"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych

1891
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
53 360 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 405 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
11.01.2021 13:58

Uczniowie klas IV-VIII mogli uczestniczyć w warsztatach, których zadaniem było podniesienie umiejętności współpracy w grupie, wzrost poziomu kreatywności oraz poprawa postrzegania samego siebie.  Każda grupa wzięła udział w pięciu spotkaniach dotyczących: integracji, emocji, komunikacji, kreatywność i autoprezentacji. Warsztaty odbyły się w szkołach podstawowych w dzielnicy Wesoła. Warsztaty trwały od 01.10.2020 r. do 15.12.2020 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły Podstawowe na terenie Warszawy Wesołej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warsztaty odbędą się w szkołach podstawowych na terenie Warszawy Wesołej

Dane projektu

Opis projektu
Cykl warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie Wesołej oraz spotkania warsztatowo-coachingowe dla dorosłych.

Celem realizacji treningu kreatywności i komunikacji jest podniesienie u uczniów umiejętności współpracy w grupie, wzrost poziomu kreatywności młodszego grona lokalnej społeczności oraz wsparcie w zakresie podniesienia samooceny uczestników warsztatów.

Projekt zakłada realizację spotkań warsztatowych w 20 grupach starszych uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) w Warszawie Wesołej. Każda grupa uczniów weźmie udział w cyklu 5 spotkań warsztatowych trwających 2 godz. lekcyjne. W celu podniesienia atrakcyjności warsztatów wskazane byłoby, żeby zajęcia były prowadzone przez dwóch trenerów.Poprzez wykonywanie kreatywnych zadań następuje integracja grupy rówieśniczej – budowanie zespołu oraz poprawa komunikacji i współpracy w grupie. Wszystkie zadania metodycznie dostosowane do wieku uczestników mają charakter ćwiczeń praktycznych, konstrukcyjnych lub dramowych (koszt materiałów potrzebnych do wykonywania kreatywnych zadań uwzględniono w kosztorysie).
Rekrutacja będzie odbywać się przez e-mail lub inne formy na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa uczniów poszczególnych klas.

Dodatkowo przewiduje się 2 spotkania o charakterze warsztatowo-coachingowym dla dorosłej społeczności Warszawy Wesołej na terenie szkół. W grupie dla osób dorosłych warsztaty przyczynią się do budowania kreatywnych postaw wobec życia oraz pewności siebie.
Uzasadnienie realizacji projektu
Potrzeba wsparcia w zakresie samooceny dotyka znaczny odsetek społeczeństwa, na co wskazują wskaźniki GUS: "Podobnie jak w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej, najczęstszym powodem hospitalizacji były zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się już w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (44,6 na 100 tys. osób) (...) "Minusem jest mniejsza możliwość rozwinięcia przez dzieci umiejętności społecznych". GUS podkreślił drastyczne zmniejszenie i degradację umiejętności i kompetencji społecznych wśród dzieci. Niestety przy częstym korzystaniu z telefonów i komputerów, następuje wycofanie społeczne i izolacja. Dokonywanie zmian w zachowaniu dziecka i próby przebywania w grupie są ograniczone i utrudnione, ponieważ wszyscy mają taki model funkcjonowania. Dlatego odpowiedzią na ten problem jest propozycja projektu.

Kreatywność to cecha, której nie uczą w szkole; jest to cecha pożądana przez pracodawców. W grupach dla dzieci i młodzieży warsztaty będą stanowiły uzupełnienie szkolnej oferty edukacyjnej. Przyczynią się do kształtowania postaw świadomego twórczego rozwiązywania problemów oraz do rozwijania nieszablonowego myślenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
wynagrodzenie trenerów prowadzących warsztaty dla młodzieży - 40 000,00 zł
wynagrodzenie trenerów prowadzących warsztaty dla dorosłych - 3 200,00 zł
koszt eksploatacji i obsługi sal - 4 160,00 zł
rekrutacja i koordynacja - 3 000,00 zł
koszt oznakowania graficznego i promocji - 1 000,00 zł
koszty dodatkowe (materiały biurowe) - 2 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 360,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

14.06.2019 11:22
Koordynator w Dzielnicy Wesoła
17.06.2019 13:12
Koordynator w Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany