Pomysły na zmysły

1748
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
1. Bezpłatna terapia metodą Tomatisa dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ujawniających dysfunkcje rozwojowe.

2. Bezpłatna terapia integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ujawniających zaburzenia integracji sensorycznej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jana Pawła II 19 A
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
1. Bezpłatna terapia metodą Tomatisa dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ujawniających dysfunkcje rozwojowe.

2. Bezpłatna terapia integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ujawniających zaburzenia integracji sensorycznej.
Opis projektu
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Terapia metodą Tomatisa daje możliwość usprawniania ujawnianych zaburzeń rozwojowych i stwarza większe szanse na pokonywanie trudności szkolnych. Problemy z uwagą słuchową stanowią istotną przyczynę niepowodzeń szkolnych. Mogą to być problemy z analizą i syntezą słuchową wyrazów, problemy z czytaniem i pisaniem, dyslalia, alalia ekspresywna, jąkanie, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, niski poziom aktywności ruchowej, zaburzenie orientacji przestrzennej, obniżony poziom koordynacji w obrębie dużej motoryki, brak poczucia rytmu, męczliwość, niedojrzałość i niestabilność emocjonalna, niski poziom motywacji i wiary w siebie z tendencją do wycofywania się lub do manifestowania postawy negatywistycznej. Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi: zaburzenia mowy, dysleksję, autyzm, zespół ADHD, problemy szkolne. Metodę wykorzystuje się również m.in. w walce ze stresem i w nauce języków obcych.
Terapia obejmie 8 dzieci. Każde dziecko przejdzie 3 sesje - jedna sesja to 2 godziny dziennie terapii przez 13 dni. Sesje następować będą po określonym czasie, zgodnie z wytycznymi Tomatisa. Kwalifikacje wymagane do prowadzenia terapii: ukończenie min. 1 poziomu szkolenia z metody Tomatisa, potwierdzonego stosownym certyfikatem i min. pół roku doświadczenia. Terapia może być prowadzona grupowo i indywidualnie, o czym decyduje jednorodność ujawnianego problemu. Rekrutacja na terapię odbywałaby się po badaniu u psychologa i/lub terapeuty integracji sensorycznej i/lub logopedy.

Terapia integracji sensorycznej ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje swoje trudności z jakimi się zmaga. Efekty terapii SI uzyskiwane są w różnym czasie - jest to spowodowane indywidualnymi możliwościami dziecka, różnym stopniem zaburzeń oraz wykonywanych (bądź nie) ćwiczeń w domu z rodzicami.

Uzasadnienie realizacji projektu
1. Terapia metodą Tomatisa urealnia cel efektywnego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ujawniających problemy szkolne, dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia emocjonalno-społeczne.

2. Integracja sensoryczna to metoda wykorzystywana w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Ważne jest, że z problemów w zakresie integracji zmysłów dzieci nie wyrosną. Dlatego ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. zajęcia metodą Tomatisa 8 dzieci x 3 sesje x 1 400 zł = 33 600 zł

2. zajęcia integracji sensorycznej, liczba godzin na 1 dziecko:
-styczeń 4 tygodnie (2x w tygodniu) = 8 godzin
-luty 4 tygodnie (2x w tygodniu) = 8 godzin
w kolejnych miesiącach terapia SI 1x w tygodniu:
-od marca do czerwca - 17 tygodni = 17 godzin
-od września do grudnia - 17 tygodni = 17 godzin
Łączna liczba godzin na 1 dziecko - 50 godzin
10 dzieci x 50 godzin x 90 zł = 45 000 zł

3. materiały promocyjne, promocja w internecie – 700 zł
4. materiały dydaktyczne, xero – 700 zł

Łączny koszt projektu: 80 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

11.04.2018 13:14
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
11.04.2018 13:21
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
11.04.2018 13:24
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
11.04.2018 13:27
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
11.04.2018 13:28
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
11.04.2018 13:32
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
11.04.2018 15:16
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
16.04.2018 10:00
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany