Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych

570
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
55 618 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Woronicza 44a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Projekt przewiduje organizację komputerowych warsztatów komunikacyjnych i aktywizacji zawodowej dla 10 osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zakłada przeprowadzenie 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych po 3 godziny każde, dla dwóch grup (wiosennej i jesiennej).

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Zakwalifikowane osoby zostaną podzielone na dwie pięcioosobowe grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się wiosną. Druga grupa pracować będzie jesienią. Zadaniem uczestników będzie opracowanie własnego systemu komunikacji oraz cyfrowego narzędzia do porozumiewania się. Spotkania warsztatowe odbywać się będą co dwa tygodnie. W przerwach pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą przygotowywać się do zajęć i rozwiązywać zadania domowe. Zespół asystentów wspierać będzie uczestników podczas zajęć warsztatowych oraz w pracy indywidualnej.

W celu weryfikacji użyteczności powstającego rozwiązania przewiduje się przeprowadzenie testów. Pierwsze testy oparte będą o realizację wybranych scenariuszy sytuacyjnych. Na dalszym etapie uczestnicy nauczą się samodzielnie obsługiwać elektroniczną skrzynkę pocztową. Na ostatnich zajęciach zostaną zrealizowane dwa rzeczywiste scenariusze. Wśród propozycji znajdzie się:
- wyjście do kawiarni
- wyjście do biblioteki (wypożyczenie filmu/audiobook-a/płyty)
- wyjście do teatru
- wyjście do sklepu.

Zajęcia będą stymulować rozwój osobowy i intelektualny uczestników, kształtować ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać społecznemu, cyfrowemu i informacyjnemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Opracowanie skutecznego narzędzia do komunikacji poszerzy kompetencje komunikacyjne uczestników oraz będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie szans uczestników na usamodzielnienie się, w tym również na podjęcie pracy zarobkowej.

Zdobyte doświadczenia, zebrane w jeden, spójny program warsztatów zostaną upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk.
Uzasadnienie realizacji projektu
Warsztaty przeznaczone są dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które jednocześnie nie są upośledzono umysłowo. Nigdy nie zostały nauczone alfabetu. Ze względu na paraliż kończyn nie są w stanie używać języka migowego. Funkcjonują na niskim poziomie samodzielności. Po ukończeniu 21 roku życia przestał je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Kluby Integracji Społecznej nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Warunkiem koniecznym zawsze okazuje się być w pełni samodzielny sposób komunikacji. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają je i stopniowo popadają w izolację społeczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W załączniku obszerny kosztorys przy karcie oceny merytorycznej
Instruktor AAC - 25 200,00 zł (150 zł/h * 168h)
Sprzęt: 5 000,00 zł (1 000 zł/zestaw * 5 osób)
Koordynator – 7 800,00 zł (25 zł/h * 312h)
Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 2 250,00 zł (25 zł/h * 90h)
Asystenci osób niepełnosprawnych – 7 968,00 zł (16 zł/h * 498h)
Transport uczestników - 4 500,00 zł = 2 400,00 zł + 2 100,00 zł = 30 zł/os*80 + 30 zł/os*70 (30 zł/os - przewóz w obie strony)
Dokumentacja 2 000,00 zł
koszty ubezpieczenia NNW grupy 900 zł
razem: 55.618,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 618,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany