Konwersacje z języka angielskiego dla dzieci szkolnych

597
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
137 300 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul Bruna 11 w Warszawie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Nauka języka obcego zależy od częstego kontaktu z tym językiem, dlatego proponuję prowadzić konwersacje z języka angielskiego dla dzieci szkół podstawowych, tak żeby dzieci miały możliwość ćwiczyć ten język codziennie. Ze względu na to, że jest to wielkie wyzwanie organizacyjne na początek zdecydowaliśmy się za zgodą Dyrekcji SP70 wystartować z programem pilotażowym tego przedsięwzięcia, organizując takie zajęcia dla dzieci, które w przyszłym roku szkolnym uczęszczać będą do klas 2 i 5. Zajęcia odbywałyby się w SP70 w godzinach od 13 do 17 w salach lub na podwórku szkolnym, organizowane przez 3 nauczycieli dedykowanych do tych zajęć. Zajęcia i wszelki kontakt z nauczycielem odbywałyby się wyłącznie w języku angielskim w formie luźniej konwersacji, śpiewania piosenek, oglądania filmów i ich omawiania, gier i zabaw z uczniami młodszymi, ćwiczeń wymowy, zwrotów potocznych i potocznego języka. Zajęcia przewidziane są dla około 100 dzieci, podzielone na grupy 10 osobowe wg stopnia zaawansowania. Zajęcia powinny zawierać scenki oparte o zakres nauczania szkolnego lub je pogłębiające, w których każdy uczeń będzie zobowiązany i zarazem pozytywnie motywowany do rozmowy, śpiewania lub udziału w grach/zabawach w języku angielskim.
Program otwarty będzie dla wszystkich dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019-2020 do klas 2 i 5, którzy zostaną zgłoszeni do tego programu w terminie od 15 do 31 stycznia 2020 do koordynatora programu i których umiejętności będą odpowiadały stopniu zaawansowania znajomości języka danej grupy. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wybór dzieci z klas 2 pozwoli wypracować metodykę pracy z dziećmi najmłodszymi a klasa 5 metodykę dla starszych. Jest to ważne bo szkoły podstawowe nie mają niezbędnych zasobów na prowadzenie takich zajęć i wydaje się, że podmiot trzeci powinien być wykonawcą takiej usługi zostawiając know how szkole. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji i programie zostaną umieszczone na stronie szkoły podstawowej nr 70 oraz Facebook'u Rady Rodziców tej szkoły i stronie Urzędu dzielnicy Mokotów. W szkole wewnątrz i na zewnątrz zostaną powieszone plakaty ogłaszające rozpoczęcie rekrutacji.

Planowana ilość godzin: 100 osób podzielone na 10 grup daje 10 godzin dziennie x 3 dni w tygodniu = 120 godzin w miesiącu x 8 miesięcy = 960 godzin w roku x 80 pln / godzinę pracy nauczyciela = 76 800 pln. Nauczyciele w ramach ceny za godzinę zajęć mają przygotować program zajęć, kompatybilny z założeniami projektu.
Koszty organizacyjne wybranego przez SP70 koordynatora projektu (organizacja zajęć, plakaty, organizacja rekrutacji, informacja w sieci itp) = 25 000pln
Dodatkowo przewiduję zakup 40 tabletów (dla 3 klas) w cenie ok 700 pln z oprogramowaniem plus 3 komputery dla nauczycieli = 35 500 pln do zabaw/gier interaktywnych w sieci w języku angielskim.
Całkowity koszt projektu ok 137 300 pln

Uzasadnienie realizacji projektu
Powszechnie wiadomo, że szkoły prywatne oferują znacznie częściej niż 2 razy w tygodniu język angielski dla swoich uczniów. Prowadzi to do dyskryminacji dzieci ze szkół publicznych i słabszych możliwości tych uczniów w walce o dobre licea. Program codziennych konwersacji wychodzi naprzeciw temu problemowi. Dzieci w szkołach publicznych, chcące rozwijać swoje umiejętności językowe korzystają więc z dodatkowo płatnych zajęć organizowanych przez szkoły językowe. Koszt takich zajęć waha się wokół 1400 pln za rok szkolny. Nie wszystkich stać na taki wydatek. Projekt ten powinien służyć więc powszechności edukacji dzieci niezależnej od stopnia zamożności rodziców, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej. Projekt ten, jeśli zostanie zorganizowany i przyjęty pozytywnie powinien służyć jako model powszechności konwersacji z j. obcego w szkołach podstawowych dla wszystkich dzieci i odejścia od modelu, gdzie polskie szkoły nie potrafią nauczyć dzieci efektywnie języka obcego - w tym przypadku języka angielskiego. Elementem, którego brakuje są konwersacje i codzienny kontakt z tym językiem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Planowana ilość godzin: 100 osób podzielone na 10 grup daje 10 godzin dziennie x 3 dni w tygodniu x 4 = 120 godzin w miesiącu x 8 miesięcy = 960 godzin w roku x 80 zł/godzinę pracy nauczyciela = 76 800 zł. Nauczyciele w ramach ceny za godzinę zajęć mają przygotować program zajęć, kompatybilny z założeniami projektu.
Koszty organizacyjne wybranego przez SP 70 koordynatora projektu (organizacja zajęć, plakaty, organizacja rekrutacji, informacja w sieci itp) = 25 000 zł.
Dodatkowo przewiduję zakup 40 tabletów (dla 3 klas) w cenie ok 700 zł z oprogramowaniem plus 3 komputery dla nauczycieli = 35 500 zł do zabaw/gier interaktywnych w sieci w języku angielskim.
Całkowity koszt projektu 137 300 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
137 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany