Zielone torowiska od pl. Unii do pl. Zbawiciela

944
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Południowe
Autor pomysłu Maria Puciata
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
435 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada zastąpienie płyt betonowych, którymi obecnie wyłożone są tory tramwajowe na odcinku od Placu Unii do Placu Zbawiciela, podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin: np. trawa, tymianek, lub rozchodnik. Wniosek ten wychodziłby naprzeciw co i raz zgłaszanym propozycjom przekształcenia tego odcinka Marszałkowskiej w zielony deptak.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Południowe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek ulicy Marszałkowskiej od pl. Unii do pl. Zbawiciela
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Torowiska tramwajowe w obydwu kierunkach na ul. Marszałkowskiej na odcinku od Placu Unii do Placu Zbawiciela

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zastąpienie płyt betonowych, którymi obecnie wyłożone są tory tramwajowe na odcinku od Placu Unii do Placu Zbawiciela, podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin: np. trawa, tymianek, lub rozchodnik. Wniosek ten wychodziłby naprzeciw co i raz zgłaszanym propozycjom przekształcenia tego odcinka Marszałkowskiej w zielony deptak.
Opis projektu
Projekt zakłada zastąpienie płyt betonowych, którymi obecnie wyłożone są tory tramwajowe, zabudową roślinną w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej przy zastosowaniu maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej. Tramwaje Warszawskie już od paru lat sukcesywnie wprowadzają zielone torowiska. Pierwsze było torowisko wzdłuż Powstańców Śląskich między Nowym Bemowem, a teraz zielone torowiska są standardem przy realizowanych inwestycjach. Zabudowa trawiasta na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej – takiej jak wnioskowana, stosowana jest już od paru lat w Warszawie i w innych miastach w Polsce i jest łatwiejsza w realizacji. Jednakże nie musi być trawa, stosowane są praktycznie dwa rodzaje zabudowy zielonej. Najbardziej rozpowszechnione są u nas torowiska trawiaste, ale wymagają one zabiegów pielęgnacyjnych – koszenia, nawadniania, nawożenia. Są alternatywne rodzaje zabudowy, np. roślinność z gatunku sedum (rozchodnik). Nie wymaga ona specjalnych nakładów pod względem nawożenia, nawadniania czy koszenia. Daje natomiast ciekawy efekt w postaci możliwości zróżnicowania kolorystycznego. Takie rozwiązanie zastosowano we Wrocławiu.
Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. Podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i charakteryzują się obniżeniem emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów o ok. 5 dB.
Oprócz strony praktycznej zielone torowiska wpływają pozytywnej na odbiór społeczny tramwaju – w miejscach newralgicznych, czyli w rejonach parków i terenów zielonych i nie musi być już elementem inwazyjnym w zielone otoczenie. Tym bardziej, że wniosek ten wychodziłby naprzeciw co i raz zgłaszanym propozycjom przekształcenia tego odcinka Marszałkowskiej w zielony deptak.

Uzasadnienie realizacji projektu
Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5-6 decybeli.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wykonania 1m^2 zabudowy roślinnej w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej przy zastosowaniu maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej wynosi ok. 125 zł/m^2.
Koszt wykonania izolacji elektrycznej szyn: ok 200 zł za metr toru.
Plac Unii – Plac Zbawiciela, - odległość: ok. 600 m.
600 m. x 1,3 m x 2 x 125 zł/m kw. = 195 000 zł. koszt maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej
plus
Koszt wykonania izolacji elektrycznej szyn: ok 200 zł za metr toru.
600 m x 200 zł / m x 2 = 240 000 zł.
RAZEM: ok. 435.000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
435 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt utrzymania metra pojedynczego toru: 45 zł.
Koszt roczny utrzymania: 600 m. x 2 x 45 zł = 54 000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
54 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany