Dobra Droga - aktywizacja młodzieży poprzez sport

2201
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
36 480 zł
Kategoria
  • sport
  • integracja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt ma pozwolić na oddolne powstanie „akademii umiejętności”, piłkarskiej szkółki.
Projekt wyróżnia się naciskiem na walory integracyjne i rozwoju kulturowego. Pokażemy dzieciom, że futbol to nie tylko kopanie piłki, lecz że warto jednocześnie nawiązywać kontakty, uczestniczyć w oddolnych wydarzeniach sportowo-kulturowych i rozwijać różne inne umiejętności i zainteresowania.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Boiska będące we władaniu m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Boisko zarządzane przez DOSiR Praga-Północ (np. „Orlik” przy ul. Szanajcy 5). Hala sportowa zarządzana przez DOSiR Praga-Północ (np. hala przy ul. Szanajcy 17/19) Wybór lokalizacji ogólnej spowodowany jest tym, że właśnie w tym rejonie dostrzegamy zapotrzebowanie na taką formę zajęć dla dzieci, ponadto właśnie w tym rejonie powstał Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY”. Wybór akurat tych konkretnych miejsc treningowych to wynik wstępnych konsultacji z Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i może jeszcze ulec zmianie

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma pozwolić na oddolne powstanie „akademii umiejętności”, piłkarskiej szkółki.
Projekt wyróżnia się naciskiem na walory integracyjne i rozwoju kulturowego. Pokażemy dzieciom, że futbol to nie tylko kopanie piłki, lecz że warto jednocześnie nawiązywać kontakty, uczestniczyć w oddolnych wydarzeniach sportowo-kulturowych i rozwijać różne inne umiejętności i zainteresowania.
Opis projektu
Projekt zakłada finansowanie treningów dla powstającej szkółki klubu piłkarskiego AKS Zły. Treningi będą otwarte dla dzieci z Pragi-Północ z różnych środowisk. Projekt ma na celu integrację środowisk, budowanie relacji ponad różnicami, które nas wzbogacają. Ważnym aspektem jest wpajanie zasad fair play i poszanowania dla innych, co jest podstawą budowania nie tylko karier zawodowych, sportowych, ale i postaw niezbędnych dla rozwoju osobowościowego każdego z nas.
W naszym projekcie sport ma zostać potraktowany jako narzędzie do rozbudzania zainteresowań społecznych i kulturowych (poza zajęciami sportowymi pojawi się oferta związana z kulturą).
W przypadku dużej liczby chętnych ze strony mieszkańców o udziale w treningu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Naszym celem jest miejska inicjatywa społeczna z mocnym akcentem kulturalnym, której celem jest wspieranie społeczności lokalnej.
Nasz klub nie ogląda się za zyskiem, pozostaje natomiast projektem z ambicjami: w naszym zasięgu jest zarówno odpowiedzialna i profesjonalna praca z wybitnymi sportowcami, jak i z lokalną młodzieżą i dziećmi. Jesteśmy nastawieni i na sukcesy sportowe, i na rozwój osobisty wszystkich uczestników tego projektu.
Sport może być rozrywką, ale i wspaniałym narzędziem edukacyjnym i integracyjnym. W naszym wydaniu takim właśnie będzie.
Uzasadnienie realizacji projektu
AKSPiłka jest dobrym narzędziem dyscyplinującym młodzież, stwarzającym szansę rozwoju
i zaszczepienia wartości istotnych z punktu widzenia całej wspólnoty. Poważnie traktujemy pracę na rzecz społeczeństwa na wielu płaszczyznach. Chcemy wspierać społeczność lokalną wszędzie tam, gdzie nasz klub zaistnieje: czy to w okolicach stadionu, na którym rozgrywamy mecze, czy w okolicy, w której mieści się nasza infrastruktura: boiska treningowe, siedziba, miejsca organizowanych przez nas spotkań i wydarzeń. Mamy więc zaplecze i doświadczenie, również w realizacji imprez oświatowo-rekreacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Materiały promocyjne (plakaty, ulotki) rozdysponowane w szkołach i na ulicach Pragi-Północ – 500 zł
Udostępnienie „Orlika” DOSiR-u Praga-Północ dwa razy w tygodniu przez siedem miesięcy – 0 zł
Wynajem hali sportowej DOSiR-u Praga-Północ dwa razy w tygodniu przez pozostałych pięć miesięcy przy uwzględnieniu preferencyjnych stawek – 14 860 zł.
Wynagrodzenie dla trenerów przy w sumie około 88 treningach dla każdej z dwóch grup przez 12 miesięcy – 21 120 zł
(ceny podano według stanu na kwiecień 2018 roku)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 480,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

26.04.2018 09:48
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ
08.05.2018 13:00
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ
08.05.2018 13:03
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ
08.05.2018 13:04
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ
08.05.2018 13:05
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ
06.06.2018 11:59
dgoraj

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • AKS Zły - wymiata! Należy mu się wsparcie, oparcie i poparcie!
    Mieszkaniec1207  26.02.2018 23:48
  • Wynagrodzenie dla trenerów jest naprawdę symboliczne w tym projekcie. Czy korzystacie też z Orlików?
    Mieszkaniec12736  02.03.2018 22:51
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany