Warsztaty z alternatywnych metod komunikacji dla osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się

987
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Wierzbno Wyględów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
52 228 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Wierzbno Wyględów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Woronicza 44a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatatów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).
Opis projektu
Projekt przewiduje organizację komputerowych warsztatów komunikacyjnych i aktywizacji zawodowej dla 10 osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zakłada przeprowadzenie 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych po 3 godziny każde, dla dwóch grup (wiosennej i jesiennej). Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem darmowego i powszechnie dostępnego systemu PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji.

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Zakwalifikowane osoby zostaną podzielone na dwie pięcioosobowe grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się wiosną. Druga grupa pracować będzie jesienią. Zadaniem uczestników będzie opracowanie własnego systemu komunikacji oraz cyfrowego narzędzia do porozumiewania się. Spotkania warsztatowe odbywać się będą co dwa tygodnie. W przerwach pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą przygotowywać się do zajęć i rozwiązywać zadania domowe. Zespół asystentów wspierać będzie uczestników podczas zajęć warsztatowych oraz w pracy indywidualnej.

W celu weryfikacji użyteczności powstającego rozwiązania przewiduje się przeprowadzenie szeregu testów. Pierwsze testy oparte będą o realizację wybranych scenariuszy sytuacyjnych. Na dalszych poziomach testów wykorzystany zostanie dostęp do cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej jaki zapewnia system PISAK (w szczególności aplikacja do pisania maili oraz aplikacja do tworzenia bloga). Na ostatnich zajęciach zostanie zrealizowany jeden rzeczywisty scenariusz. Wśród propozycji znajdzie się:
- wyjście do kawiarni
- wyjście do biblioteki (wypożyczenie filmu/audiobook-a/płyty)
- wyjście do teatru
- wyjście do sklepu.

Zajęcia będą stymulować rozwój osobowy i intelektualny uczestników, kształtować ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać społecznemu, cyfrowemu i informacyjnemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Opracowanie skutecznego narzędzia do komunikacji poszerzy kompetencje komunikacyjne uczestników oraz będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie szans uczestników na usamodzielnienie się, w tym również na podjęcie pracy zarobkowej.

Zdobyte doświadczenia, zebrane w jeden, spójny program warsztatów zostaną upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk.
Uzasadnienie realizacji projektu
Warsztaty przeznaczone są dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które jednocześnie nie są upośledzono umysłowo. Nigdy nie zostały nauczone alfabetu. Ze względu na paraliż kończyn nie są w stanie używać języka migowego. Funkcjonują na niskim poziomie samodzielności. Po ukończeniu 21 roku życia przestał je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Kluby Integracji Społecznej nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Warunkiem koniecznym zawsze okazuje się być w pełni samodzielny sposób komunikacji. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają wszystko i stopniowo popadają w izolację społeczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Instruktor AAC - 25 200,00 zł (150 zł/h * 168h)
(3h przygotowania+3h warsztatów)*16spotkań + 2h*30spotkań konsultacyjnych + (3h przygotowania+3h spotkania)*2spotkania wdorożeniowe = 168h

Sprzęt 5 000,00 zł (1 000 zł/zestaw * 5 osób)
zestaw: przycisk + ramię mocujące (umożliwiające osobie niepełnosprawnej obsługę komputera) + pendrive

Koordynator - 7 800,00 zł (25 zł/h * 312h)
14tygodni pracy indywidualnej*8h +16spotkań*(3h warsztatów+5h koordynacji) +30 spotkań konsultacyjnych * 2h + 2spoktania wdrożeniowe*(3h przygotowań+3h spotkania) = 312h

Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 2 250,00 zł (25 zł/h * 90h)
16 spotkań grupowych * 3h = 48h
14 spotkań indywidualnych * 3 h = 42h

Asystenci osób niepełnosprawnych - 5 478,00 zł (11 zł/h * 498h)
10 osób * (8+7 spotkań) * 3h = 450
2 * 8spotkań * 3h = 48 (1 asystent podczas transportu z i na warsztaty)
Razem: 498 h

Transport uczestników: 4 500,00 zł = 2 400,00 zł (30 zł/os * 80) + 2 100,00 zł (30 zł/os * 70)
5osób * 16 spotkań grupowych = 80
5 osób * 14 spotkań indywidualnych = 70

Dokumentacja 2 000,00 zł
nabór uczestników i asystentów (2sesje*18h koordynatora=36h) + raporty (2sesje*18h koordynatora = 36h) + 200 zł (obsługa księgowa projektu)

Razem - 52 228,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 228,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

21.01.2018 22:58
Autor projektu
06.04.2018 11:55
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
09.04.2018 09:58
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany