Bezpłatny kurs języka angielskiego dla mieszkańców Ursynowa (dla 16 grup - łącznie dla 240 uczestników)

1071
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Południowy
Autor pomysłu KRYSTIAN MALESA
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
78 920 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Kursy języka angielskiego dla początkujących oraz dla średnio zaawansowanych (A2-B1), łącznie dla 240 mieszkańców.
Nauka języka z wykorzystaniem mnemotechnik, wcześniejszej wiedzy, fragmentów filmów, piosenek, uproszczonych wersji książek, Internetu.
16 grup po 24 h zajęć, podział na grupy według poziomu znajomości języka.
Wszyscy uczestnicy otrzymają poświadczenie ukończenia kursu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa Nr 340 i/lub publiczne placówki oświatowe z terenu Ursynowa, które zgłoszą chęć przystąpienia do projektu lub inne pomieszczenia udostępnione lub wynajęte przez Dzielnicę
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa Nr 340 i/lub publiczne placówki oświatowe z terenu Ursynowa, które zgłoszą chęć przystąpienia do projektu lub inne pomieszczenia udostępnione lub wynajęte przez Dzielnicę
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kursy języka angielskiego dla początkujących oraz dla średnio zaawansowanych (A2-B1), łącznie dla 240 mieszkańców.
Nauka języka z wykorzystaniem mnemotechnik, wcześniejszej wiedzy, fragmentów filmów, piosenek, uproszczonych wersji książek, Internetu.
16 grup po 24 h zajęć, podział na grupy według poziomu znajomości języka.
Wszyscy uczestnicy otrzymają poświadczenie ukończenia kursu.
Opis projektu
Cel kursu:
Możliwość skutecznego porozumiewania się w sytuacjach codziennych, na wakacjach.
Nauka technik ułatwiających zapamiętywanie. Nacisk na komunikację i rozumienie ze słuchu oraz pracę własną studenta umożliwiającą pogłębianie materiału zdobytego na zajęciach. Wykorzystanie Internetu do samodzielnej pracy. Dostosowanie poziomu kursu do poziomu i potrzeb uczestników.

Przykład oczekiwanej formy kursu dla średnio-zaawansowanych:
1. Oczekiwania studentów. Mnemotechniki - łatwe i skuteczne zapamiętywanie. Wyrazy podobne, a inne (homofony, homonimy, false friends). Wybór książki do przeczytania.
2. Natura czy wychowanie? - speed dating w praktyce. Autoprezentacja na wesoło i poważnie.
Gramatyka: Czasy Present Simple i Present Continuous.
3. Wielkie umysły - wynalazcy i wynalazki , które zmieniają świat. Gra- Zgadnij kto.... ?
Gramatyka: Czasy Past Simple i Present Perfect.
4. Szósty zmysł - rozwiń swoje umiejętności psychiczne, zostań medium... Opis osoby -charakter, wygląd zewnętrzny. Powiedz mi jak śpisz, a powiem ci, kim jesteś...
Gramatyka: Określniki ilościowe, czas Past Continuous.
5. Pomysł na życie - różne prace, wolontariat. Niepospolite pasje - prezentacje.
Gramatyka: Wyrażanie przyszłości. Zwroty określające preferencje, zainteresowania.
6. Różne twarze plotki - badania naukowe, kolokacje. Język dowcipów.
Gramatyka: Okresy warunkowe.
7. Kino, książka - moje pasje, wyrażanie opinii, pisanie recenzji.
Gramatyka: Zwroty grzecznościowe. Strona bierna. Powtórzenie.
8. Końcowa prezentacja na wybrany uprzednio temat. Test końcowy. Podsumowanie.

Projekt dla łącznie 240 uczestników .

16 grup x 8 spotkań x 3h/każde spotkanie.

Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-15 osobowych (liczebność grupy).

Nabór będzie odbywał się poprzez złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego, a do grupy średnio-zaawansowanej dodatkowo poprzez wypełnienie testu weryfikującego znajomość języka angielskiego.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego/-ych lektora/-rów języka angielskiego.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, lektor/-rzy języka angielskiego prowadzący zajęcia na kursach. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego stworzone zostaną dwie listy - podstawowa oraz rezerwowa - obejmująca osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane, a które zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. Postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywać z zachowaniem równych szans udziału w projekcie.
Uzasadnienie realizacji projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze względu na nieznajomość języka angielskiego - w dzisiejszym świecie co trzeci Europejczyk dobrze włada językiem angielskim.
Integracja międzypokoleniowa mieszkańców - podział na grupy według znajomości języka obcego, a nie na grupy wiekowe. Upowszechnianie edukacji.
Korzyści dla uczestników kursu:
Znalezienie najskuteczniejszej metody uczenia się dla każdego uczestnika.
Łatwe i skuteczne przyswajanie wiedzy.
Przełamanie bariery lęku przed mówieniem w języku obcym.
Umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych.
Otwartość na słuchanie i czytanie w oryginale, mówienie.
Praktyczne korzystanie z mediów w oryginale = częstszy kontakt z językiem, uczenie się 'bez nauki', zwiększenie motywacji i efektywności uczenia się.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla lektora/-ów języka angielskiego z kwalifikacjami i wieloletnim stażem: 16 grup x 24 h x 100 zł brutto/h = 38 400 zł
materiały do zajęć (materiały merytoryczne dla uczestników, wydruki/xero, art. piśmiennicze, papier do drukowania, tonery, dyplomy/certyfikaty itp.): 240 osób x 50 zł brutto = 12000 zł
koordynacja (zapisy, administracja projektu, kontakt z lektorami/uczestnikami, kontakt z Urzędem, prowadzenie dokumentacji projektu itp.): 10 m-cy x 800 zł brutto/m-c = 8000 zł
obsługa finansowo- księgowa: 3000 zł brutto/projekt
ocena poziomu znajomości języka - testy weryfikujące na poziom średnio-zaawansowany: 4000 zł brutto/projekt
promocja projektu (ulotki, plakaty, komunikacja w internecie/mediach społecznościowych, ogłoszenia w mediach itp.): 2000 zł/projekt
zwrot kosztów mediów dla szkół/najem sal dydaktycznych: 384 h x 30 zł brutto/h = 11520 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
78 920,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.04.2018 09:37
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
13.04.2018 10:10
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
16.04.2018 18:52
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany