Przebudowa ul. Jasnodworskiej

1503
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
464 200 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt obejmować ma przebudowę części ulicy Jasnodworskiej od ul. Elbląskiej do budynku nr 8, w tym : jezdnię (asfalt), chodniki (płytki 50 x 50 lub 30 x 30), krawężniki, nowe i oznakowane przejścia dla pieszych, miejsca postojowe, nowe słupy oświetleniowe (ledowe), a także rekultywację zieleni - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jasnodworska od początku (tj. od ul. Elbląskiej do drogi 2KD-W)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 7-02-09; działki; 35 - własność Miasta i 36-37 w granicach pasa drogowego i w użytkowaniu wieczystym WSM ul. Elbląska 14.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmować ma przebudowę części ulicy Jasnodworskiej od ul. Elbląskiej do budynku nr 8, w tym : jezdnię (asfalt), chodniki (płytki 50 x 50 lub 30 x 30), krawężniki, nowe i oznakowane przejścia dla pieszych, miejsca postojowe, nowe słupy oświetleniowe (ledowe), a także rekultywację zieleni - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania.
Opis projektu
Ul. Jasnodworska znajduje się w złym stanie technicznym. Posiada zniszczoną nawierzchnię asfaltowa i nierówne chodniki. Wymaga niezwłocznego poprawienia stanu technicznego a tym samym poprawy bezpieczeństwa. Projekt ten ma również na celu usprawnienie ruchu kołowego i pieszego ulicą Jasnodworską mieszkańcom gęsto zabudowanej i licznie zasiedlonej ostatnio południowej części Rudawki oraz wszystkim innym użytkownikom. Umożliwi bezkolizyjne wymijanie się samochodów, poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdom i pieszym, wprowadzi nową organizację ruchu, oznakowanie przejść dla pieszych udających się w kierunku przystanków autobusowych przy ul. Powązkowskiej i do 2-ch sklepów spożywczych na osiedlu. Ponadto, umożliwi dobre i bezpieczne dojście do Przychodni Lekarskiej, do której główne wejście usytuowane jest od ul. Jasnodworskiej.
Przewiduje się następujące etapy prac:
1. Wykonanie projektu przebudowy drogi
2. Wykonanie robót budowlanych:
- przygotowanie objazdów i przejść na czas remontu
- zerwanie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników.
- wymianę słupów oświetleniowych i instalacji elektrycznej wzdłuż ulicy.
- przygotowanie terenu pod nową nawierzchnię, chodniki i miejsca parkingowe.
- położenie nowych chodników (płytki 50 x 50 lub 30 x 30) i krawężników.
- położenie asfaltu na jezdni.
- oznakowanie nowych przejść dla pieszych.
- oznakowanie ulicy niezbędnymi znakami drogowymi (wzdłuż przebiegu ulicy).
- uporządkowanie zieleni wzdłuż ulicy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Przebudowa ul. Jasnodworskiej przez wprowadzenie organizacji ruchu w tej części ulicy wpłynie na poprawę warunków codziennego życia:
- poprawi stan techniczny drogi
- ułatwi ruch kołowy i pieszy nie tylko mieszkańcom,
- uniemożliwi parkowanie samochodów na chodnikach,
- poprawi stan bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (w tym dzieci),
- ułatwi dostęp służbom miejskim: pogotowiu ratunkowemu, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, taksówkom, służbom wodociągowym, gazowniczym, elektrycznym, wszelkim oddziałom służb MPO, ZEC i innym.
- ułatwi także przejazd samochodom dostawczym do sklepów spożywczych naszej części osiedla,
- umożliwi wszystkim mieszkańcom i innym osobom bezpieczne dojście do Przychodni Lekarskiej i przystanków autobusowych,

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
długość odc. ulicy - 120 m, szer. jezdni 6 m, chodniki obustronne
konstrukcja drogi dostosowana do ruchu lekkiego
Koszty przebudowy ulicy:
koszt dokumentacji (projekt drogowy, oświetlenia, zieleni, stałej i czasowej org. ruchu, badania geologiczne, kosztorys, specyfikacje, BIOZ itp. - 60 000 zł
przebudowa jezdnia ulicy - 100 000 zł
zjazdy do posesji - 17 000 zł
powierzchnia chodników (wzmocnione) – 85 000 zł
zatoki postojowe 50 000 zł
powierzchnia zieleńców 10 000 zł
wprowadzenie stałej organizacja ruchu 9 000 zł
koszt nadzoru inwestorskiego – 6 000 zł
koszt trybiku 350 zł
oświetlenie 40 000 zł
Razem 377 350zł x1,23 (VAT) =~ 464 200 zł brutto

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
464 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty całorocznego sprzątania, konserwacji i zużycia energii elektrycznej (oświetlenia).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
4 000,00 zł

Modyfikacje

06.04.2018 12:52
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
06.04.2018 14:55
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
16.04.2018 09:19
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany