Bezpłatny kurs języka angielskiego dla mieszkańców Ursynowa (dla 16 grup - łącznie dla 240 uczestników)

1566
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Północny
Autor pomysłu KRYSTIAN MALESA
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
78 920 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Kursy języka angielskiego dla początkujących oraz dla średnio zaawansowanych (A2-B1), łącznie dla 240 mieszkańców.
Nauka języka z wykorzystaniem mnemotechnik, wcześniejszej wiedzy, fragmentów filmów, piosenek, uproszczonych wersji książek, Internetu.
16 grup po 24 h zajęć, podział na grupy według poziomu znajomości języka.
Wszyscy uczestnicy otrzymają poświadczenie ukończenia kursu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
publiczne placówki oświatowe z terenu Ursynowa, które zgłoszą chęć przystąpienia do projektu lub inne pomieszczenia udostępnione lub wynajęte przez Dzielnicę
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
publiczne placówki oświatowe z terenu Ursynowa, które zgłoszą chęć przystąpienia do projektu lub inne pomieszczenia udostępnione lub wynajęte przez Dzielnicę

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kursy języka angielskiego dla początkujących oraz dla średnio zaawansowanych (A2-B1), łącznie dla 240 mieszkańców.
Nauka języka z wykorzystaniem mnemotechnik, wcześniejszej wiedzy, fragmentów filmów, piosenek, uproszczonych wersji książek, Internetu.
16 grup po 24 h zajęć, podział na grupy według poziomu znajomości języka.
Wszyscy uczestnicy otrzymają poświadczenie ukończenia kursu.
Opis projektu
Cel kursu:
Możliwość skutecznego porozumiewania się w sytuacjach codziennych, na wakacjach.
Nauka technik ułatwiających zapamiętywanie. Nacisk na komunikację i rozumienie ze słuchu oraz pracę własną studenta umożliwiającą pogłębianie materiału zdobytego na zajęciach. Wykorzystanie Internetu do samodzielnej pracy. Dostosowanie poziomu kursu do poziomu i potrzeb uczestników.

Przykład oczekiwanej formy kursu dla średnio-zaawansowanych:
1. Oczekiwania studentów. Mnemotechniki - łatwe i skuteczne zapamiętywanie. Wyrazy podobne, a inne (homofony, homonimy, false friends). Wybór książki do przeczytania.
2. Natura czy wychowanie? - speed dating w praktyce. Autoprezentacja na wesoło i poważnie.
Gramatyka: Czasy Present Simple i Present Continuous.
3. Wielkie umysły - wynalazcy i wynalazki , które zmieniają świat. Gra- Zgadnij kto.... ?
Gramatyka: Czasy Past Simple i Present Perfect.
4. Szósty zmysł - rozwiń swoje umiejętności psychiczne, zostań medium... Opis osoby -charakter, wygląd zewnętrzny. Powiedz mi jak śpisz, a powiem ci, kim jesteś...
Gramatyka: Określniki ilościowe, czas Past Continuous.
5. Pomysł na życie - różne prace, wolontariat. Niepospolite pasje - prezentacje.
Gramatyka: Wyrażanie przyszłości. Zwroty określające preferencje, zainteresowania.
6. Różne twarze plotki - badania naukowe, kolokacje. Język dowcipów.
Gramatyka: Okresy warunkowe.
7. Kino, książka - moje pasje, wyrażanie opinii, pisanie recenzji.
Gramatyka: Zwroty grzecznościowe. Strona bierna. Powtórzenie.
8. Końcowa prezentacja na wybrany uprzednio temat. Test końcowy. Podsumowanie.

Projekt dla łącznie 240 uczestników .

16 grup x 8 spotkań x 3h/każde spotkanie.

Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-15 osobowych (liczebność grupy).

Nabór będzie odbywał się poprzez złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego, a do grupy średnio-zaawansowanej dodatkowo poprzez wypełnienie testu weryfikującego znajomość języka angielskiego.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego/-ych lektora/-rów języka angielskiego.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, lektor/-rzy języka angielskiego prowadzący zajęcia na kursach. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego stworzone zostaną dwie listy - podstawowa oraz rezerwowa - obejmująca osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane, a które zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. Postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywać z zachowaniem równych szans udziału w projekcie.
Uzasadnienie realizacji projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze względu na nieznajomość języka angielskiego - w dzisiejszym świecie co trzeci Europejczyk dobrze włada językiem angielskim.
Integracja międzypokoleniowa mieszkańców - podział na grupy według znajomości języka obcego, a nie na grupy wiekowe. Upowszechnianie edukacji.
Korzyści dla uczestników kursu:
Znalezienie najskuteczniejszej metody uczenia się dla każdego uczestnika.
Łatwe i skuteczne przyswajanie wiedzy.
Przełamanie bariery lęku przed mówieniem w języku obcym.
Umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych.
Otwartość na słuchanie i czytanie w oryginale, mówienie.
Praktyczne korzystanie z mediów w oryginale = częstszy kontakt z językiem, uczenie się 'bez nauki', zwiększenie motywacji i efektywności uczenia się.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla lektora/-ów języka angielskiego z kwalifikacjami i wieloletnim stażem: 16 grup x 24 h x 100 zł brutto/h = 38 400 zł
materiały do zajęć (materiały merytoryczne dla uczestników, wydruki/xero, art. piśmiennicze, papier do drukowania, tonery, dyplomy/certyfikaty itp.): 240 osób x 50 zł brutto = 12000 zł
koordynacja (zapisy, administracja projektu, kontakt z lektorami/uczestnikami, kontakt z Urzędem, prowadzenie dokumentacji projektu itp.): 10 m-cy x 800 zł brutto/m-c = 8000 zł
obsługa finansowo- księgowa: 3000 zł brutto/projekt
ocena poziomu znajomości języka - testy weryfikujące na poziom średnio-zaawansowany: 4000 zł brutto/projekt
promocja projektu (ulotki, plakaty, komunikacja w internecie/mediach społecznościowych, ogłoszenia w mediach itp.): 2000 zł/projekt
zwrot kosztów mediów dla szkół/najem sal dydaktycznych: 384 h x 30 zł brutto/h = 11520 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
78 920,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.04.2018 10:03
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
13.04.2018 10:05
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
13.04.2018 10:10
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany