Akademia młodych informatyków – zajęcia w Szkole Podstawowej nr 187

395
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
101 920 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Staffa 21, 01-884 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 187

Dane projektu

Opis projektu
Projekt przewiduje cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu informatyki, w tym programowania i grafiki komputerowej. Odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności najmłodszych w dobie cyfrowej cywilizacji. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na lekcjach mają mało zajęć z zakresu informatyki, a ich zakres jest elementarny. Wielu uczniów wykazuje duże zainteresowanie tym obszarem edukacji. Warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdyż to właśnie najmłodsi najbardziej narażeni są na skutki cyberprzemocy. Projekt umożliwiłby przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wybranych programów edukacyjnych i narzędzi cyfrowych.
Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania w języku Scratch - tworzyć pierwsze własne projekty. Z pewnością chętnie podjęłyby zadania projektu Godzina Kodowania pod okiem instruktora. Zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczestników pod nadzorem prowadzących zajęcia oraz kreatywne uczenie się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej oraz zajęcia z prezentacji multimedialnych.
W ramach projektu przewidziane jest wykorzystanie mobilnej pracowni komputerowej, zaprojektowanej w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi, przeznaczonej zarówno do pracy indywidualnej z dziećmi jak i do pracy w grupach. Rozwiązanie to skoncentrowane jest na przyjaznym dla dzieci środowisku przy jednocześnie niskim koszcie wdrożenia.

Mobilna pracownia to system łączący komputery i specjalne oprogramowanie, dedykowany do edukacji, które powinno składać się z:
1.Laptopa instruktora wraz z oprogramowaniem
2.Odpowiedniej ilości netbooków dla uczestników, wyposażonych w oprogramowanie dla uczestników (20 sztuk).
3.Certyfikowanego routera do bezprzewodowej transmisji danych.
4.Szafki mobilnej, w której można ładować i przechowywać komputery.

Korzyści dla uczestników zajęć:
1.Zdobycie umiejętności biegłego korzystania z narzędzi technologii informacyjnej
2.Łatwiejsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy
3.Bezpieczny i łatwy dostęp do zasobów wiedzy, literatury, filmu, Internetu
4.Nowoczesny dostęp do informacji
5.Ciekawe lekcje i zajęcia dodatkowe
6.Lepsze wyniki z egzaminów

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców:

Projekt jest skierowany do uczniów szkół bielańskich. Warunkiem uczestnictwa jest wiek kandydatów (7- 15 lat) oraz możliwości sali i liczba grup (8/semestr). Bezpieczeństwo i efektywność zajęć komputerowych dopuszcza liczbę 25 dzieci podczas zajęć. Zajęcia dostępne będą nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Limit miejsc: 200/semestr. Zajęcia rozpoczną się nie później niż w lutym 2020 (I semestr) i październiku 2020 (2 semestr), a rekrutacja zostanie ogłoszona nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć (najprawdopodobniej w styczniu i październiku 2020).
W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie BP Urzędu Dzielnicy Bielany, stronie internetowej szkoły oraz poprzez plakaty. Projekt będzie realizowany w dni robocze w godzinach przystępnych dla dzieci (godziny popołudniowe).
Zakładamy powstanie 8 grup: 2 grup pierwszo- i drugoklasistów, 2 grup trzecio- i czwartoklasistów, 2 grupy pięcio- i szóstoklasistów oraz 2 grupy siedmio- i ósmoklasistów.
Zasada ogólnodostępności:
• zasady rekrutacji
Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich chętnych w wieku 7-15 lat (do zapełnienia limitu miejsc). Zapisy w formie pisemnych wniosków prowadzić będzie sekretariat Szkoły Podstawowej nr 187. Szkoła określi terminy zajęć (dni tygodnia i godziny) i poda je do wiadomości zainteresowanych, którzy w przypadku wolnych miejsc będą mogli wskazać interesujące ich terminy.
• sposób informowania o rekrutacji
- informacja na stronie BP Urzędu Dzielnicy Bielany,
- informacja na stronie internetowej szkoły
- plakaty
• termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
20.01.2020-05.02.2020, 02.09.2020-15.09.2020
• kryteria naboru
- przynależność do grupy wiekowej, do której kierowane są zajęcia
- kolejność zgłoszeń


Uzasadnienie realizacji projektu
System kształcenia informatycznego od najmłodszych lat, w połączeniu z dynamicznym rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, stwarza dogodne warunki do kształcenia obywateli przygotowanych do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Rozwój Internetu i technik multimedialnych w znakomity sposób ułatwia społeczeństwu możliwość komunikacji. Przekazywanie informacji stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Masowo powstają strony internetowe, które stają się źródłem wiedzy, dotychczas niedostępnej dla szerokich mas społeczeństwa.
W e-świecie mamy możliwość odbycia pasjonującej podróży bez wychodzenia z domu. Na lekcjach dotyczących różnych zagadnień, między innymi historii, języka polskiego, przyrody, coraz częściej pojawiają się prezentacje multimedialne przygotowane przez same dzieci. Jednoczesne oddziaływanie na wiele zmysłów zwiększa efekty nauczania. Praktycznie nie ma tematów, jakich nie można by uczyć w sposób nowatorski, z wykorzystaniem narzędzi rozwijającego się e-społeczeństwa.
W praktyce szkolnej obserwujemy potrzebę integracji zajęć komputerowych z innymi obszarami edukacyjnymi.
Dzieci potrzebują pomocy i wskazówek w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności. Jednym z celów zajęć komputerowych jest wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy i nauki z wykorzystaniem nowych technologii. Chcielibyśmy, aby dziecko samo sięgało po zadanie i chciało je rozwiązywać, otrzymując szybko sygnał zwrotny o efekcie swoich działań, który będzie motywacją do dalszej pracy.Uczestnicy zajęć nabędą umiejętności w zakresie: bezpiecznego korzystania z Internetu, podstaw programowania, podstaw grafiki i animacji komputerowej, prezentacji multimedialnych.


Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
w załączeniu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
101 920,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany