Zieleń Rekreacja Wypoczynek na Służewcu - Skwer w obrębie ulic Niegocińskiej, Śniardwy, Wydmińskiej.

1844
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Służewiec
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
334 000 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Proponujemy utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz wprowadzenie zieleni. Pomysłem jest wielofunkcyjna aleja z nawierzchni syntetycznej przebiegająca przez teren. Spełnia kilka funkcji:
komunikacyjną - wygodne połączenia dla pieszych
rekreacyjną - ścieżka zdrowia, urządzenia zabawowe
wypoczynkową - ławki, zieleń,

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Służewiec
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Niegocińska, Śniardwy, Wydmińska
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponujemy utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz wprowadzenie zieleni. Pomysłem jest wielofunkcyjna aleja z nawierzchni syntetycznej przebiegająca przez teren. Spełnia kilka funkcji:
komunikacyjną - wygodne połączenia dla pieszych
rekreacyjną - ścieżka zdrowia, urządzenia zabawowe
wypoczynkową - ławki, zieleń,
Opis projektu
Obiekt jest jedynym większym terenem zieleni w okolicy, ale niezagospodarowanym i zaniedbanym. Usytuowany wewnątrz osiedla wielokondygnacyjnych wieżowców powstałych w latach 70-tych XX w., któremu nadano nazwę osiedla „Prototypów”. Obszar ten w MPZP jest przeznaczony na budowę rekreacyjnego terenu zieleni.

Proponujemy utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku dla różnych grup wiekowych (dzieci, dorośli, seniorzy) oraz usprawnienie komunikacji poprzez budowę wielofunkcyjnej alei biegnącej przez cały obszar terenu.

Aleja spełniałaby kilka funkcji.

1. Aleja ma usprawnić komunikację pieszą. Najlepiej, aby łączyła główne wejścia i pokrywała się z istniejącymi przedeptami. Aleja ma być także przeznaczona do rekreacji: jogging, rowery, rolki.

2. Funkcją alei jest też wyznaczenie w tym obszarze oddzielnych stref, które w przyszłości mogą mieć różne przeznaczenie - np. jedna część rekreacyjno-sportowa, druga cześć kulturalno-reprezentacyjna, trzecia wypoczynkowa.

3. Wzdłuż alei proponujemy ustawienie ławek, a w ich otoczeniu posadzenie atrakcyjnych roślin umilających wypoczynek np. zimozielonych krzewów, kwitnących bylin i traw

Skwer mógłby stać się miejscem, z którym mieszkańcy zaczęliby się identyfikować.
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren zieleni jest obecnie niezagospodarowaną przestrzenią. Spełnia głównie funkcję skrótu komunikacyjnego dla okolicznych mieszkańców. Brakuje atrakcyjnej zieleni. Wzdłuż niedbale wytyczonych alejek pokrytych zniszczoną nawierzchnią stoi kilka ławek. Obiekt nie zapewnia atrakcji zachęcających ludzi do wyjścia z domu i spędzania czasu na wolnym powietrzu. Potrzebna jest zatem odnowa miejsca, a raczej zaprojektowanie nowego obiektu o ciekawej kompozycji i wyraźnej idei przewodniej. Propozycja uatrakcyjnienia tego terenu poprzez budowę nowej alei, wprowadzenie ławek oraz atrakcyjnej zieleni może być początkiem powstania w tym miejscu zielonego skweru dostosowanego do potrzeb mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wykonania projektu skweru wraz z realizacją nawierzchni utwardzonych, małej architektury oraz renowacji zieleni. - 332 500 zł (z rocznym utrzymaniem)
Oznakowanie projektu – 1500 zł

Koszt projektu – 334 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
334 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
35 000,00 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
35 000,00 zł

Modyfikacje

22.01.2018 23:14
Autor projektu
23.04.2018 11:24
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • czy może Pan dokładniej opisać jak te urządzenia zabawowe mają być interaktywne i jak edukować, motywować do rozwiązywania zagadek oraz problemów, a także pokazywać wartość współpracy zespołowej? bo z opisu projektu trudno to zrozumieć.
  I co w Pana założeniu mieścić się ma w przyszłości w tych trzech strefach? np. kulturalno-reprezentacyjnej?
  Mieszkaniec13875  24.01.2018 13:03
  • Szanowna/y Pani/Panie

   Dziękujemy za komentarz.

   Odpowiadając na Pani/a pytanie pragniemy na wstępie zauważyć, że istotą pomysłu jest zagospodarowanie terenu poprzez wprowadzenie alei/ścieżki ułatwiającej komunikację, małej architektury - ławek, koszy, oświetlenia, zieleni oraz urządzeń zabawowych dla starszych dzieci (powyżej 5 roku życia). Te elementy są uwzględnione we wstępnym kosztorysie.

   Jeśli chodzi o urządzenia zabawowe (ich rodzaj i charakter) to w naszym pomyśle jedynie zaproponowaliśmy wprowadzenie zabawek nawiązujących do historii miejsca. Natomiast wybór konkretnych zabawek lub projektowanie i wykonanie oryginalnych urządzeń zabawowych nie dotyczy obecnego etapu czyli zgłaszania pomysłów. To jest kwestia otwarta, która może zależeć od wielu czynników w stadium projektowym i wykonawczym. Na tym etapie przedstawiamy ideę, a nie szczegółowy opis poszczególnych urządzeń zabawowych.

   Podobnie jest ze wspomnianymi strefami, których wyodrębnienie się w przestrzeni tak naprawdę będzie zależeć od docelowego przebiegu alei. W naszym pomyśle nie przedstawiamy konkretnego projektu przebiegu alei, dlatego trudno jest mówić o konkretnej liczbie stref, które mogłyby powstać w wyniku wytyczenia ścieżki. Przebieg ścieżki to etap dalszy - projektowy, który także wymaga analiz terenu. W naszym odczuciu trzy strefy to wystarczająca liczba jak na taką wielkość skweru.

   Powstanie stref o konkretnych funkcjach jest zatem jedynie naszą sugestią na przyszłość. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę, aby przebieg alei był przemyślany przez projektanta w taki sposób, aby umożliwić w przyszłości dalszy rozwój tego terenu.

   Jeśli chodzi o samo znaczenie funkcji reprezentacyjno-kulturalnej to zazwyczaj miejsce takie stanowi serce, centrum danego obszaru. Mogą się tam znaleźć obiekty wyróżniające (np. plac, fontanna, rzeźba, tablica). Służy lokalnej społeczności do organizowania kulturalnych przedsięwzięć np. wystaw, spektakli itp. Przeznaczaniem tej strefy jest integracja mieszkańców, możliwość dzielenia się pasjami, aktywnościami. Sposobności zagospodarowania jest nieskończenie wiele.
   Mieszkaniec13445  25.01.2018 18:07 Autor projektu
 • Bardzo przepraszam, ale to jest bardzo mylące: głosujący mogą uznać, że dostaną SKWER, a nie jego PROJEKT... :(

  uważam, że to powinno być w tytule projektu - "PROJEKT ZIELENI", a nie "ZIELEŃ"...
  Łukasz Garbal  15.06.2018 19:32
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany