Zielone skwery sąsiedzkie

1738
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Karolina Krajewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
172 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 791 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Utworzenie czterech atrakcyjnych skwerów na terenie Nowej Pragi i Pelcowizny, w miejscach zaniedbanych lub o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć lokalnej społeczności.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
26.03.2020 15:36

- skwer Równa/Szwedzka – została ustawiona jedna latarnia solarna zamiast dwóch  z powodu małego obszaru do oświetlenia . Zostało to skonsultowane z przedstawicielem firmy specjalizującej się w montażu latarni na terenach miejskich;

- skwer rondo Starzyńskiego – wykonano koncepcję projektową, która zakłada:

• pielęgnację istniejących krzewów,

• pielęgnację istniejących drzew

• zerwanie i wywóz darni z całej powierzchni terenu (łącznie 1 471,87 m2)

• nawiezienie ziemi urodzajnej,

• założenie rabat roślinnych wraz z korowaniem oraz pielęgnacją, posadzenie drzewa

• założenie trawników z siewu wraz z pielęgnacją,

• demontaż starych ławek i koszy wraz z utylizacją,

• montaż 5 szt. ławek Warszawskich,

• montaż 4 szt. koszy na śmieci obok ławek Warszawskich

• montaż tabliczki.

Zrezygnowano z montażu latarni. W miejsce przedeptu zostaną posadzone rośliny ozdobne.

Zostały wykonane nowe chodniki na terenie skweru przez WIR.

 

- skwer Śliwice ul. Kotsisa –  został wykonany projekt.

Ustalono, iż ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Zielone skwery sąsiedzkie” na terenie zlokalizowanym przy ul. Kotsisa zostaną wykonane prace tj.:

- ogrodzenie terenu słupkami żeliwnymi typu SYRENKA H77, co uniemożliwi nielegalny postój pojazdów  na w/w terenie,

- wykonanie nawierzchni żwirowej (etap I projektu)

- uporządkowanie terenu

- pielęgnacja istniejącego żywopłotu, usunięcie samosiewów.

 

Wszelkie zmiany zostały ustalane z projektodawcą.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
skwer Równa/Szwedzka działka nr 79 obr 41305
skwer Śliwce ul. Kotsisa działka 100 obr 41806 (dziki parking tirów)
skwer rondo Starzyńskiego działka 40/10; obręb 41201

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie czterech atrakcyjnych skwerów na terenie Nowej Pragi i Pelcowizny, w miejscach zaniedbanych lub o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć lokalnej społeczności.
Opis projektu
Projekt przewiduje utworzenie nowych skwerów: na Śliwicach oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących - przy rondzie Starzyńskiego i Równej/Szwedzkiej.
Na Śliwicach - na uciążliwym dzikim parkingu tirów.
Doposażony będzie skwer przy rondzie Starzyńskiego oraz na rogu Równej i Szwedzkiej.
We wszystkich wskazanych miejscach istnieje potencjał do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.
Skwery zostaną wyposażone w oświetlenie, małą architekturę, jak ławki, kosze na śmieci oraz zieleń (krzewy, kwiaty, trawa).
Na etapie przygotowania projektu wykonawczego, projekt powinien podlegać konsultacjom z mieszkańcami, mającymi ze skwerów korzystać (np. sonda internetowa).
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy, w miejscach, które nie stanowią przestrzeni im przyjaznej.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu

- skwer rondo Starzyńskiego: 2 latarnie parkowe - 20 tys., 4 ławki - 4 tys., utwardzenie nawierzchni w miejscu przedeptu (ca 20 m) - 9 tys., zieleń (krzewy, kwiaty) - 25 tys, projekt - 20 tys., tabliczka informacyjna - 500 zł. Koszt razem = 78.500 zł.

- skwer Równa/Szwedzka: 2 latarnie parkowe - 20 tys., projekt - 3 tys., tabliczka informacyjna - 1 tys. Koszt łączny = 24.000 zł.

- skwer Śliwice: 4 ławki – 4 tys., 4 kosze – 3,2 tys., zieleń (krzewy, trawnik) – 20 tys., donice z ziemią - 7,3 tys., demontaż i wywóz asfaltu – 20 tys, projekt – 15 tys., tabliczka informacyjna - 500 zł. Koszt łączny = 70.000 zł.

Razem koszt skwerów: 172.500 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
172 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt eksploatacji - skwer Starzyńskiego (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za zużycie energii, konserwacja małej architektury i chodnika): 20.000 zł.
Koszt eksploatacji - skwer Równa/Szwedzka (opłaty za zużycie prądu): 2.000 zł.
Koszt eksploatacji skwer Śliwice (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za zużycie energii, konserwacja małej architektury): 20.000 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
42 000,00 zł

Modyfikacje

18.04.2018 13:01
tskubij

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • To będzie mój ulubiony projekt! Powodzenia!
    Mieszkaniec1207  26.02.2018 23:38
  • Brawo, fantastyczny projekt! Czuję, że likwidacja parkingu przy Kotsisa będzie wiązała się z wielkimi protestami i żądaniami odstąpienia od realizacji, ale cel jest szczytny - trzymam kciuki! :)
    Mieszkaniec8716  13.07.2018 16:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany