Biblioteka i czytelnia multimedialna na Hirszfelda. Kultura na widoku – działania w ramach animacji kultury

114
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
691 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 11
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na terenie LXIII liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha. 02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 11. Trzy pomieszczenia (w tym przechodnie) – przeznaczone na czytelnię multimedialną i magazyn z książkami z miejscami do cichej pracy. Cała przestrzeń (w planie ICIM) znajduje się na parterze budynku szkolnego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Opis projektu
Cel: modernizacja, doposażenie biblioteki oraz stworzenia nowoczesnego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Wymiana starych książek, wzbogacenie o zbiory specjalne (multimedialne), nowości wydawnicze. Dostępność księgozbioru, prasy oraz sprzętu komputerowego i Internetu dla społeczności lokalnej. Zajęcia z animacji kultury, spotkania autorskie, wystawy-ekspozycje jako forma obcowania ze sztuką blisko własnego miejsca zamieszkania. Dla seniorów lub osób nie umiejących pracować z komputerem - zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu i edycji tekstu. Konsultacje i zajęcia komputerowe mogą mieć formę grupowych oraz indywidualnych – w miarę bieżących potrzeb.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu modernizację i doposażenie istniejącej już biblioteki w 63 LO i stworzenia nowoczesnego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które z założenia obejmuje moduły: biblioteczny oraz multimedialny. Nadzór nad funkcjonowaniem ICIM pełni nauczyciel bibliotekarz, który odbył szkolenie opiekuna centrum multimedialnego OCM przy współpracy administratora sieci. Pomieszczenie ICIM powinno być monitorowane. Wymiana starych książek, wzbogacenie zbiorów specjalnych (multimedialnych) o nowe zakupy oraz zgromadzenie nowości wydawniczych zapewne wpłynie na rozwój czytelnictwa wśród młodzieży, będzie wsparciem dla ich edukacji, ale również umożliwi mieszkańcom Ursynowa realizowanie swoich zainteresowań czytelniczych. Dostępność sprzętu komputerowego i Internetu dla społeczności lokalnej będzie nie tylko wygodne, ale i pożądane. Zajęcia z animacji kultury (warsztaty), spotkania autorskie, wystawy-ekspozycje staną się formą obcowania ze sztuką blisko własnego miejsca zamieszkania. Dla seniorów lub osób nie umiejących pracować z komputerem, jako narzędziem pracy, przewidziano zajęcia z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz edycji tekstu. W ramach projektu czytelnicy będą mieli okazję nauczyć się wyszukiwania informacji nie tylko przy pomocy książek, ale również i komputerów. Konsultacje i zajęcia komputerowe mogą mieć formę grupowych lub indywidualnych – w miarę bieżących potrzeb. Stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych, przy pomocy urządzeń peryferyjnych.
W ramach projektu można będzie korzystać z szerokiej oferty prasy (siedząc np. wygodnie na kanapie, fotelach).
Projekt ma również na celu podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację niezbędnej infrastruktury, zapewniającej użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z jej usług oraz zakup niezbędnego księgozbioru, zwłaszcza multimedialnego.

I. Remont pomieszczeń ICIM – częściowe wyburzenie ścian działowych. Remontem objęte będą wszystkie trzy pomieszczenie. W ramach adaptacji przewiduje się :
1. Roboty budowlane:
a) częściowe wyburzenie ścian
b) częściowa rozbiórka sufitu podwieszanego
c) malowanie ścian sufitu (miejscowo – gładź, tynk)
d) uzupełnienie podłogi (wykładzina)
e) parapety – modernizacja lub nowe
f) nowe grzejniki lub montaż głowic
g) przeniesienie krat okiennych na zewnątrz
h) nowa wentylacja
i) inne

2. Roboty elektryczne:
a) Przeniesienie/wymiana dawnej instalacji do podłączenia sprzętu komputerowego, z powodu zmiany miejsca stanowisk komputerowych
b) Zainstalowanie kamer na terenie ICIM
c) Wykonanie oświetlenia

3. Powierzchnia pomieszczeń do modernizacji (biblioteka i czytelnia): 118,9 m2

II. Zatrudnienie pracowników:
- bibliotekarza - animatora kultury i opiekuna czytelni multimedialnej;
- licencjonowanych instruktorów prowadzących warsztaty.

III. Wyposażenie czytelni multimedialnej i biblioteki (wskazane wykonanie przez stolarza na dany wymiar, na zamówienie):
- zakup regałów na książki
- zakup witryn-gablot na księgozbiór podręczny (do czytelni i pomieszczenia przechodniego
- kanapa do biblioteki
- hamak
- stworzenie 20 stanowisk czytelniczych (zakup stołów i krzeseł)
- stworzenie 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
(zakup biurek, krzeseł, pełnych zestawów komputerowych)
- lampki do stolików biblioteki-czytelni
- zakup drukarki i kserokopiarki laserowej, tzw. urządzenie wielofunkcyjne (kolor)
- rzutnika multimedialnego
- sprzętu do odbioru przekazu telewizyjnego (audiowizualnego) - telewizor
- sprzętu audio do odtwarzania dźwięku (w tym głośnika-odbiornika audio)
- aparatu fotograficznego
- czytnika bezprzewodowego
- laminatora + folie
- materiałów do realizowania projektów
- wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej (zob. pkt.3a, 3b)

IV Zakup księgozbioru – nowych publikacji: zbiorów multimedialnych i nowości wydawniczych

V Prenumerata prasy (szersza oferta)

VI Organizowanie warsztatów i/lub spotkań autorskich

VII Zakup licencji na program bibliotecznego (roczne stałe opłaty uzależnione od liczby uczniów w szkole) – na dwa stanowiska komputerowe. Zakup odpowiedniego sprzętu – drugi komputer do obsługi programu + o odpowiednich parametrach.Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany jest do uczniów LXIII LO, ich rodzin i pracowników placówki w godzinach pracy szkoły oraz do społeczności lokalnej (wszystkich mieszkańców Ursynowa Północnego chcących skorzystać z biblioteki lub czytelni multimedialnej).
Korzystanie z biblioteki i czytelni będzie bezpłatne.

Proponowane godziny otwarcia biblioteki szkolnej:
poniedziałek: 10-18; wt.: 9-18; środa: 9-18; czw.: 9-18; pt.: 9-18.
W czasie ferii zimowych i letnich godziny otwarcia biblioteki i czytelni multimedialnej po uzgodnieniu z zatrudnionym bibliotekarzem, w ramach 25. godzin/tydzień.

Dodatkowa propozycja to warsztaty artystyczne prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, np. malowania na jedwabiu, na szkle,technika decoupage (dekupażu), lalek-motanek, ozdób świątecznych, batiku na materiale i/lub na papierze, mozaiki raweńskiej, biżuterii, technik fotograficznych (również w plenerze), itd. Istnieje możliwość mini kursu rysunku i/lub malarstwa w miarę zapotrzebowania i zainteresowania tą formą. Propozycja: dwa razy w miesiącu cztery godziny zajęć (24 warsztatów czterogodzinnych w roku).
Warsztaty rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego 2020 (styczeń) i będą miały cykliczny przebieg jeden raz na miesiąc.
W przypadku remontu biblioteki, zajęcia będą odbywały się w innym, przystosowanym do tego celu, pomieszczeniu.
Oferta warsztatów dostosowana dla mieszkańców Ursynowa (seniorzy, młodzież) oraz dobrana w wyniku społecznego wyboru i akceptacji.

Ponadto w ramach projektu mogą być realizowane działania dodatkowe związane z animacją kultury w bibliotece (Wokół sztuki, wokół książki. Kultura na widoku). Będą to takie formy, jak: wystawy-ekspozycje rocznicowe i okolicznościowe, wystawy rękodzieła wykonanego przez mieszkańców Ursynowa lub/i biblioteczne spotkania z rękodziełem (w ramach akcji „Pochwal się swoim talentem”), spotkania autorskie, wieczory poezji, warsztaty plastyczno-literackie), jak również zajęcia komputerowe w celu zaznajomienia i doskonalenia warsztatu pracy przy komputerze dla osób chętnych (może być to bieżąca pomoc-konsultacja lub zaplanowane zajęcia dla grupy bądź indywidualne).

Udział w spotkaniach autorskich i warsztatach będzie bezpłatny. Nabór na warsztaty i spotkania będzie ogólnodostępny na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc. Wydarzenia te będą miały miejsce w godzinach pracy szkoły i po uzgodnieniu terminów z Dyrektorem placówki.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uzasadnienie realizacji projektu
Integracja społeczności dzielnicy Ursynów Północny. Otwarcie LXIII LO na społeczność lokalną. Zwiększenie dostępu do multimediów, komputera, Internetu dla okolicznych mieszkańców, a w szczególności dla seniorów. Udostępnienie bogatych zasobów biblioteki wraz z katalogiem zbiorów bibliotecznych. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli stworzyć w LXIII LO centrum kulturowego życia szkoły i okolicy oraz miejsce zdobywania i przetwarzania informacji. Bogata oferta warsztatów artystycznych i/lub spotkań autorskich dla społeczności lokalnej oraz chętnych uczniów LO, zamieszkałych w okolicy i innych w ramach wolnych miejsc. Mogą również być organizowane wystawy rękodzieła mieszkańców Ursynowa jako promocja lokalnej twórczości, dodatkowo pełniąc edukacyjną funkcję dla uczniów.
Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i poszerzenie wiedzy o dostępnych źródłach informacji oraz unowocześnienie i doposażenie biblioteki dla LXIII LO i społeczności Ursynowa Północnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dokumentacja projektowa – 20000 zł.
2. Prace budowlane – 250000 zł.
3. Instalacja elektryczna i stworzenie sieci - 150000 zł.
4. Roczna pensja bibliotekarza – 80000 zł. (25 godz./tyg.)
5. Roczny koszt programu bibliotecznego (abonament) – 1500 zł.
6. Meble do biblioteki - 70000 zł.
7. Dziesięć zestawów komputerowych - 40000 zł.
8. Zestaw multimedialny – 15000 zł.
9. Materiały do zajęć i ekspozycji – 20000 zł.
10. Księgozbiór multimedialny, nowości wydawnicze, prasa – 10000 zł.
11. Warsztaty i/lub spotkania autorskie (prowadzenie) – 24000 zł.
12. Prace porządkowe po remoncie 4000 zł.
13. Tablica informacyjna 2000 zł.
14. Promocja projektu 5000 zł.
Suma: 691 500 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
691 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

29.05.2019 12:12
Autor projektu
27.08.2019 13:31
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Mam nadzieję, że uda się zrealizować ten projekt. Powodzenia!
    Mieszkaniec20121  19.09.2019 23:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany