Snooker z Plastusiem

1510
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Chomiczówka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
52 668 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Wprowadzenie bezpłatnych zajęć ze snookera w Szkole Podstawowej nr 80 w Warszawie. W ramach projektu zostaną nabyte dwa sześciostopowe składane stoły do snookera. Wskazani przez szkołę nauczyciele zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby od roku szkolnego 2019/2020 samodzielnie prowadzić zajęcia dla dzieci. Docelowo treningi będą odbywać się minimum dwa razy w tygodniu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Chomiczówka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Aspekt 48
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wprowadzenie bezpłatnych zajęć ze snookera w Szkole Podstawowej nr 80 w Warszawie. W ramach projektu zostaną nabyte dwa sześciostopowe składane stoły do snookera. Wskazani przez szkołę nauczyciele zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby od roku szkolnego 2019/2020 samodzielnie prowadzić zajęcia dla dzieci. Docelowo treningi będą odbywać się minimum dwa razy w tygodniu.
Opis projektu
Celem projektu na 2019 rok jest popularyzacja snookera wśród dzieci w wieku 6-11 lat oraz umożliwienie tymże dzieciom odkrycia i rozwijania talentu w tej szczególnej, dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie sportu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
- zaopatrzenie szkoły w odpowiedni sprzęt (stoły, kije, bile, kredy itd.),
- przeszkolenie wyznaczonych przez władze szkoły pracowników w celu pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia zajęć ze snookera dla dzieci w tym wieku,
- prowadzenie regularnych zajęć ze snookera dla wszystkich chętnych dzieci,
- organizację turniejów wewnątrzszkolnych.

Ramowy harmonogram realizacji projektu (daty w 2019):
- styczeń do połowy marca: nabycie stołów,
- połowa lutego do końca maja: szkolenia dla pracowników szkoły,
- czerwiec: ewentualny program pilotażowy z udziałem dzieci,
- wrzesień do grudnia: zajęcia dla dzieci (minimum we wrześniu zalecane jest zewnętrzne wsparcie merytoryczne),
- grudzień: turnieje wewnątrzszkolne (możliwe wsparcie organizacyjne).

Zakładany zakres szkoleń dla pracowników (nauczycieli) i zajęć prowadzonych dla dzieci:
- przeszkolenie pracowników szkoły: po 10 godzin na osobę. Pracownicy na zakończenie szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe/manuale do późniejszego wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi,
- zajęcia dla dzieci w okresie wrzesień - grudzień 2019: 8 grup po 4 dzieci, każda grupa po 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Zwieńczeniem realizacji projektu na rok 2019 będzie przeprowadzenie turniejów wewnątrzszkolnych (grudzień).
Uzasadnienie realizacji projektu
Snooker jest sportem uczącym skupienia, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, systematyczności, szacunku dla rywala, zasad fair-play, a nawet geometrii i arytmetyki. Świetnie też przygotowuje młodych ludzi do pozytywnego reagowania na sytuacje stresowe oraz nieprzejmowania się tymi niekorzystnymi zdarzeniami, na które nie ma się wpływu. Jest ponadto doskonałą alternatywą dla tych dzieci, które uwielbiają rywalizację sportową, ale nie posiadają wybitnych predyspozycji atletycznych.

Praktyka pokazuje, że liczba dzieci z predyspozycjami do gier bilardowych nie jest w Polsce mniejsza niż w Europie. Realizacja projektu umożliwi odkrycie talentów, które na zawsze pozostawałyby uśpione.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Zakup 2 składanych stołów do snookera - 6 400,00 zł
- Transport i instalacja stołów - 5 000,00 zł
- Zakup dodatkowego sprzętu - 1 700,00 zł
- Zakup usług: przeszkolenie (2 nauczycieli x 10 szkoleń) - 4 000,00 zł
- Umowy zlecenia na wynagrodzenia nauczycieli snookera - 16 800,00 zł
- Środki na pochodne od wynagrodzeń na nauczycieli snookera - 448,00 zł
- Nagrody w turnieju szkolnym - 2 000,00 zł
- Materiały i treści informacyjne - 1 500,00 zł
- Koordynator wynagrodzenie - 5 600,00 zł
- Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1 120,00 zł
- Środki na oznakowanie - 800,00 zł
- Środki czystości - 800,00 zł
- Opłata za media - 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 668,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

26.01.2018 12:46
Koordynator w Dzielnicy Bielany
26.01.2018 12:46
Koordynator w Dzielnicy Bielany
02.03.2018 13:53
Koordynator w Dzielnicy Bielany
04.04.2018 14:59
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany