Gumowe ucho - słuchowe treningi dla dzieci

1698
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Sadyba Stegny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
24 300 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt to zapewnienie potrzebującym dzieciom diagnoz i treningu słuchowego. Projekt ma na celu pomoc dzieciom o nieharmonijnym rozwoju, z trudnościami w nauce, znacznymi problemami z koncentracją uwagi, z tzw. centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Sadyba Stegny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Barcelońska 8 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul.Barcelońska 8 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 307

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt to zapewnienie potrzebującym dzieciom diagnoz i treningu słuchowego. Projekt ma na celu pomoc dzieciom o nieharmonijnym rozwoju, z trudnościami w nauce, znacznymi problemami z koncentracją uwagi, z tzw. centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Opis projektu
Projekt „Gumowe ucho” to zapewnienie potrzebującym dzieciom diagnoz i treningu słuchowego Neuroflow. Jest to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka. Twórcą treningu jest Dr Andrzej Senderski – naukowiec, lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Swoją wiedzę i rozwiązania wdrożył do praktyki klinicznej, by pomagać dzieciom rozwijać ich potencjał słuchowy i – co za tym idzie - intelektualny. Projekt podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni. Diagnozy będzie przeprowadzał certyfikowany Provider Terapii Neuroflow, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą. Trening skierowany będzie do dzieci od 4 roku życia, u których występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, które objawiają się głównie trudnościami w rozumieniu poleceń słownych, problemami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w nauce i problemami z koncentracją uwagi.
Niewykryte i nierehabilitowane zaburzenia przetwarzania słuchowego w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju dzieci. Na 700 uczniów w szkole podstawowej przypada około 250 dzieci z trudnościami w uczeniu się, dlatego warto im pomóc, w szczególności, jeśli przyczyną tych trudności są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Uzasadnienie realizacji projektu
Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.
Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Po zakończeniu treningu u dziecka można spodziewać się : lepszego rozumienia zdań złożonych, dłuższych poleceń, wydłużenia uwagi słuchowej, lepszego rozumienia mowy w hałasie, wydłużenia pamięci słuchowej, poprawienia różnicowania dźwięków mowy. W efekcie trening skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oprogramowanie z licencją na jeden rok 1500,00 zł
Średni koszt 1 etapu 260 zł + koszt pracy terapeuty 100 zł/etap = 360 zł/etap
60 etapów x 360 zł = 21.600,00 zł
Koszt mediów 60 godzin x 20 zł=1.200,00 zł.
Dzieci, które będą zakwalifikowane muszą posiadać zrobiony we własnym zakresie audiogram.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
24 300,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

12.04.2018 10:53
wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany