Naturalistyczny deptak na Nowym Rembertowie

2109
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Karolina Wiśniewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
173 900 zł
Kategoria
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Wyrównanie nieutwardzonej nawierzchni drogi gruntowej fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Grawerską a ulicą Gembarzewskiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Płatnerska na odcinku pomiędzy ul. Grawerską i ul. Gembarzewskiego o łącznej długości ok 600 m
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Odcinek ulicy bez nawierzchni utwardzonej, zmieniający się błoto i kałuże, odcinek znajduje się wzdłuż betonowego muru oddzielającego tereny wojskowe od domów osiedli Nowy Rembertów i Pocisk. W przyszłości łatwo łączący DDR w Wesołej z DDR na ulicy Marsa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wyrównanie nieutwardzonej nawierzchni drogi gruntowej fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Grawerską a ulicą Gembarzewskiego.
Opis projektu
Projekt polega na wykonaniu naprawy drogi gruntowej poprzez jej wyrównanie spychaczem i zagęszczenie gruntu odpowiednią zagęszczarką lub walcem drogowym nieutwardzonej nawierzchni ulicy Płatnerskiej na odcinku pomiędzy ulicami Amałowicza a Gembarzewskiego o szerokości do 4 metrów. Podczas dokonywania wyrównania nawierzchni gruntowej zostaną zabezpieczone wszystkie istniejące studzienki kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne znajdujące się w ulicy.
Na odcinku pomiędzy ulicami Grawerską a Amałowicza ulica zostałaby wyposażona w urządzenia możliwe do posadowienia w pasie drogowym: 4 ławki, 4 kosze na śmieci, tablicę informacyjną itp. Z uwagi na lokalizację pośród domów wielorodzinnych, których właściciele niejednokrotnie posiadają psy, ciąg wyposażony byłby dodatkowo w specjalne 2 kosze na odchody psie oraz torebki z miejskiej akcji zachowania czystości w Warszawie „Psie sprawy Warszawy”. Na tym odcinku planowane jest ułożenie chodnika z płyt chodnikowych o rozmiarze ok. 50x50 cm o łącznej szerokości 2 m.
Projekt zakłada posadzenie zieleni miejskiej przydrożnej, wg. projektu, uwzględniającego wielobarwne rośliny, sporządzonego wg miejskich Standardów.
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia miejskiego na całej długości ok. 600 m ulicy Płatnerskiej pomiędzy ulicami Grawerską a Gembarzewskiego, przy czym na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza a Gembarzewskiego oświetlenie zlokalizowane będzie wzdłuż muru jednostki wojskowej (południowa granica pasa drogowego).
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Dzielnicy, w tym osiedla Nowy Rembertów brakuje uporządkowanej strefy rekreacyjnej, z której mogliby korzystać mieszkańcy, jednocześnie właściciele psów mieszkających w okolicy mieliby zapewnione miejsce do wyprowadzania psów wraz ze specjalnymi koszami na odpadki, zachowując tym samym czystość na pozostałych terenach tego osiedla. Z uwagi na brak miejsc rekreacyjnych, poza jednym publicznie dostępnym placem zabaw i siłownią plenerową, dodatkowe wyposażenie ciągu w ławki do odpoczynku podczas spacerów zapewniłyby tym samym miejsce do spędzania czasu wolnego.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
6000 zł - 4 ławki
4000 zł - 4 kosze na śmieci
2500 zł - 2 kosze na odchody “Psie sprawy Warszawy”
2000 zł - tablica informacyjna
15000 - 600 m długości x 4 m szerokości wyrównania ulicy spychaczem
12000 - 600 m długości x 4 m szerokości zagęszczenie gruntu odpowiednią zagęszczarką lub walcem drogowym
4000 zł - wykonanie projektu przyłączenia oświetlenia miejskiego
30000 zł - wykonanie oświetlenia miejskimi lampami ulicznymi z projektem
23000 zł - 100 mb krzewów
50400 zł - wykonanie chodnika Grawerska - Amałowicza
25000 wykonanie nawierzchni trawiastej lub łąki kwietnej na niewyrównanej części pasa drogowego szer. 1m.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
173 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty sprzątania i konserwacji koszy na śmieci, stojaków na torebki, koszy na odchody psie, ławek. Szacunkowo: 50 zł za każdy kosz i stojak, 100 zł za każdą ławkę, 20 zł za każdą tablicę informacyjną.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 000,00 zł

Modyfikacje

06.02.2018 11:14
Koordynator w dzielnicy Rembertów
13.02.2018 12:44
Koordynator w dzielnicy Rembertów
05.04.2018 13:36
Koordynator w dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • bardzo dobry pomysł! będę wspierał!
  Mieszkaniec14566  23.04.2018 15:47
  • Bardzo dziękuję.
   Więcej się w tym rzucie nie udało, ponieważ za chwilę (2020/2021) MPWiK planuje na tym odcinku przeprowadzić magistralę wodociągową, która niestety zniszczyłaby każdą poważniejszą inwestycję.
   Karolina Wiśniewska  24.04.2018 10:59 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany