Warsztaty z alternatywnych metod komunikacji dla osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się

1004
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
49 800 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Weterynaryjna 3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatatów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).
Opis projektu
Projekt przewiduje organizację komputerowych warsztatów komunikacyjnych i aktywizacji zawodowej dla 10 osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zakłada przeprowadzenie 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych po 3 godziny każde, dla dwóch grup (wiosennej i jesiennej). Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem darmowego i powszechnie dostępnego systemu PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji.

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Zakwalifikowane osoby zostaną podzielone na dwie pięcioosobowe grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się wiosną. Druga grupa pracować będzie jesienią. Zadaniem uczestników będzie opracowanie własnego systemu komunikacji oraz cyfrowego narzędzia do porozumiewania się. Spotkania warsztatowe odbywać się będą co dwa tygodnie. W przerwach pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą przygotowywać się do zajęć i rozwiązywać zadania domowe. Zespół asystentów wspierać będzie uczestników podczas zajęć warsztatowych oraz w pracy indywidualnej.

W celu weryfikacji użyteczności powstającego rozwiązania przewiduje się przeprowadzenie szeregu testów. Pierwsze testy oparte będą o realizację wybranych scenariuszy sytuacyjnych. Na dalszych poziomach testów wykorzystany zostanie dostęp do cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej jaki zapewnia system PISAK (w szczególności aplikacja do pisania maili oraz aplikacja do tworzenia bloga). Na ostatnich zajęciach zostaną zrealizowane dwa rzeczywiste scenariusze. Wśród propozycji znajdzie się:
- wyjście do kawiarni
- wyjście do biblioteki (wypożyczenie filmu/audiobook-a/płyty)
- wyjście do teatru
- wyjście do sklepu.

Zajęcia będą stymulować rozwój osobowy i intelektualny uczestników, kształtować ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać społecznemu, cyfrowemu i informacyjnemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Opracowanie skutecznego narzędzia do komunikacji poszerzy kompetencje komunikacyjne uczestników oraz będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie szans uczestników na usamodzielnienie się, w tym również na podjęcie pracy zarobkowej.

Zdobyte doświadczenia, zebrane w jeden, spójny program warsztatów zostaną upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk.
Uzasadnienie realizacji projektu
Warsztaty przeznaczone są dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które jednocześnie nie są upośledzono umysłowo. Nigdy nie zostały nauczone alfabetu. Ze względu na paraliż kończyn nie są w stanie używać języka migowego. Funkcjonują na niskim poziomie samodzielności. Po ukończeniu 21 roku życia przestał je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Kluby Integracji Społecznej nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Warunkiem koniecznym zawsze okazuje się być w pełni samodzielny sposób komunikacji. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają wszystko i stopniowo popadają w izolację społeczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Instruktor AAC - 25 700,00 zł (150 zł/h * 168h)
(3h przygotowania+3h warsztatów)*16spotkań - 16 spotkań (8 wiosną i 8 jesienią). W kosztorysie przyjąłem 6h pracy instruktora na każde spotkania - 3h prowadzenia warsztatów i 3h przygotowywania (przemyślenie koncepcji, stworzenie scenariusza zajęć i materiałów do zajęć)

2h*30spotkań konsultacyjnych - 30 spotkań (15 wiosną i 15 jesienią), których celem jest zaklasyfikowanie lub nie zaklasyfkowanie osoby zgłaszającej się na warsztaty

3h przygotowania+3h spotkania)*2spotkania wdorożeniowe - 2 spotkania wdrożeniowe (1 dla grupy jesienniej, 1 dla grupy jesiennej) to spotkanie szkoleniowe dla asystenów osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada, że będą to osoby niewykfalifikowane (z naboru otwarego), na spotkaniu asystenci zostaną zapoznani z warunkami pracy z osobą niepełnosprawną, omówione zostanie używane podczas warsztatów oprogramowanie oraz sprzęt, dobrane zostaną pary warsztatowe uczestnik-asystent. Czasowo podobnie jak w przypadku zajęć warsztatowych - 3h prowadzenia warsztatów i 3h przygotowywania (przemyślenie koncepcji, stworzenie scenariusza zajęć i materiałów do zajęć)

Koordynator - 8 025,00 zł (25 zł/h * 312h)
14tygodni pracy indywidualnej*8h - projekt poza spotkaniami grupowymi w e-pracowni (raz na dwa tygodnie, 8 spotkań grupowych dla grupy wiosennej i 8 spotkań dla grupy jesiennej) przewiduje przeprowadzenie spotkań indywidualnych w przerwach pomiędzy spotkaniami grupowymi (7 spotkań indywidualnych dla grupy wiosennej i 7 spotkań indywidualnych dla grupy jesiennej). W spotkaniach indywidualnych udział bierze tylko asystent i uczesnik. Spotykają się w domu lub innym wyznaczonym przez uczestnika miejscu. Celem spotkań indywidualnych jest powtórzenie materiału przerobionego na zajęciach grupowych i przygotowanie się do następnych zajęć grupowych (odrobienie pracy domowej). Ponadto asystenci nabierają pewności siebie, a uczestnicy pracując bez wykwalifikowanego personelu są bardziej zmotywowani do podejmowania samodzielnych prób. W kosztorysie założyłem, że w takich tygodniach pracy indywidualnej (pomiędzy tygodniami pracy grupowej) nie uczestniczy instruktor AAC. Ale jest potrzebny ktoś, do kogo asystenci mogą się w tym czasie zwrócić (np. że coś się zepsuło). Założyłem, że będzie to koordynator i przyjąłem że wymiar czasowy jego pracy w takim tygodniu pracy indywidualnej to jeden dzień roboczy. Stąd 14 tygodni pracy indwyidualnej * 8h.

16spotkań*(3h warsztatów+5h koordynacji) - jak wyżej z instruktorem AAC tylko 5 godzin koordynacji, bo praca koordynatora zaczyna się w momencie kiedy wyruszy pierwszy samochód po uczestnika, a kończy kiedy wszyscy uczestnicy dotarą do domu po zajęciach. Z doświadczenia wiem, że zajmuje to większą część dnia.

10 spotkań konsultacyjnych * 3h - identycznie jak wyżej z instruktorem AAC

2spoktania wdrożeniowe*(3h przygotowań+3h spotkania) - identycznie jak wyżej z instruktorem AAC

Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 1 200,00 zł (25 zł/h * 48h)
16 spotkań * 3h - tutaj chodzi o ew. wysadzanie takiej osoby (większość ma pieluchy lub cewnik, ale zawsze może się zdarzyć uczestnik, który korzysta z toalety w tradycyjny sposób). Przyjąłem, że nie można wymagać od asystenta (np. 18 letniej dziewczyny), która chciałaby pracować z osobą niepnosprawną na warsztatach (np. 30 letnim ciężkim mężczyzną ze spastyką), żeby w razie potrzeby usadzała uczestnika na toalecie i później pomagała mu w higienie. Posiłki dotyczą napoju lub kanapki, którą uczestnik mógłby zabrać z domu (3h warsztatów i conajmniej 3h w drodze). Karmienie uczestników może być dla niektórych osób stresujące, ponieważ często osoby ze spastyką mają bardzo chaotyczny sposób jedzenia, który łatwo pomylić z zakrztuszeniem. Jednocześnie należy uważać na pozycję podczas karmienia, żeby rzeczywiście uczestnik się nie zakrztusił. Dlatego powinna to robić osoba chociaż wstępnie przeszkolona i posiadające minimalne doświedczenie.

Asystenci osób niepełnosprawnych - 5 478,00 zł (11 zł/h * 498h)
10 osób * (8+7 spotkań) * 3h - 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych (każde po 3 godziny) dla 10 asystentów (bo w sumie mamy 10 uczestników)
2 * 8spotkań * 3h - przyjąłem, że wśród asystentów będzie jeden, który przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdych zajęć grupowych wsiądzie do samochodu transportowego, żeby "odebrać i odstawić" najbardziej uczestnika "pod drzwi". Zdarza się (rzadko, dlatego przyjmuję jednego, takiego asystenta), że opiekun/rodzic nie chcą przekazać osoby niepełnosprawnej kierowcy samochodu i chcą, żeby ktoś asystował osobie niepełnosprawnej w drodze.

Transport uczestników - 2 400,00 zł (30 zł/os * 80)
5osób*16spoktań - chodzi o przewiezienie 5 osób 16 razy (8 razy wiosną i 8 razy jesienią).

Sprzęt - 5000 zł (5 zestawów przycisk + ramię mocujące + pendrive)

Dokumentacja 2 000,00 zł
nabór uczestników i asystentów (2sesje*18h koordynatora=36h) - tutaj chodzi o umowy, porozumienia itp.
raporty (2sesje*18h koordynatora = 36h) raporty merytoryczne, które zostaną przekazane do bazy dobrych praktyk (ew. do jednostki weryfikującej ewektywność wydawanych funduszy w ramach budżetu partycypacyjnego)
200 zł (obsługa księgowa projektu)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

30.03.2018 08:38
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
28.05.2018 09:46
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Co się stanie z zakupionym sprzętem po realizacji projektu? Czy i jak będzie nadal wykorzystywany? Ilu jest potencjalnych kandydatów na beneficjentów? Wydaje mi się, że ze względu na specyfikę i stosunkowo wąską grupę docelową, a także statystyki głosowań z ubiegłych lat, projekt ma nikłe szansę powodzenia. Ale trzymam kciuki.
  Mieszkaniec14174  27.02.2018 13:44
 • Bardzo przykre, że miasto Warszawa, Ministerstwo Zdrowia, ZUS nie zajmują się takimi potrzebami. To jest wstyd dla samorządu i państwa. Rozumiem, że pewnie wyczerpał Pan już inne możliwości finansowania projektu. Powodzenia!
  Joanna Rybicka  13.03.2018 15:06
 • Wątpliwości budzi honorarium dla osoby prowadzącej - każde 3-godzinne zajęcia są tu wyceniane jako 6 godzin pracy:

  150zł za godzinę to godziwa kwota dla osoby z uprawnieniami, te dodatkowe honoraria każdorazowo za "przemyślenie koncepcji zajęć" brzmią jak niesmaczny żart. Jeśli ktoś ma wykształcenie odpowiednie, żeby prowadzić takie zajęcia, nie rozumiem dlaczego ma aż 3h siedzieć nad materiałami na takie spotkania i do tego brać za same owe przygotowania za każdym razem 450 zł (150zł x3). Czyli honorarium za jedne zajęcia trwające 3h to 900 zł dla jednej osoby. I jeszcze zgłoszenie tego samego projektu w czterech dzielnicach jednocześnie...
  Mieszkaniec15278  26.06.2018 22:29
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany