Utworzenie placu postojowego przy stacji PKP Płudy

960
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Białołęka
Obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin
Autor pomysłu Dominika Rybarczyk
Współautorzy Mariola Olszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
421 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada utworzenie dużego, bezpłatnego placu postojowego przy stacji PKP Płudy na terenie prywatnym, na zasadzie jego dzierżawy.
Będzie w stanie zmieścić nawet do 200 miejsc parkingowych, co znacznie ułatwi korzystanie z transportu publicznego.
Taka współpraca dzielnicy Białołęka z najemcą miałaby być kontynuowana w kolejnych latach – ze środków bieżących miasta.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
zbieg ulic Palestera i Czołowej, działki nr: 7/12, 7/13 oraz część działki 7/2 z obrębu 40515
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wskazane działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie stacji PKP Płudy, od strony wejścia na peron w kierunku Legionowa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie dużego, bezpłatnego placu postojowego przy stacji PKP Płudy na terenie prywatnym, na zasadzie jego dzierżawy.
Będzie w stanie zmieścić nawet do 200 miejsc parkingowych, co znacznie ułatwi korzystanie z transportu publicznego.
Taka współpraca dzielnicy Białołęka z najemcą miałaby być kontynuowana w kolejnych latach – ze środków bieżących miasta.
Opis projektu
Utworzenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przy stacji PKP Płudy jest działaniem, co do którego było już wiele starań. Niestety jak dotąd nieskutecznych. Zwykle rozbijało się o tereny należące do PKP oraz niemożność ingerowania w układ wybudowanego wiaduktu względem unijnych dotacji.
Złożony projekt przedstawia alternatywne, możliwe do realizacji oraz nie bardzo kosztowne rozwiązanie problemu z parkowaniem aut w pobliżu stacji. Na podstawie umowy dzierżawy prywatnego terenu sąsiadującego z nią możliwe będzie utworzenie około dwustu miejsc parkingowych, z których właściciele samochodów będą mogli wygodnie przesiąść się do pociągów dowożących do centrum miasta.
Dla przykładu – wypożyczalnia książek przy ulicy Wałuszewskiej też znajduje się w dzierżawionym przez miasto, prywatnym lokalu; co jak widać może być efektywną formą rozwiązywania problemów ze środkami na wykup lokali i gruntów.
Łączna powierzchnia działek to prawie 5 tys. metrów, co daje możliwość wytyczenia nawet 200 miejsc parkingowych (o wymiarach 2,5x5m).
Parking zostanie utworzony z kratek przerostowych wysypanych żwirem (przykład z załączniku).
Utworzony zostanie szeroki wjazd od strony ulicy Czołowej.
Fragment ok. 100m ulicy Palestera trzeba będzie wyrównać i utwardzić tłuczniem.
Parking oświetlą latarnie solarne, a planowany monitoring zwiększy bezpieczeństwo pozostawianych aut.
Należało będzie utworzyć nowe przejście dla pieszych, prowadzące na peron stacji w kierunku Legionowa. Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców należało będzie dobudować odcinek ok 20m chodnika prowadzącego do wejścia na ten peron – obecnie leżą tam nierówne, duże, betonowe płyty.
Uzasadnienie realizacji projektu
Nowy parking umożliwi mieszkańcom Białołęki komfortową przesiadkę z samochodu do pociągu. Zlikwiduje też problem nieprawidłowo parkowanych aut (pod wiaduktem, wzdłuż okolicznych ulic), rozjeżdżanych przez nie pasów zieleni oraz ogólnego chaosu w okolicy stacji Płudy.
Możliwość pozostawienia samochodu w cywilizowanych warunkach na pewno skłoni większą liczbę osób do korzystania z transportu publicznego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt budowlany parkingu: 10 000zł
Roczny koszt dzierżawy gruntu: 12 miesięcy x 12 000 zł = 144 000zł
Wykarczowanie terenu: 5 000zł
Utwardzenie placu, wyłożenie kratką przerostową i wysypanie żwirem: 150 000zł
Kosze na śmieci (2 szt.): 2 000zł
Latarnie solarne (10 szt.): 50 000zł
Budowa do 20m chodnika: 10 000zł
Utworzenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem: 10 000zł
Monitoring parkingu: 20 000zł
Utwardzenie fragmentu ulicy Palestera: 20 000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
421 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie czystości, odśnieżanie.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
8 000,00 zł

Modyfikacje

29.03.2018 12:21
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany