Badmintonowa Wesoła 2020.

1587
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Michał Skowroński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
52 700 zł
Kategoria
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 519 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.01.2021 10:50

Treningi badmintona rozpoczęły się we wrześniu i trwały do połowy grudnia 2020 r. Odywały się zajęcia dla dorosłych (2 razy w tygodniu) oraz treningi dla dzieci i rodzin. Organizator zapewnił jednak na hali środki do dezynfekcji rąk, a sama hala była możliwie wietrzona, ponadto po każdym treningu dezynfekowano używane rakiety tak by zapewnić uczestnikom komfort i bezpieczeństwo.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 172 w Warszawie, ul. Brata Alberta 46
05-075 Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej Szkoły Podstawowej nr 172. Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych, tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Hali Sportowej oraz jej wykorzystanie do zajęć badmintona. Umożliwią korzystanie z dodatkowej formy sportu uczniom szkoły nawet w trakcie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów/trenera i sędziów PZBad. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów i ogłoszenia na stronie internetowej, nabór na zajęcia będzie otwarty, ogólnodostępny i zależny od pojemności hali sportowej dla danych grup. Przewiduje się prowadzenie zajęć w tygodniu roboczym oraz ewentualnie w dni wolne od pracy w grupach dla zaawansowanych i początkujących dla dorosłych i dzieci w ramach 10 miesięcy roku szkolnego - 160 godzin zajęć z przerwą wakacyjną. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie internetowej oraz w formie plakatów po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zapisy na zajęcia prowadzone będą przez organizatorów przed zajęciami w terminach zajęć zgodnie zatwierdzonym harmonogramem. Każdy uczestnik zobowiązany będzie do wypełnienia karty zgłoszenia.

Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi współpracę społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów i sędziów badmintona oraz wykorzystanie zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem SP 172.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
lp nazwa/działanie koszt brutto jednostkowy ilość jednostek koszt razem
1 wynajem sali 110,00 160 17 600,00
2 opłata instruktora/trenera 80,00 160 12 800,00
3 Lotki Nylonowe (baza korkowa)
1 tuba/6 lotek 65,00 40 2 600,00
4 Lotki Piórowe (lista PZBad)
1 tuba/12 sztuk 95,00 120 11 400,00
5 Materiały eksploatacyjne i nagrody (naciągi, serwis rakiet, drobny sprzęt sportowy, owijki, taśmy do boisk, koszulki, dyplomy, nagrody, itp. na 10 mies.) 450,00 10 4 500,00
6 Koszt promocji i oznakowania graficznego (np. banery, rollupy, plakaty) 800,00 1 800,00
7 Koszty administracyjne (telefon, księgowość, koszt rekrutacji, koordynacji i inne na 10 mies.) 300,00 10 3 000,00
koszt ogółem: 52 700,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 700,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

14.06.2019 10:58
Koordynator w Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany