Praskie zielone skwery

1721
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Północ
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
375 900 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 383 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje stworzenie/doposażenie/rozwój skwerów sąsiedzkich na ulicy Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, Kępnej/Okrzei.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.06.2021 13:36

Zadanie w ramach części dotyczącej skweru w rejonie ulic Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza:
W lutym 2020r. podpisano umowę z firmą projektową, której zadaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej „Zielony plac teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ” w oparciu o wybraną koncepcję w konkursie architektoniczno-urbanistycznym. Ze względu na ograniczone środki finansowe prace projektowe dotyczą wyłącznie centralnej części, czyli placu miejskiego u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej. 

Zadanie w ramach części dotyczącej skweru Kępna:
W listopadzie 2020r. zrealizowano projekt w części dotyczącej modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska 

W poostałym zakresie - został wybrany Wykonawca i trwają prace budowlane.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łomżyńska/Jadowska/Zachariasza - działki nr 9/2, 4, 9/1, 12 w obr. 41402

Kępna/Okrzei - działki nr 14, 67/2, 3/1, 95, 12 w obr. 41505, 41506 i 45508
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki we władaniu m. st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje stworzenie/doposażenie/rozwój skwerów sąsiedzkich na ulicy Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, Kępnej/Okrzei.
Opis projektu
Łomżyńska/Otwocka - remont chodnika, wyłożenie płytami chodnikowymi przedeptów w kierunku kamienic na Zachariasza i wzdłuż ogrodzenia warsztatu samochodowego, nasadzenia drzew, ustawienie ławek, montaż 2 latarni parkowych z zasilaniem

Kępna/Okrzei - remont chodnika na wale i uporządkowanie terenu d. działek, montaż 6 latarni parkowych wzdłuż chodnika na wale, budowa placu zabaw (naturalnego) na działce nr 14, montaż 6 latarni parkowych z zasilaniem, ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż chodnika na wale, nasadzenia drzew na terenie obecnego skweru
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt przewiduje stworzenie nowych skwerów w miejscach, gdzie występuje deficyt terenów zielonych oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących skwerów.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu).

Stworzenie części skwerów posłuży też lepszemu zagospodarowaniu pustych/zaniedbanych od wielu lat działek miejskich.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Łomżyńska/Otwocka/Zachariasza – 3 ławki, wymiana chodnika i wyłożenie przedeptów (ca 200 mb), 7 drzew, 2 latarnie + projekt :
- latarnie (montaż + projekt) - 15 tys.,
- 3 szt. ławki - 3,6 tys.,
- 7 szt. drzew - 14 tys. zł.,
- chodniki – 50 tys. zł
- projekt - 15 tys. zł.
- tablica skweru - 1 tys.
Koszt łączny: 98 600 zł.

Kępna/Okrzei – chodnik na wale + uporządkowanie terenu, plac zabaw drewniany, 6 latarni parkowych, kosze na śmieci – 3 szt., 4 ławki, drzewa
- Chodnik + porządkowanie – 100 tys. zł
- Plac zabaw – 50 tys. zł (analogiczny do Siedleckiej/Otwockiej - ZPTP realizowało w 2017 r.)
- Latarnie – 70 tys. zł
- 4 Ławki – 4,8 tys. zł
- 3 kosze betonowe na wale – 1,5 tys. zł
- Drzewa – 15 szt. – 30 tys. zł
- projekt - 20 tys zł.
- tablica skweru - 1 tys
Koszt łączny: 277 300 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
375 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt eksploatacyjny skwer Łomżyńska/Otwocka/Zachariasza (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za energię i konserwacja małej architektury i alejki) - 30 000 zł.
Koszt eksploatacyjny skwer Kępna/Okrzei (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za energię i konserwacja małej architektury i alejki) - 40 000 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
70 000,00 zł

Modyfikacje

17.04.2018 13:56
tskubij
18.04.2018 13:27
tskubij
18.04.2018 13:28
tskubij

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • jestem za uporządkowaniem Pragi i jej zazielenieniem.
    Mieszkaniec12736  04.03.2018 18:31
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany