Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy - wcześnie wykrywamy ryzyko wystąpienia cukrzycy. Reagujemy i zapobiegamy zawałom!

1288
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 991 875 zł
Kategoria
  • edukacja
  • Ochrona Zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przychodnie publiczne:

Mokotów:
Belgijska 4
Chełmska 13/17
J. Dąbrowskiego 75a
Iwicka 19
Jadźwingów 9
Kielecka 27
A. J. Madalińskiego 13
A. Malczewskiego 47a
Morszyńska 33
Soczi 1

Ursynów:
Romera 4
Na Uboczu 5
Kajakowa 12
Zamiany 13
Kłobucka 14
Samsonowska 1

Wilanów:
F. Klimczaka 4
Kolegiacka 3
Przyczółkowa 33
Wiertnicza 81

Włochy:
1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4
Janiszowska 15
Cegielniana 8

Śródmieście:
Litewska 11/13
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na liście umieszczono 25 placówek wg stanu wiedzy na 10.06.2019r. Urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach, w związku z czym mogą być udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek, minimum 25 godzin w tygodniu (na przykład 5 godzin dziennie). W ramach projektu planowany jest zakup łącznie 25 urządzeń, po jednym na placówkę. Z podziału wykluczone zostaną placówki, których godziny przyjęć nie mieszczą się w pojęciu ogólnodostępności. W takim wypadku urządzenie zostanie przeniesione do innej placówki, która organizacyjnie podlega pod dany zakład opieki zdrowotnej. Wówczas zakład zdecyduje o lokalizacji urządzenia. Urządzenia zostaną umieszczone na specjalnie wydzielonym i przygotowanym stanowisku umiejscowionym w ogólnodostępnym miejscu w pobliżu rejestracji. Rollupy w widocznym miejscu przy rejestracji. Placówka z ulicy Litewskiej mieści się geograficznie w Dzielnicy Śródmieście, podlega ona jednak organizacyjnie pod Mokotów, stąd umieszczenie jej w projekcie. Placówki z Dzielnicy Włochy podlegają organizacyjnie pod SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, w projekcie nie biorą udziału przychodnie z Bemowa.

Dane projektu

Opis projektu
W Warszawie może mieszkać nawet 50 tysięcy osób z niezdiagnozowaną cukrzycą. Czy masz pewność, że nie jesteś w tej grupie?

W ramach projektu przychodnie mieszczące się w dzielnicach Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy zostaną wyposażone w urządzenia medyczne, które:
1. Pozwolą na szybkie i nieinwazyjne typowanie pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym;
2. Umożliwią wczesne wykrycie u pacjenta chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) będących główną przyczyną zgonów w Polsce;
3. Przyczynią się do zmniejszenia liczby pacjentów z zagrażającymi życiu powikłaniami tych chorób, czyli: udar, wylew, zawał, stopa cukrzycowa, niewydolność nerek i ślepota;
4. U osób zdiagnozowanych pozwolą na dobranie właściwych procedur leczenia i jego precyzyjne monitorowanie w długim okresie czasu, – co jest szczególnie istotne w przypadku diabetyków.

Projekt przewiduje następujący przebieg:
1. Urządzenie zlokalizowane będzie w pobliżu rejestracji na specjalnie dedykowanym, ogólnodostępnym stanowisku. Urządzenie będzie nadzorowane, obsługiwane przez pracownika Przychodni.
2. Z urządzenia będzie mogła skorzystać każda osoba.
3. Po badaniu pacjent uzyska ulotkę z wynikiem oraz informacją na odwrocie o tym, na jakim urządzeniu zostało wykonane badanie oraz jak interpretować wynik.
4. Pacjent powinien zgłosić się z wynikiem do swojego lekarza POZ po dalszą diagnostykę.

Badanie wykonywane takim urządzeniem jest bezbolesne i zajmuje (w zależności od urządzenia) kilkanaście/kilkadziesiąt sekund. Polega ono na przyłożeniu (w zależności od urządzenia) przedramienia bądź dłoni do czujnika.

Dostarczone urządzenia będą oceniały ryzyko na podstawie poziomu występowania końcowych produktów glikacji w tkankach pacjenta (np. w skórze).

Urządzenia medyczne tego typu są wielkościowo porównywalne do tostera bądź gofrownicy więc np. w wypadku potrzeby relokacji placówki można przenieść je praktycznie bezkosztowo.

Dodatkowo planowane jest zaprojektowanie i wykonanie (zakup) 25 rollupów informujących pacjentów o możliwości przebadania lub ryzyku wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy itp., a także ulotek – karta badania z miejscem na: dane osoby badanej, wynik oraz informację o dalszym postępowaniu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Cukrzyca staje się z każdym rokiem coraz większym problemem cywilizacyjnym. Szacuje się, że w Polsce nawet 3 miliony mieszkańców cierpi na tą chorobę (w różnych typach), a jedna trzecia z nich nie zdaje sobie sprawy, że na nią choruje. Dodatkowe 2 miliony to osoby ze stanem przedcukrzycowym. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przewiduje, że za kilkanaście lat cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą przyczyną zgonów.

Około 2/3 zgonów wśród cukrzyków (diabetyków) spowodowane jest powikłaniami wynikającymi z choroby wieńcowej (zawał).

Nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo istotnym jest wykrywanie, a co za tym idzie wprowadzanie leczenia w myśl zasad „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „im wcześniej tym lepiej”.

Umieszczenie rollupów spełni dodatkowo funkcję edukacyjną mającą zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy, na fakt, że wśród ich bliskich - rodziny, znajomych, znajdują się osoby, które mają cukrzyce i nie są tego świadome. Co więcej, oni sami również mogą być niezdiagnozowani lub znajdować się w grupie ryzyka.

Statystycznie w Warszawie osób z niezdiagnozowaną cukrzycą może być nawet około 45-50 tysięcy.

Zakupione urządzenia idealnie wpasują się w założenia programu: „Cukrzyca 2025” dotyczącego strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2015-2025.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt zakupu urządzenia i instruktażu z obsługi to około 43 000 PLN (x25);
2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 15 PLN (x25);
3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x25);
4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 2 000 PLN (jednorazowo);
5. Wydruk ulotek to około 560 PLN (x25);
6. Koszt zaprojektowania ulotki to około 2 000 PLN (jednorazowo);
7. Adaptacja stanowiska (biurko, 2 krzesła, przedłużacz) to około 700 PLN (x25);
8. Koszty osobowe obsługi urządzenia w ciągu roku to około 34 800 PLN (x25);
9. Koszt eksploatacji w pierwszym roku to 240 PLN (x25) w tym:
a) koszt zużycia prądu przy założeniu pracy jednego urządzenia przez minimum 5 godzin przez 250 dni oscyluje na poziomie 40 PLN za rok (x25),
b) koszt dezynfekcji (płyn, ściereczki antybakteryjne) urządzenia oszacowano na 200 PLN rocznie (x25).

Łącznie: 25 * (43 000 + 15 + 200 + 560 + 700 + 34 800 + 40 + 200) + 2000 + 2000 = 1 991 875 PLN (uwzględniając rok eksploatacji).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 991 875,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

10.06.2019 16:22
Autor projektu
10.06.2019 16:23
Autor projektu
10.06.2019 16:25
Autor projektu
10.06.2019 16:25
Autor projektu
27.08.2019 12:51
Koordynator w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany