Skwer "Brama lasu" przy ul. Milenijnej

678
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Białołęka
Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Autor pomysłu Mieszkaniec1596
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
43 193 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Uporządkowanie i zagospodarowanie trójkątnego fragmentu działki nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 przy ulicy Milenijnej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Milenijna w pobliżu przystanku "Kaflowa", działka nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 w sąsiedztwie ROD Pomorska.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
fragment działki nr 27/4 obręb 4-03-02 o powierzchni ok 735 m2 w sąsiedztwie ROD Pomorska, pomiędzy lasem i ulicą Milenijną. Działka widnieje w ewidencji jako miejska ( planowana droga z krat trawnikowych położona jest częściowo na działce nr 27/5 obręb 4-03-02 )

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uporządkowanie i zagospodarowanie trójkątnego fragmentu działki nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 przy ulicy Milenijnej.
Opis projektu
Projekt przewiduje: uporządkowanie terenu, wyrównanie, wymianę warstwy ziemi pod nasadzenia. Nasadzenie wzdłuż ulicy Milenijnej krzewów (tamaryszek drobnokwiatowy). w narożnikach trójkątnej działki nasadzenie roślin krzewiastych odpornych na niską jakość gleby (karagana syberyjska, rokitnik zwyczajny) - na obszarze objętym projektem występuje piaszczyste podłoże. Na ok. 100 m2 planuje się posianie łąki kwietnej przystosowanej do typu podłoża występującego na tym terenie.
Ponadto projekt zakłada ustawienie 2 koszy na śmieci i wykonanie ścieżki od ulicy Milenijnej do piaszczystej ścieżki na tyłach ROD z materiałów wodoprzepuszczalnych, który nie jest powszechnie stosowany jako swoista zachęta do powszechniejszego stosowania nawierzchni wodoprzepuszczalnych (kratka z tworzywa PE). Dodatkowo aby uniemożliwić wjazd na nowozbudowaną ścieżkę zostaną u wjazdu zamontowane wygrodzenia typu ZOM.
Projekt nie zakłada wycinki istniejących krzewów i drzew.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uporządkowanie terenu, poprawi wizualną stronę tej części ulicy Milenijnej, urozmaicenie poprzez nasadzenie roślin niewystępujących w tym rejonie zwiększy bioróżnorodność w okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
krzewy około 60 szt. przygotowanie terenu, materiał roślinny, mulczowanie - 7 410,00 zł
ławki - 2 szt materiał i montaż - 3 120,00 zł
kosz na śmieci 2 szt. montaż - 2 340,00 zł
psie stacje - dystrybutor torebek, kosz betonowy z ustawieniem eksploatacją i oznakowaniem - 4 680,00 zł
ścieżka z krat drogowo-trawnikowych z wykonaniem (około 125 m2) w tym:profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa dolna z pospółki, agrowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego, ziemia ogrodnicza, siew trawy,usunięcie betonowej płyty i inne nie przewidziane koszty,krata trawnikowa, krawężnik betonowy, wygrodzenie typu ZOM - 11 mb = 16 393,00 zł brutto
łąka kwietna ( przygotowanie terenu, nasiona, wysiew ) - 4 550,00 zł
tablica informacyjna BP 2018 (z wyszczególnieniem gatunków łąki kwietnej) 1 szt. - 1 700,00 zł
koszt projektu nasadzeń i tablicy 1 szt. 3 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
43 193,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
krzewy pielęgnacja 3 lata 3000 /rok
trawnik koszenie 5x 500 /rok
łąka kwietna pielęgnacja - podlewanie i 1-krotne koszenie 2850 /rok
6 350,00 zł rocznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
6 350,00 zł

Modyfikacje

09.02.2018 14:59
Koordynator w dzielnicy Białołęka
16.04.2018 10:36
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
20.04.2018 11:55
Koordynator w dzielnicy Białołęka
29.05.2018 15:05
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany