Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Południowy)

112
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursus
Ursus Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
560 000 zł
Kategoria
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów dla rowerów oraz przywrócenia dwukierunkowego ruchu rowerowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursus
Obszar objęty pomysłem:
Ursus Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kompanii Kordian
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów dla rowerów oraz przywrócenia dwukierunkowego ruchu rowerowego.
Opis projektu
1. Wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych na ulicy Kompanii Kordian poprzez modyfikację oznakowania drogowego. Poszerzenie jezdni w miejscach, gdzie szerokość jest mniejsza niż 9m.
2. Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy Drzymały (odcinek Kompanii Kordian - Sosnkowskiego) poprzez dodanie tabliczek T-22 (nie dotyczy rowerów) pod odpowiednimi znakami. Wyznaczenie pasa rowerowego nie jest konieczne, gdyż ulica posiada fizyczne ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ułatwi poruszanie się po Ursusie rowerem, zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych jak i podróżujących samochodem. Przy 1,84 km jezdni powstaną trasy bezpieczne dla rowerzystów. Rowerzyści dostają własną przestrzeń do jazdy. Ruch rowerowy zostaje odseparowany od samochodowego.
Na drogach o umiarkowanym ruchu samochodów pasy rowerowe są bezpieczniejsze od tradycyjnych dróg rowerowych, gdyż rowerzysta jest lepiej widoczny dla kierowcy, szczególnie na skrzyżowaniach.
Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Drzymały skróci dojazd rowerem w niektórych relacjach, w szczególności do Parku Czechowickiego, który jest popularnym celem podróży rowerowych.
Projekt jest zgodny ze "Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne".

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Kompanii Kordian
Obustronne pasy rowerowe: 1 km x 140 tys. zł/km = 140 tys. zł
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Spisaka: 400 tys. zł
2. Drzymały
Oznakowanie dla ruchu dwukierunkowego dla rowerów: 5 tys. zł.
3. Dokumentacja projektowa: 15 tys. zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
560 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

27.04.2016 15:11
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
27.04.2016 15:33
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
04.05.2016 15:21
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czy poza analizą bezpieczeństwa poruszania się rowerem po dzielnicy brano pod uwagę interesy miejscowej społeczności:
  - czy wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych na ulicy Kompanii Kordian czy drogi rowerowej na ulicy Regulskiej jak również wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Drzymały nie będzie kolidowało z interesami mieszkańców budynków położonych przy tych ulicach oraz przedsiębiorców prowadzących tam działalność gospodarczą,
  - czy przeprowadzone były rozmowy z mieszkańcami posesji położonych przy ulicach oraz przedsiębiorcami prowadzącymi tam działalność gospodarczą i czy ich stanowisko było uwzględnione w projekcie,
  - czy przeprowadzona została analiza konsekwencji wprowadzenia projektu na ww. ulicach np. likwidacja parkingów i miejsc parkingowych, utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie bezpiecznego wjazdu na posesję itp.,
  Bez przeprowadzenia analizy w ww. zakresie projekt nie powinien być realizowany, gdyż pomimo szczytnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów , pieszych i kierowców samochodowych może być przyczyną protestów lokalnej społeczności i konfliktów mieszkańców.
  Mieszkaniec3072  02.03.2016 13:39
  • 1. Jak wyznaczenie pasów rowerowych może utrudniać/uniemożliwiać dojazd do posesji ? Na wysokości wjazdów do posesji, skrzyżowań i miejsc parkingowych pasy rowerowe są poprowadzone zawsze przy pomocy linii przerywanych. Chętnie się odniosę jakoś bardziej szczegółowo do Pani argumentum, ale najpierw chciałbym go dokładnie rozumieć.

   2. W kwestii miejsc parkingowych nie chcę mówić czy była dokładna analiza, ale liczę na to, że Paweł, który jest głównym projektodawcą, się wypowie w tym temacie. Ogólnie mogę powiedzieć, że zgodnie z prawej wzdłuż pasów rowerowych mogą z powodzeniem być wyznaczone miejsca postojowe równoległe. Pas rowerowy zawsze ostatecznie można miejscowo przerwać (i zastosować znak P-27 "kierunek i tor jazdy roweru") jeśli w danym miejscu koniecznie potrzebne jest parkowanie prostopadłe lub skośne. To już są kwestie na tyle szczegółowe, że wiążące analizy na pewno nastąpią na etapie weryfikacji szczegółowej. Z pewnością mieszkańcy będą wiedzieć dokładnie na co głosują, do czerwca jeszcze dużo czasu :)

   3. Kontraruch będzie wyznaczony tylko oznakowaniem pionowym (znaki drogowe - tabliczki T-22). Jak to może potencjalnie kolidować z "planami mieszkańców i przedsiębiorców" ? tak jak w przypadku pt. 1, Chętnie się odniosę do jakiegoś konkretnego przykładu.

   Jestem otwarty na dalszą dyskusję, bo widzę, że ma Pani rozbudowane i rzeczowe stanowisko ws. projektu.
   Mieszkaniec1054  02.03.2016 13:59
 • Linia przerywana na wjeździe nie zapewni bezpieczeństwa szczególnie w przypadku wydzielenia w jezdni obustronnych pasów rowerowych. Każdy wjazd na posesję , czy wyjazd z posesji wiąże się z zatrzymaniem i pozostawieniem na chwilę samochodu, choćby po to aby otworzyć lub zamknąć bramę wjazdową, a to już będzie stwarzało zagrożenie. Poza ty należy również wziąć pod uwagę , że budynki które zlokalizowane są przy wymienionych w projekcie ulicach były wybudowane przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Często na działkach, które zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami nie zapewniono takiej ilości miejsc parkingowych, jaka jest wymagana w obecnie obowiązujących przepisach. Samochody przy takich posesjach wielokrotnie są parkowane na skraju jezdni. Nie dotyczy to tylko działek prywatnych ale również budynków wielorodzinnych. Z lokalizacją trasy rowerowej wzdłuż budowanej drogi nie ma żadnego problemu, można ją wytyczyć tak aby nie był naruszony interes żadnej grupy mieszkańców. Natomiast, w przypadku terenów zainwestowanych taki konflikt może wystąpić. Można tego uniknąć poprzez szczegółową analizę i współpracę z lokalną społecznością. Dlatego też uważam, że każda zmiana organizacji na ulicach, przy których znajduje się dość zwarta zabudowa (mieszkaniowa czy usługowa) powinna być bardzo wnikliwie analizowana.
  Mieszkaniec3072  06.03.2016 21:21
  • Projekty były prezentowane na spotkaniach z mieszkańcami, tak jak wszystkie inne w ramach BP. Poza tym jest jeszcze przecież platforma internetowa w ramach, której teraz rozmawiamy :) Przed nami weryfikacja szczegółowa. Myślę, że to wyczerpuje pole do szczegółowej analizy i konsultacji ze społecznością lokalną. Już jakby pomijam fakt, że projektodawca jest z Ursusa, więc ten projekt jest też głosem jakiejś części tej społeczności.
   Mieszkaniec1054  07.03.2016 11:08
 • Dlaczego tak cholernie drogo?!?
  400 tysięcy za dłubanie przy światłach na jednym skrzyżowaniu, i to kosztem wielu niemniej potrzebnych projektów?
  Jestem jak najbardziej za tym ruchem 2-kierunkowym itp. ale nie przesadzajcie z kosztami
  Mieszkaniec5914  19.06.2016 21:01
  • "Nie przesadzajcie z kosztami" to rozumiem, że zwrot w kierunku urzędników - zarówno tych zajmujących się weryfikacją kosztorysu projektów jak i tych z biura Inżyniera Ruchu.

   Zwyczajowo podczas weryfikacji potencjalny koszt projektów jest zawyżany. To jest asekuracja ze strony urzędu tak aby na pewno starczyło pieniędzy na projekt jeśli zostanie on wybrany w głosowaniu.

   Ostateczna kwota zależy od tego jakie ceny zaproponują wykonawcy w przetargu na projekt oraz jakie później będą faktyczne koszty wdrożenia takiego projektu. W przypadku projektów rowerowych zdarzało się już w zeszłych latach, że na tych przetargach były duże oszczędności.

   Nie zmienia to faktu, że opracowanie projektów stałej organizacji ruchu kosztuje. Każda sygnalizacja świetlna niestety drastycznie wpływa na koszty. Wszyscy liczymy na to, że projekt okaże się tani w realizacji i jak najwięcej pieniędzy wróci do budżetu dzielnicy.
   Mieszkaniec1054  19.06.2016 21:20
 • Miałem zagłosować na ten projekt... ale nie za taką cenę!
  Oznakowanie poziome plus modyfikacja jednych świateł i klika znaków!
  To jest chore... no ale pewnie "szwagier" musi swoje dostać.
  Zbyt wysoki koszt realizacji projektu mnie zniechęcił bardzo skutecznie.
  Mieszkaniec6131  20.06.2016 18:02
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany