Natura dla pokoleń - zmiany w naszym otoczeniu. Cykl warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców i uczniów oraz sadzenie drzew

245
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
399 992 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
A) warsztaty - wszystkie szkoły publiczne na Ursynowie
B) projekcje filmów i spotkania - Ursynowski Dom Kultury lub Urząd Dzielnicy

Dane projektu

Opis projektu
Celem projektu:
1) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Ursynowa
2) posadzenie 90 drzew na Ursynowie

Projekt przewiduje cykl warsztatów dotyczących środowiska naturalnego, otaczającej nas przyrody, zmian klimatu oraz wpływu człowieka i naszych codziennych wyborów na na naturę. Warsztaty będą ogólnie dostępne, nieodpłatne dla uczestników.
Warsztaty będą prowadzone przez osoby z odpowiednim wykształceniem/stosowną wiedzą dotyczącą wyżej wymienionych tematów.

Warsztaty odbywać się będą we wszystkich szkołach publicznych na Ursynowie (16 szkół podstawowych i 3 licea) i będą prowadzone oddzielnie dla dzieci/młodzieży (w godzinach pracy szkoły - w trakcie zajęć świetlicowych). Czas trwania warsztatów - 45 min.
Na zajęcia będą obowiązywały następujące zasady rekrutacji:
a) Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej danej szkoły, Facebooku Urzędu, stronie internetowej Urzędu,
b) Termin rozpoczęcia rekrutacji - proponuje się przyjęcie około jednego miesiąca przed rozpoczęciem warsztatów,
c) Rekrutacją do projektu będzie zajmował się wykonawca, w porozumieniu z placówkami oświatowymi, ustalając harmonogram zajęć w świetlicy oraz dokona zapisów zainteresowanych uczniów drogą: e-mailową, telefoniczną, lub też poprzez Facebooka,
d) Proponuje się przyjąć zapisy na listę stałą i listę rezerwową,

Cykl zajęć w szkołach będzie się składał z 8 bloków tematycznych (w miesiącach: III, IV, V, VI oraz IX, X, XI, XII). W każdym miesiącu zajęcia będą poświęcone innemu tematowi.

Przykładowe tematy:

Czyste powietrze w dużym mieście?
Skazani na plastik?
Marnowanie żywności
Dlaczego musimy chronić pszczoły?
Samochodem-rowerem - czy metrem - dlaczego to takie ważne?
Susza czy powódź? Czy wystarczy nam wody?
Nasze codzienne decyzje i ich wpływ na środowisko
Czysta energia czy węgiel?

Cykl zajęć w każdej szkole zakończy się wystawą przygotowaną przez uczniów (dla okolicznych mieszkańców) oraz ankietą. ( o ankiecie niżej)

Dodatkowo w Ursynowskim Domu Kultury (przed jego otwarciem w Urzędzie Dzielnicy) zostanie zorganizowany cykl 8 wieczorów filmowych i spotkań z ciekawymi znanymi osobami. (również w miesiącach: III, IV, V, VI oraz IX, X, XI, XII). Osoby te występować będą pro publico bono - jeżeli będzie taka możliwość. Kosztorys uwzględnia wynagrodzenie dla osób prowadzących spotkanie.
W trakcie tych wieczorów pokazane zostaną filmy dokumentalne dotyczące tematyki ekologicznej oraz odbędą się spotkania z ciekawą osobą, której krótkie wystąpienie związane z ekologią będzie punktem wyjścia do rozmowy. Przykładowe tematy - jak w warsztatach dla dzieci.
Wieczory te będą miały także jako cel spotkanie i dyskusje mieszkańców z władzami dzielnicy oraz urzędnikami.
Przykładowe filmy:
"Antropocen"
"Just eat it: a food waste story"
"Nasza planeta"
Na spotkaniach będą obowiązywały następujące zasady rekrutacji:
a) Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz Urzędowym Facebooku,
b) Termin rozpoczęcia rekrutacji - proponuje się przyjęcie około jednego miesiąca przed rozpoczęciem warsztatów,
c) Rekrutacją do projektu będzie zajmował się koordynator (osoba działająca w ramach podpisanej umowy na realizację niniejszego projektu), który będzie zapisywał zainteresowanych drogą: e-mailową, telefoniczną, lub też poprzez Facebooka,
d) Proponuje się przyjąć zapisy na listę stałą i listę rezerwową.


Osoby, które wezmą udział we wszystkich 8 spotkaniach zorganizowanych w Ursynowskim Domu Kultury/Urzędzie Dzielnicy lub te, które będą na największej liczbie spotkań otrzymają swoje własne Ursynowskie Drzewo (Drzew przewidzianych jest 90). Każde drzewo będzie miało swój treegator (worek do podlewania).
Jesienią drzewa zostaną zasadzone na terenie dzielnicy, w miejscu uzgodnionym między daną osobą a Urzędem Dzielnicy (np. w pobliżu miejsca zamieszkania tej osoby) - w jednej ze wskazanych lokalizacji, wg proponowanego podziału :
1) Stokłosy - 15 szt.
2) Jary -15 szt.
3 ) Imielin -15 szt.
4) Natolin - 15 szt.
5) Kabaty - 15 szt.
6) Zielony Ursynów - 15 szt.
Każde drzewo zostanie opatrzone tabliczką informującą o projekcie i nazwisku mieszkańca (uczestnika projektu), dzięki któremu to drzewo zostało posadzone.
Koszty projektu:
Podsumowaniem projektu (zarówno warsztatów dla dzieci, jak i warsztatów dla dorosłych) będzie ankieta badająca m.in.:

a) świadomość mieszkańców Ursynowa, jak nasze codzienne zachowania i decyzje wpływają na środowisko
b) chęci zmiany zachowań mieszkańców i możliwości ich realizacji
c) propozycji zmian/usprawnień i postulatów skierowanych do władz spółdzielni, dzielnicy, miasta (oraz ewentualnie władz państwowych), które pozwolą na zmniejszenie negatywnego wpływu mieszkańców Ursynowa na środowisko naturalne

Wyniki ankiety zostaną przedstawione Zarządowi oraz Radzie Dzielnicy i podane do publicznej wiadomości - na przykład podczas spotkania podsumowującego projekt na którym ogłoszona zostanie lista osób nagrodzonych "Ursynowskim Drzewem"

Uzasadnienie realizacji projektu
Postępująca dewastacja środowiska i zachodzące bardzo szybko zmiany klimatu wymagają działania. Podstawowe znaczenie ma edukowanie społeczeństwa na temat związku między działalnością człowieka, a zmianami w środowisku naturalnym.
Projekt edukacyjny ma uzmysłowić mieszkańcom, że suma działań pojedynczych osób daje duże efekty.
Kolejne 90 drzew dla Ursynowa da nam czystsze powietrze i mniejszy upał latem.
Projekt uzupełnia się z projektem "NATURA DLA POKOLEŃ - zielone tereny szkolne"

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
a) 19 szkół x 8 bloków tematycznych warsztatów X do 1 500,00 zł = do 228 00,00 zł,
b) 8 warsztatów w Urzędzie miasta x 5 449,00 zł = 43 592,00 zł,
c) 90 szt. „Ursynowskich drzew” (o obwodzie pnia: 16-18 cm) x 1200,00 zł = 108 000,00 zł,
d) Koszt treegatorów (worków do podlewania drzew) 90 szt. x 160,00 zł = 14 400,00 zł,
e) Koszt ankiety, promocji spotkań ( w tym m.in. koszt 200 szt. plakatów B2) i plakietek (proponowane plakietki na tabliczce z tworzywa sztucznego – przyczepione do opalikowania, zawierające również oznakowanie Budżetu Obywatelskiego) - 6 000,00 zł.
Całkowity koszt projektu: 399 992,00 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
399 992,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

08.06.2019 21:11
Autor projektu
09.06.2019 17:21
Autor projektu
27.08.2019 13:35
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Złożyłam nieco podobny projekt - spacerów przyrodniczych po Ursynowie dla uczniów podstawówek, przy czym tematyka takich dwugodzinnych spacerów to omówienie w terenie i praktyce zagadnień przyrodniczych - np. roli pszczół, ochrony bioróżnorodności itd. Wydaje mi się, ze to jest atrakcyjniejsza forma niż warsztaty/ pogadanki w szkole, co zresztą dzieje się w szkołach, jest w programach (należałoby to, jeśli już, bardziej "mainstreamować" refleksyjne praktyki niż robić same pogadanki - np. w naszej szkole powoli wszyscy odchodzimy od używania jednorazówek podczas szkolnych imprez). Natomiast seria filmów i spotkań oraz idea Ursynowskiegio Drzewa - OK. No i trzeba zmienić/uzupełnić tytuł, żeby wiadomo było o co chodzi ;-)!
    Agnieszka Majcher-Teleon  14.06.2019 09:49
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany