Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt

437
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
96 500 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 751 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.01.2021 12:29

Projekt Pasieki Sąsiedzkiej przewidywał udział 10 uczestników pasieki sąsiedzkiej, którzy swoje ule w pasiece sąsiedzkiej umieszczą i będą się nimi wspólnie opiekować doskonaląc swoje pszczelarskie umiejętności i zapewniając potrzebną parku i okolicy aktywność najwydajniejszych zapylaczy - pszczół miodnych. Dzięki udanej promocji projektu zainteresowanie Pasieką i udziałem w projekcie przekroczyło najśmielsze nasze oczekiwania. Obecnie pasieka liczy sobie 27 uli, wliczając 5 uli i rodzin zakupionych w projekcie oraz 25 osób uczestniczących w szkoleniach i dyżurach pszczelarskich. Projekt zintegrował społeczność w efekcie czego powstała grupa „ Pasieka Sąsiedzka”.

Zrealizowano:

 1. Zakup 5 uli z wyposażeniem – (ule wielkopolskie dwukorpusowe z nastawką i kompletem wyposażenia, ciepłe). Zorganizowano wspólne malowanie uli Sąsiedzkiej w formie rodzinnego wydarzenia sąsiedzkiego.
 2. Zakupiono  5 rodzin pszczelich rasy Krainka o obniżonej agresywności.
 3. Zakupiono sprzęt pszczelarski, w tym: wirówka do miodu elektryczna, topiarka do wosku gazowa, oddymiacz, dłuto pszelarskie, zmiotka, rojnicotransporter, 3 odstojniki z zaworami, 2 widelce pszczelarskie, wanna do odsklepiania ramek i sito do cedzenia miodu
 4. Zakupiono odzież ochronną (10 kompletów kapeluszy pszczelarskich z fartuchami. Zamiast rękawic wielorazowych z uwagi na zachowanie reguł dystansowania społecznego dokonano zakupu udostępnianych jednorazowych rękawic nitrylowych).
 5. Dokonano zakupu środków ochrony pszczół dla pasieki które są stosowane zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii i dobrą praktyką pszczelarską (środki ziołowe, Apiwarol)
 6. Na terenie parku i przyległego do Domu Kultury Świt terenu ogrodu społecznego mieszanek łąkowych roślin miododajnych, dokonano nasadzeń drzewek i krzewów pyłko- i miododajnych w tym malin, leszczyny, porzeczek, agrestu.
 7. Ubezpieczenie i monitoring - Pasieka została ubezpieczona od aktów wandalizmu i następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokonano zakupu 2 kamer – pułapek wyposażonych w technologię podczerwieni i gsm, które na bieżąco monitorują teren pasieki 24/7.
 8. Opracowanie publikacji dydaktycznych na potrzeby uczestników projektu
 9. Wydruk publikacji dydaktycznych na potrzeby uczestników projektu (Opracowane przez prowadzących materiały własne zostały wydrukowane i wydane lub przedstawione w formie elektronicznej uczestnikom, dodatkowo zaopatrzono każdego uczestnika Pasieki w obszerny i wielokrotnie nagradzany Kalendarz Pszczelarski w formie książkowej)
 10. Oznakowano teren realizacji projektu zgodnie z wymaganiami Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy w tym wykonano tablice informacyjną przy pasiece. Przygotowano również tabliczkę z oznaczeniem „Zrealizowano z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy” i znakiem graficznym Budżetu Obywatelskiego do umieszczenia na Domu Pszczelarza po jego ukończeniu.
 11. Pasieka, zgłoszona do Państwowego Inspektora Weterynarii znajduje się pod ciągłym nadzorem PIW oraz lekarza weterynarii i jest prowadzona zgodnie z ich zaleceniami, co jest szczególnie ważne po ogłoszeniu, że znalazła się w strefie zapowietrzonej zagrożonej zgnilcem amerykańskim pszczół.
 12. Pasieka znajduje się pod opieką dwojga wykwalifikowanych i doświadczonych pszczelarzy,  ich cotygodniowe otwarte dyżury eksperckie pszczelarza i prowadzone zajęcia praktycznych dla uczestników projektu oraz otwarte wykłady teoretyczne z zakresu pszczelarstwa, dietetyki, prozdrowotnych zastosowań miodu  i apiterapii mają ogromne wzięcie. Pod nadzorem pszczelarzy przeprowadzono już dwa miodobrania, trzecie, otwarte i połączone z Festynem sąsiedzkim odbędzie się 26 września w godz. 12.00 – 18.00. Podczas Festynu odbędzie się  pokaz bartniczy i pszczelarski, prezentacja sprzętu i tradycji bartniczych oraz pszczelarskich, wspólne kręcenie miodu, wspólne przyrządzanie potraw, animacje dla dzieci w tym gry i zabawy związane z pszczelą tematyką, konkursy dla dorosłych z nagrodami, w tym słoiki miodu z pasieki,  warsztaty wykonywania świec z wosku pszczelego, wykład o apiterapii oraz o sposobach profilaktyki związanej z użądleniami i powikłaniami alergicznymi, popularyzacja znaczenia pszczół jako zapylaczy, problemu i zapobiegania zjawisku ich masowego  wymierania.

Wydarzenie promowane jest na terenie dzielnicy, w mediach społecznościowych na stronie DK ŚWIT oraz za pośrednictwem systemu sms 19115

https://www.facebook.com/events/621609041834398/

https://dkswit.com.pl/category/projekty/w-trakcie-realizacji/

https://dkswit.com.pl/miodobranie-festyn-rodzinny-26-wrzesnia-12-00-18-00/

15. Szczegółowy harmonogram przeprowadzonych zajęć kursu pszczelarskiego

21.05.2020 teoria i praktyka

28.05.2020 teoria i praktyka

4.06. 2020 teoria i praktyka

20.06.2020 teoria i praktyka

23.06.2020 praktyka

25.06.2020 teoria i praktyka

2.07 .2020 teoria i praktyka

09.07.2020 teoria i praktyka

16.07.2020  teoria i praktyka

23.07. 2020 teoria i praktyka

06.08.2020  teoria i praktyka

13.08.2020 teoria i praktyka

20.08.2020 teoria i praktyka

27.08 .2020  praktyka

W ostatnim  etapie projektu postawiony został Domek pszczelarza wraz z montażem, niezbędnymi instalacjami, wyposażeniem oraz umeblowaniem.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park przy Domu Kultury Świt, ul. Wysockiego 11
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 32/2 z obrębu 40817. Ogrodzony teren o wymiarach około 10 x 10 metrów w oddalonym krańcu parku. Ogólnodostępny w ramach prowadzonych prac oraz wydarzeń.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Tworzymy sąsiedzką pasiekę, edukujemy ekologicznie, wspólnie działamy i bawimy się, upowszechniamy wiedzę o pszczołach, ich roli w ekosystemie. Rozwijamy pszczelarstwo.

Działanie to będzie się składać z:
- założenia kilkustanowiskowej pasieki składającej się z maksymalnie 6 rodzin charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia, czyli łagodnych, na terenie parku przy Domu Kultury Świt,
- wspólne prace, kręcenie miodu, czyszczenie uli, dokarmianie pszczół,
- zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół z Targówka,
- festynu – Miodobrania.

Wprowadzenie w społeczność miejską pasieki niewątpliwie zbliży do siebie mieszkańców, zbliży do natury, ale również zwiększy ich świadomość ekologiczną. Specjalnie przygotowany program zajęć, obserwowanie i obcowanie z pszczelą rodziną, uczy nie tylko pszczelarskiego obycia i umiejętności, lecz również odpowiedzialności i działania w grupie, nabierania „miękkich” umiejętności przydatnych w życiu codziennym, obserwowania i rozwijania swoich mocnych stron, zyskiwania pewności siebie. Wielu osobom, szczególnie seniorom wprowadzi rutynowe zajęcie w ich tryb życia, sprawiając iż doglądanie pszczół stanie się potrzebą.

Pasieka zostanie ogrodzona płotem o wysokości co najmniej 3 m., który powoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem oraz oznaczona przy wejściu tablicą z ostrzegawczym napisem "Uwaga - pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Ule z pszczołami zostaną ustawione na terenie parku DK Świt co najmniej 10 m. od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także podwórza i ogrodu. Pasieka zostanie zgłoszona do rejestru powiatowego lekarza weterynarii i powiatowego stanowiska ochrony środowiska. Domek pszczelarza będzie konstrukcją przenośną o wymiarach 4m/4m i zostanie zgłoszony jako obiekt małej architektury. Projekt jest skierowany do otwartej grupy odbiorców. W pobliżu pasieki zostaną zasadzone rośliny miododajne. Opiekun pasieki będzie dostępny dla odwiedzających od poniedziałku do soboty od 12:00 do 18:00. Wycieczki zorganizowane będą proszone o wcześniejsze telefoniczne ustalenia odwiedzin pasieki. Obejrzenie pasieki zza ogrodzenia, bez opiekuna, będzie możliwe codziennie w godzinach otwarcia parku 8:00-22:00. Projekt będzie promowany poprzez plakaty i ulotki dystrybuowane w DK Świt, osiedlach i instytucjach publicznych DK Świt, na stronie internetowej oraz FB DK Świt.
W ramach projektu odbędzie się festyn „Miodobranie”.

W ramach festynu odbędzie się pokaz bartniczy, prezentacja sprzętu i tradycji bartniczych, wspólne kręcenie miodu, wspólne przyrządzanie potraw. Dzieci mogłyby uczestniczyć w grach i zabawach związanych z pszczelą tematyką. Dla uczestników przygotowane byłyby konkursy z nagrodami, którymi mogłyby być słoiki tutejszego miodu. Byłaby możliwość wykonania własnoręcznie świecy z wosku pszczelego. Przekazywane byłyby informacje o apiterapii oraz o sposobach profilaktyki związanej z użądleniami i powikłaniami alergicznymi. Podczas festynu można zdobyć wiedzę na temat ochrony pszczół, zapoznać się z problemem ich wymierania, porozmawiać o skutkach jakie niesie ze sobą to zjawisko. Można zorganizować wyścig w przebraniach pszczoły ulicą Bartniczą, - "Lot pszczoły Bartniczą". Promocja festynu odbędzie się poprzez plakaty, ulotki dystrybuowane w DK Świt, osiedlach i instytucjach publicznych Dzielnicy Targówek oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz FB DK Świt w formie postów sponsorowanych.

Sąsiedzkie pasieki powstają coraz częściej w naszym mieście a ich edukacyjny charakter cieszy się ogromną popularnością wśród Warszawiaków.
Uzasadnienie realizacji projektu
Każdego roku populacja pszczół w Polsce i na Świecie maleje, dlatego warto podnosić świadomość mieszkańców, szczególnie, że w naszej strefie klimatycznej ok. 80-90% gatunków roślin zapylanych jest przez owady. Spośród wszystkich owadów zapylających największą rolę odgrywa pszczoła miodna. Zdaniem naukowców zapylanie jest cechą użytkową pszczół o większym znaczeniu dla człowieka niż produkowanie przez nie: miód, propolis, pyłek, mleczko pszczele, jad. Wśród mieszkańców miast świadomość wymierania owadów błonkoskrzydłych wciąż jest niewielka, a dzieci i młodzież w miastach żyje w niewiedzy na temat otaczającej ją natury.

Dzięki miejskiej pasiece każdy będzie mógł zobaczyć i zrozumieć co sprzyja pszczołom zarówno w mieście jak i na wsi oraz co może im zaszkodzić. Pod okiem profesjonalnego pszczelarza mieszkańcy będą mogli spróbować własnych sił w pszczelarstwie oraz skosztować miejskiego miodu.

ps. Dom Kultury Świt znajduje się w sąsiedztwie ulicy Bartniczej, a to zobowiązuje :)

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Zakup 5 uli z wyposażeniem - 3 000 zł
2. Zakup 5 rodzin pszczelich - 3 000 zł
3. Środki ochrony pszczół (na cały rok) - 1 500 zł
4. Badania laboratoryjne miodu - 1 000 zł
5. Domek pszczelarza wraz z wyposażeniem w meble - 20 000 zł
6. Sprzęt pszczelarski - 3 000 zł
7. Odzież ochronna (10 kompletów) - 1 500 zł
8. Ogrodzenie pasieki - 4 000 zł
9. Ubezpieczenie i monitoring - 3 500 zł
10. Opieka pszczelarza w sezonie 4 000 zł brutto miesięcznie x 8 miesięcy (w tym utrzymanie roślin pszczelich, prowadzenie zajęć) - 32 000 zł
11. Opieka nad pasieką poza sezonem 4 miesiące x 500 zł - 2 000 zł
12. Rośliny miododajne - 1 000 zł
13. Opracowanie publikacji dydaktycznych (ulotki) - 1 000 zł
14. Wydruk publikacji dydaktycznych - 1 000 zł
15. Promocja wydarzeń (w tym projekty graficzne oraz wydruk) - 3 000 zł
16. Odpady - 1 000 zł
17. Banner i oznakowanie terenu - 1 500 zł
18. Koszty utrzymania projektu (w tym konsultacje weterynaryjne oraz prace techniczno-konserwacyjne) - 2 000 zł
19. Koszty organizacji festynu (w tym prowadzenie warsztatów, nagrody, infrastruktura wydarzenia) - 9 000 zł
20. Oznakowanie projektu: naklejki dla uczestników festynu (1 000 zł), wbijana tablica informacyjna przy pasiece (1 500 zł) - 2 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
96 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

10.06.2019 17:02
Autor projektu
10.06.2019 20:03
Autor projektu
27.08.2019 14:12
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany