Spokojna głowa w szkole i po szkole- zajęcia redukujące stres i kształtujące pozytywne nawyki komunikacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli

545
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
71 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie realizowany na terenie wybranych bemowskich szkół podstawowych, w których Dyrektorzy będą dysponowali wolnymi salami w roku 2020.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą się odbywały w bemowskich szkołach podstawowych, między innymi w Szkole Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25, ale również w innych szkołach podstawowych, w których Dyrektorzy będą dysponowali wolnymi salami w roku 2020

Dane projektu

Opis projektu
Realizacja 3 cykli warsztatowo-szkoleniowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów i zapobiegania zjawisku przemocy rówieśniczej u dzieci. Projekt jest adresowany do 200 osób, łączna ilość spotkań wyniesie 64, łączna ilość godzin szkoleniowych 144.
Projekt składa się z trzech komponentów i każdy z nich zawiera w sobie program zwiększający odporność na stres poprzez trening uważności oraz zestaw narzędzi pozwalających na
budowanie porozumienia społecznego poprzez bezprzemocową komunikację i budowanie dialogu.
Projekt będzie prowadzony przez dwóch trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Projekt skierowany będzie do 3 grup odbiorców:
1. Warsztaty dla dzieci - 2 grupy po 8 spotkań (nieodpłatnych). Czas trwania zajęć: 60 minut.
Liczba uczestników: max. 40 Wiek: 8-10 lat Liczebność grupy: 20 os.
W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 25 osób, łączna ilość dzieci w wieku
8-10 lat, która zostanie przeszkolona wyniesie 50 dzieci.
Warsztaty dla dzieci koncentrują się na treningu rozpoznawania, wyrażania i komunikowania stanów emocjonalnych oraz ćwiczeniu budowania partnerskich relacji w szkole. Dzieci poznają sposoby radzenia sobie ze stresem oraz nauczą się rozpoznawać i rozwiązywać konflikty.
Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnej zabawy, tak by wzmocnić umiejętności poznawcze i emocjonalne dzieci.
2. Warsztaty dla rodziców - 3 grupy po 8 spotkań (nieodpłatnych). Czas trwania zajęć: 150 min.
Liczba uczestników: max. 60. Liczebność grupy: max. 20 osób.
Warsztaty będą się odbywały co 2 tygodnie, 3 niezależne grupy liczące po 20 os., z czego zajęcia dla dwóch grup będą odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach wieczornych, a zajęcia dla trzeciej grupy prowadzone będą w soboty. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 24 osób.
Warsztaty dla rodziców będą dotyczyły wiedzy dotyczącej funkcjonowania mózgu w sytuacji stresu, poznawania technik i możliwości rozwijania praktyki w codziennym życiu, ważnych
elementów komunikacji z drugim człowiekiem, których pominięcie prowadzi do konfliktu i również na tym jak najlepiej wspierać dziecko, które popadło w konflikt z rówieśnikiem.
3. Szkolenia dla nauczycieli – 3 grupy po 8 spotkań (nieodpłatnych) Czas trwania: 150 minut.
Liczba uczestników: max. 60 Liczebność grupy: max. 20 osób.
Warsztaty będą się odbywały cyklicznie w odstępach co 2 tygodnie, 3 niezależne grupy liczące po 20 os., z czego zajęcia dla dwóch grup będą odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych a zajęcia dla trzeciej grupy prowadzone będą w soboty. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 24 osób.
Uczestnicy poznają podstawową wiedzę z zakresu neurobiologii stresu, oraz roli empatii w procesie edukacji. Zajęcia będą dotyczyły możliwości radzenia sobie z codziennym stresem i
zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Nauczyciele zdobędą także wiedzę z zakresu przyczyn, form i dynamiki przemocy rówieśniczej, nauczą się jak wprowadzać kulturę dialogu w klasie i poznają narzędzia wspierające proces budowania porozumienia i rozwiązywania konfliktów.

Zasady rekrutacji
W zajęciach będą mogły wziąć udział dzieci, rodzice i nauczyciele ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo. W związku z tym, że liczba
miejsc będzie ograniczona przy rekrutacji na zajęcia będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. Liczebność grup warsztatowych to 20 osób, będzie istniała jednak możliwość dołączenia do grup każdorazowo maksymalnie po 4 uczestników w grupach dla dorosłych, po 5 uczestników w grupie dla dzieci - dołączenie będzie możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku i uzasadnieniu takiej potrzeby.

Rekrutacja będzie się odbywała na początku roku – na przełomie miesięcy: marzec/kwiecień 2020 r.
Informacja o rekrutacji będzie udostępniania poprzez kanały informacyjne wykonawcy, Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz bemowskich szkół podstawowych.
Szczegóły rekrutacji (dokładny termin, czas przyjmowania zgłoszeń, formularz) zostaną podane na etapie realizacji projektu.

Wymagania Trenerskie:
Warsztaty będą prowadzone przez trenerów, którzy mają uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju szkoleń, doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć oraz odpowiednie rekomendacje. Ponadto każdy trener powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Badania mówią, że ok. 73% dzieci doświadcza tzw. wypalenia uczniowskiego. Jest to stan w którym uczeń lub uczennica przestają czerpać satysfakcję z nauki szkolnej, czują się przepracowani i niedoceniani, często popadają w konflikty, zachowują się agresywnie lub stają się apatyczni i wycofani. Skutki długotrwałego stresu są widoczne zarówno w szkole jak i w domu. Dziecko doświadczające przeciążenia często nie otrzymuje dostatecznej uwagi i zrozumienia, co jedynie nasila problem i utrwala niekorzystne wzorce zachowań. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat stresu i możliwości jego łagodzenia w codziennym życiu. Każda z grup, do których kierowane są warsztaty tj. dzieci, rodzice i nauczyciele uzyska szansę na podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz nauczy się empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania wspierających relacji społecznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie dla trenerów (przygotowanie i prowadzenie zajęć: 144 godz. x 150 zł za jedną godzinę) - 43 200,00 zł
Materiały warsztatowe (papier, blok, długopisy, pomoce dydaktyczne, itp.) - 8 500zł
Książki (dla każdego uczestnika po jednej, na zakończenie warsztatów) - średnio ok. 45 zł szt. x 200 osób - 9 000 zł
Projekt materiałów szkoleniowych i promocyjnych (materiały szkoleniowe, plakaty i ulotki) - 1000,00 zł
Wydruk materiałów szkoleniowych i promocyjnych (komplet materiałów i 50 plakatów) - 1 000,00 zł
Poczęstunek dla uczestników szkoleń - 5 000,00 zł
Koordynacja projektu (kalendarz warsztatów i szkoleń, kontakt z uczestnikami, prowadzenie rekrutacji, publikacja informacji na stronie projektu itp.) - 3 000 zł
Strona internetowa z formularzem (projekt, uruchomienie, zaplecze techniczne na okres działania projektu) - 1 100,00 zł
Koszt oznaczenia graficznego projektu ok. 100 zł.
Razem: 71 900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
71 900,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

27.08.2019 12:45
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany