Warsztaty z alternatywnych metod komunikacji dla osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się

1009
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
44 078 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skoczylasa 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatatów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia komputerowe rozwijające kompetencje komunikacyjne osób niemówiących ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Uczestnicy warsztatów przygotują własną, cyfrową książkę do komunikacji. Użyteczność książki weryfikowana będzie w specjalnie zaprojektowanych scenariuszach sytuacyjnych, cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej (mail, blog) oraz w realnych sytuacjach (np. wyjście do kawiarni lub kina).
Opis projektu
Projekt przewiduje organizację komputerowych warsztatów komunikacyjnych i aktywizacji zawodowej dla 10 osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zakłada przeprowadzenie 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych po 3 godziny każde, dla dwóch grup (wiosennej i jesiennej). Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem darmowego i powszechnie dostępnego systemu PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji.

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Zakwalifikowane osoby zostaną podzielone na dwie pięcioosobowe grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się wiosną. Druga grupa pracować będzie jesienią. Zadaniem uczestników będzie opracowanie własnego systemu komunikacji oraz cyfrowego narzędzia do porozumiewania się. Spotkania warsztatowe odbywać się będą co dwa tygodnie. W przerwach pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą przygotowywać się do zajęć i rozwiązywać zadania domowe. Zespół asystentów wspierać będzie uczestników podczas zajęć warsztatowych oraz w pracy indywidualnej.

W celu weryfikacji użyteczności powstającego rozwiązania przewiduje się przeprowadzenie szeregu testów. Pierwsze testy oparte będą o realizację wybranych scenariuszy sytuacyjnych. Na dalszych poziomach testów wykorzystany zostanie dostęp do cyfrowej przestrzeni komunikacyjnej jaki zapewnia system PISAK (w szczególności aplikacja do pisania maili oraz aplikacja do tworzenia bloga). Na ostatnich zajęciach zostaną zrealizowane dwa rzeczywiste scenariusze. Wśród propozycji znajdzie się:
- wyjście do kawiarni
- wyjście do biblioteki (wypożyczenie filmu/audiobook-a/płyty)
- wyjście do teatru
- wyjście do sklepu.

Zajęcia będą stymulować rozwój osobowy i intelektualny uczestników, kształtować ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać społecznemu, cyfrowemu i informacyjnemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Opracowanie skutecznego narzędzia do komunikacji poszerzy kompetencje komunikacyjne uczestników oraz będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie szans uczestników na usamodzielnienie się, w tym również na podjęcie pracy zarobkowej.

Zdobyte doświadczenia, zebrane w jeden, spójny program warsztatów zostaną upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk.
Uzasadnienie realizacji projektu
Warsztaty przeznaczone są dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które jednocześnie nie są upośledzono umysłowo. Nigdy nie zostały nauczone alfabetu. Ze względu na paraliż kończyn nie są w stanie używać języka migowego. Funkcjonują na niskim poziomie samodzielności. Po ukończeniu 21 roku życia przestał je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Kluby Integracji Społecznej nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Warunkiem koniecznym zawsze okazuje się być w pełni samodzielny sposób komunikacji. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają wszystko i stopniowo popadają w izolację społeczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Instruktor AAC - 25 200,00 zł (150 zł/h * 168h)
(3h przygotowania+3h warsztatów)*16 spotkań + 2h*30 spotkań konsultacyjnych + (3h przygotowania+3h spotkania)*2 spotkania wdrożeniowe = 168h

Instruktor AAC - Warsztaty
(3h przygotowania+3h warsztatów)*16spotkań - 16 spotkań (8 wiosną i 8 jesienią). W kosztorysie przyjąłem 6h pracy instruktora na każde spotkania - 3h prowadzenia warsztatów i 3h przygotowywania (przemyślenie koncepcji, stworzenie scenariusza zajęć i materiałów do zajęć)

2h*30spotkań konsultacyjnych - 30 spotkań (15 wiosną i 15 jesienią), których celem jest zaklasyfikowanie lub nie zaklasyfikowanie osoby zgłaszającej się na warsztaty

3h przygotowania+3h spotkania)*2spotkania wdorożeniowe - 2 spotkania wdrożeniowe (1 dla grupy jesienniej, 1 dla grupy jesiennej) to spotkanie szkoleniowe dla asystenów osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada, że będą to osoby niewykfalifikowane (z naboru otwarego), na spotkaniu asystenci zostaną zapoznani z warunkami pracy z osobą niepełnosprawną, omówione zostanie używane podczas warsztatów oprogramowanie oraz sprzęt, dobrane zostaną pary warsztatowe uczestnik-asystent. Czasowo podobnie jak w przypadku zajęć warsztatowych - 3h prowadzenia warsztatów i 3h przygotowywania (przemyślenie koncepcji, stworzenie scenariusza zajęć i materiałów do zajęć)


Koordynator - 7 800,00 zł (25 zł/h * 312h)
14 tygodni pracy indywidualnej*8h +16 spotkań*(3h warsztatów+5h koordynacji) +30 spotkań konsultacyjnych * 2h + 2 spotkania wdrożeniowe*(3h przygotowań+3h spotkania) = 312h
14 tygodni pracy indywidualnej*8h - projekt poza spotkaniami grupowymi w e-pracowni (raz na dwa tygodnie, 8 spotkań grupowych dla grupy wiosennej i 8 spotkań dla grupy jesiennej) przewiduje przeprowadzenie spotkań indywidualnych w przerwach pomiędzy spotkaniami grupowymi (7 spotkań indywidualnych dla grupy wiosennej i 7 spotkań indywidualnych dla grupy jesiennej). W spotkaniach indywidualnych udział bierze tylko asystent i uczestnik. Spotykają się w domu lub innym wyznaczonym przez uczestnika miejscu. Celem spotkań indywidualnych jest powtórzenie materiału przerobionego na zajęciach grupowych i przygotowanie się do następnych zajęć grupowych (odrobienie pracy domowej). Ponadto asystenci nabierają pewności siebie, a uczestnicy pracując bez wykwalifikowanego personelu są bardziej zmotywowani do podejmowania samodzielnych prób. W kosztorysie założyłem, że w takich tygodniach pracy indywidualnej (pomiędzy tygodniami pracy grupowej) nie uczestniczy instruktor AAC. Ale jest potrzebny ktoś, do kogo asystenci mogą się w tym czasie zwrócić (np. że coś się zepsuło). Założyłem, że będzie to koordynator i przyjąłem że wymiar czasowy jego pracy w takim tygodniu pracy indywidualnej to jeden dzień roboczy. Stąd 14 tygodni pracy indywidualnej * 8h.

16 spotkań*(3h warsztatów+5h koordynacji) - jak wyżej z instruktorem AAC tylko 5 godzin koordynacji, bo praca koordynatora zaczyna się w momencie kiedy wyruszy pierwszy samochód po uczestnika, a kończy kiedy wszyscy uczestnicy dotrą do domu po zajęciach. Z doświadczenia wiem, że zajmuje to większą część dnia.

10 spotkań konsultacyjnych * 3h - identycznie jak wyżej z instruktorem AAC

2 spoktania wdrożeniowe*(3h przygotowań+3h spotkania) - identycznie jak wyżej z instruktorem AAC

Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 1 200,00 zł (25 zł/h * 48h)
16 spotkań * 3h = 48h

Asystenci osób niepełnosprawnych - 5 478,00 zł (11 zł/h * 498h)
10 osób * (8+7 spotkań) * 3h = 450
2 * 8 spotkań * 3h = 48 (1 asystent podczas transportu z i na warsztaty)
Razem: 498 h

Transport uczestników - 2 400,00 zł (30 zł/os * 80)
10 osób *8 spotkań = 80

Dokumentacja 2 000,00 zł
nabór uczestników i asystentów (2 sesje*18h koordynatora=36h) + raporty (2 sesje*18h koordynatora = 36h) + 200 zł (obsługa księgowa projektu)

Razem - 44 078,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
44 078,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

19.04.2018 09:55
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ
19.04.2018 09:55
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ
20.04.2018 10:54
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • chętnie poznam personalia autora projektu na początek :); pomysł uważam za ważny
    Mieszkaniec12736  21.02.2018 00:11
  • Czy można ten projekt rozwinąć włączając w te działania osoby, które są sprawne, a chciałyby się również edukować w kwestiach związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych, współpracować z tymi podczas projektu?
    Mieszkaniec12736  13.03.2018 23:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany