Seniorzy na start

322
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
89 500 zł
Kategoria
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
a/ Szkoła Podstawowa nr 205 ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa – zajęcia warsztatowe
b/ Baranów Sandomierski, Żelazowa Wola – wycieczka
c/ II Ogród Jordanowski , ul. Odyńca 6, 02-606 Warszawa – międzypokoleniowa impreza kulturalno – edukacyjna (Tytuł roboczy: Chopin w 210 rocznicę urodzin)

Dane projektu

Opis projektu
„Seniorzy na start” to projekt skierowany do około 30 osobowej grupy warszawskich seniorów . W ramach proponowanych zajęć przewidujemy warsztaty edukacyjne (30 spotkań) poruszające niezwykle ważne dla seniorów tematy: bezpieczeństwo, zdrowie, dostosowanie się do wymogów cywilizacyjnych związanych z nowymi technologiami, działalność artystyczna. W ramach dodatkowych atrakcji planujemy wyjazd do Żelazowej Woli, 3-dniową wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego oraz wyjście do teatru.
W ramach swojej aktywności seniorzy przygotuję imprezę plenerową dla mieszkańców Mokotowa – Chopin w 210 rocznicę urodzin.
Sposób rekrutacji:Plakaty i ulotki informujące o programie w klubach seniora, domach kultury, bibliotekach na terenie M.St.Warszawy. Nabór do wyczerpania puli wolnych miejsc (30 - 35).

Opis projektu:
I. ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA SENIORÓW/ 30 zajęć x 3 godziny
A. SENIOR BEZPIECZNY / 2 x 3 godziny
Bardzo ważną kwestią jest uzależnienie partycypacji ludzi starszych w inicjatywach lokalnych o charakterze rozrywkowo-kulturalnym adresowanych i realizowanych w środowisku zamieszkania od poczucia bezpieczeństwa publicznego. Bardzo często strach przed staniem się ofiarą przestępstwa i niepożądanymi zachowaniami młodych ludzi (zwłaszcza działających w grupach) powoduje, że starsi ludzie boją się wychodzić poza mieszkanie i najbliższe otoczenie domu, co w praktyce doprowadza do ich automarginalizacji. Z obawy przed agresją zamykają się bowiem w swoich mieszkaniach, ograniczają kontakty społeczne i zajmowane dotychczas pola aktywności.
a/ Pierwsza pomoc
Warsztaty połączone z mini wykładem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia, strategie postępowania w określonych wypadkach- jak postępować z osobą podczas ataku padaczki, jak udzielić pierwszej pomocy przy złamaniach, ranach, co może oznaczać ból w klatce piersiowej i jakie kroki należy podjąć. Uczestnicy będą mogli praktycznie przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnym fantomie.

b/ Zagrożenia powodowane przez oszustów/ wykład + zajęcia warsztatowe
Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i "dobre serce" tych ludzi. Bardzo często oszuści pukają do drzwi pod różnymi pretekstami, np. z prośbą o wodę czy coś do jedzenia, oferując sprzedaż artykułów przemysłowych bądź też podając się za osoby urzędowe np. listonosza, pracownika ZUS-u, siostrę PCK, hydraulika lub przedstawiciela fundacji czy stowarzyszenia, pogotowia ratunkowego. Po podstępnym wejściu do mieszkania, wykorzystując nawet chwilową nieuwagę, okradają domowników.
Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, jest czyn polegający na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny lub bliskich znajomych, pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny) i prosząc o pożyczkę na zakup jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie. Najczęściej od razu informują „babcię” lub „dziadka”, że nie będą mogli przyjechać po pieniądze i w związku z tym pieniądze odbierze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po pożyczkę pieniężną.
Sprawcy oszustw mogą także podszywać się pod funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej, informując (np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić mandat lub że ktoś z bliskich popełnił przestępstwo lub wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie poza „granicami prawa”. Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje, że osoby starsze płacą za tę „wymyśloną usługę” znaczne sumy pieniędzy.
Zajęcia połączone z oglądaniem filmów, odgrywaniem scenek.
Sprzęt: projektor, ekran, laptop

B. SENIOR ZDROWY (zdrowe żywienie, ruch jako niezbędne elementy życia seniora) /4 x 3 godziny
Ruch to najlepszy lek na starość. Jeśli chcemy dożyć długich lat w zdrowiu powinniśmy utrzymywać odpowiednią aktywność przez całe życie.
Zmiany degeneracyjne związane ze starzeniem się dotyczą wszystkich układów naszego organizmu, w tym mięśniowego, kostnego, nerwowego i krążenia. U osób w podeszłym wieku na te naturalne procesy nakładają się niekorzystne skutki siedzącego trybu życia. Bezczynność powoduje spadek wydolności fizycznej, zmniejszenie siły mięśni, kłopoty ze stawami.
Rozsądna aktywność fizyczna wydłuża prognozowaną długość życia, łagodzi przebieg przewlekłych chorób, poprawia też sprawność umysłową. Niestety, według badań, choć 50 proc. polskich seniorów odczuwa potrzebę aktywności fizycznej, to regularnie zażywa ruchu tylko siedem procent.W ramah zajęć przewidujemy jedno spotkanie o charakterze wykładu multimedialnego oraz 3 zajęcia warsztatowe – warsztaty kulinarne, taniec, gimnastyka.

C. SENIOR NOWOCZESNY / 3 x 3 godziny
Mini – wykład połączony z warsztatami
a/ Telefon komórkowy i jego możliwości
Sprzęt: telefony komórkowe, laptop, ekran, projektor
b/ Media społecznościowe dla seniorów
1. Podstawowe aplikacje do komunikacji – Facebook, Skype, Instagram, WhatsApp, Twitter
2. Zakładanie konta na Facebooku, posty, przyciski emocji
3. Skype – sposób na bezpłatne rozmowy i czat – instalacja, rejestracja konta, wykonywanie połączeń
4. Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy
5. WhatsApp – komunikator internetowy
Sprzęt: ekran, projektor, laptop.
c/ Czytniki e-booków lekarstwem na kłopoty ze wzrokiem.
Sprzęt: różne rodzaje czytników. Laptop, ekran, projektor.

D. SENIOR TWÓRCZY / 17 x 3 godziny
Warsztaty teatralno-plastyczno-muzyczne, których celem będzie przygotowanie prezentacji teatralnych, scenografii, kostiumów związanych tematycznie z planowana imprezą plenerową dla społeczności lokalnej – 210 rocznica urodzin F. Chopina.
W ramach warsztatów ABC aktora na scenie, czyli warsztat aktorski – zajęcia z aktorem.
Uczestnicy poznają całe spektrum możliwości warsztatowych aktora: werbalne środki wyrazu aktora oraz pozawerbalne: mimikę, gest i ruch sceniczny. Ćwiczenia oddechu, dykcji, głośnego mówienia, ćwiczenia pamięci podczas uczenia się roli.
Uczestnicy samodzielnie przygotują elementy scenografii oraz kostiumów do wybranych scen. W planie mamy przygotowanie fragmentów sztuki "Lato w Nohant".

E. SENIOR AKTYWNY – przygotowanie imprezy plenerowej dla społeczności lokalnej ("Chopin w 210 rocznicę urodzin")/ 4 warsztaty x 3 godziny

II. DODATKOWE ATRAKCJE DLA SENIORÓW:
A. Wycieczka do Żelazowej Woli/ udział w koncercie, zwiedzanie
B. 3- dniowa wycieczka do Baranowa Sandomierskiego
Zakwaterowanie: Hotel Zamkowy w Baranowie Sandomierskim
Dojazd: Autokar
Atrakcje w Zamku:
1. Widowisko historyczne z cyklu „Lekcje żywej historii”
a/ Prezentacja różnych rodzajów broni
b/ Pokaz strojów historycznych
c/ Pokaz walk rycerskich
d/ Pokaz tańców dawnych z możliwością nauki
3. Kreatywna lekcja dworskich manier przy stole
Kuchnia i posiłki stanowią ważny element w naszej kulturze. Zamkowa nauka savoir-vivre’u w renesansowych wnętrzach XVI wiecznego Zamku, gdzie nauka stanie się niezwykłą przyjemnością. Nauka zachowania, nakrywania i podawania do stołu.
Wszystko to oczywiście przy wykwintnym obiedzie w zamkowych komnatach.
4. Mini - golf - nauka podstawowych zasad gry
5. Taneczna podróż przez świat - warsztaty taneczne

C. Wyjście do teatru w Warszawie na wybrany przez seniorów spektakl
D. IMPREZA PLENEROWA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ w II Ogrodzie Jordanowskim przy ul.
Odyńca. „Chopin w 210 rocznicę urodzin”
Założenia – impreza plenerowa, występy na scenie (seniorzy i zaproszeni goście, artyści), koncert fortepianowy, konkursy (najpiękniejszy kostium z epoki, kapelusz, wiedza o Chopinie), przejażdżki bryczką, warsztaty plastyczne „Montmartre”.
Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie, estrada, stroje z epoki, poczęstunek, nagrody dla uczestników
Czas trwania – 6 godzin
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem głównym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób w wieku 55+ w życiu społecznym i integracja ze środowiskiem lokalnym.
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:
1/ cele edukacyjne
- poprawa funkcjonowania poznawczego osób starszych
- poprawa funkcjonowania psychicznego osób starszych
- wzmocnienie kompetencji społecznych osób starszych
- dostarczenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia
2/ zwiększenie uczestnictwa osób starszych w kulturze zarówno jako jej odbiorców, jak i twórców poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć
3/ rozwój aktywności obywatelskiej oraz wolontariatu osób starszych (wspólne przygotowanie imprezy plenerowej dla społeczności lokalnej)
4/ integracja międzypokoleniowa – współpraca seniorów z młodzieżą podczas imprezy plenerowej
5/ wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 Honoraria za prowadzenie warsztatów/ 30 zajęć x 3 godziny x 2 osoby - 180 x 140 zł = 25200 zł
2 Materiały merytoryczne dla uczestników warsztatów/ płyty CD, broszury, egzemplarze: 300 zł
3 Wynajem sprzętu multimedialnego do warsztatów/ projektor, komputery, czytniki itp. - 2700 zł
4 Materiały do zajęć/ mat. plastyczne, kostiumy - 3000 zł
5 Wycieczka do Żelazowej Woli/ bilety wstępu, obiad, autokar, ubezpieczenie - 4000 zł
6 Wycieczka 3-dniowa / Baranów Sandomierski/ zakwaterowanie, wyżywienie, transport, warsztaty, ubezpieczenie: 13600 zł
7 Koszt wynajęcia sal na warsztaty- 90h x 35 zł = 3150 zł
8 Impreza plenerowa/ koszt sceny, nagłośnienia, występów, scenografii, obsługi technicznej, nagród dla uczestników, ubezpieczenia: 30000 zł
9 Bilety do teatru: 1350 zł
10 Koordynacja projektu, promocja: 5000 zł
11 Obsługa finansowo - księgowa 1200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
89 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Projekt bogaty w pomysły. Obok olbrzymiej ilości atrakcji kulturalnych ważna jest aktywizacja konkretnych osób. Każdy uczestnik projektu ma okazję spróbować swoich sił w dziedzinach plastycznych, teatralnych, organizacyjnych. Pomysł ma kompleksowe "zagospodarowanie" czasu seniora – to ogromny atut tego projektu.
    Mieszkaniec18078  26.06.2019 16:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany