Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej

1498
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Robert Buciak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
924 210 zł
Kategoria
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1575 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
14.12.2021 14:20

Styczeń 2021 - przygotowanie dokumentacji do przywrócenia zadania do realizacji w roku  2021. 
Luty 2021- oczekujemy na przywrocenie zadania  do budżetu.  
Marzec 2021 - przywrócenie środków Uchwałą Nr XLVI/1401/2021 z dnia  18 marca  2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
Kwiecień 2021- złożenie wnioksu do ZDM o wydanie prawa do dysponowania terenem, przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych.
Maj 2021 -  Porozumienie  dotyczące dysponowania terenem ZDM, podpisane przez Dzielnicę i przekazane do ZDM celem podpisania. Złożony wniosek o wszczęcie procedury przetargowej.
Lipiec  2021 - ogłoszenie postępowania przetargowego z terminem składania ofert do dnia  26.07.2021.  Wpłynęły 4 oferty.  Trwa wybór Wykonawcy. 
Sierpień  2021 - Wybrano Wykonawcę robót. Podpisano umowę na realizację z terminem do listopada  2021 roku.  
Wrzesień 2021 - Wykonano wycinkę i przesadzenie drzew, roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika, wykop, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy stabilizacji pod budowę drogi dla rowerów, warstwy podbudowy z pospółki oraz kruszywa łamanego pod chodnik, ustawiono obrzeża, układano nawierzchnię z płyt betonowych.  
Październik 2021- Układanie podbudowy ze stabilizacji pod drogę dla rowerów, układanie podbudowy z pospółki, kruszywa łamanego, układanie nawierzchni z płyt betonowych  50x50, układanie opaski z kostki kamiennej. W trakcie prac wyszły błędy w projecie budowlanym. Dokonywane są zmiany w projekcie  budowlanym co skutkowac będzie sporządzeniem protokołu konieczności. Pomimo licznych interwencji projektant nie dostarczył w październiku poprawionej dokumentacji. Wykonawca wstrzymał roboty budowlane. Złożył w tej sprawie pismo.  
Listopad  2021 - trwają prace związane z ustawienie obrzeża i krawężnika, wykonaniem opaski, nawierzchni chodnika i warstw konstrukcyjnych ściezki rowerowej, zaawansowanie 37,8%

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Konstruktorska od ul. Wołoskiej do ul. Postępu po stronie południowej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Chciałbym, aby łatwiej jeździło się rowerami po mieście. Dlatego warto zbudować brakujące odcinki ścieżek rowerowych. Proponuję budowę ścieżki wraz z remontem chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Zapewni to wygodne i bezpieczne dojście pieszo oraz dojazd rowerami dla mieszkańców ul. Konstruktorskiej oraz pracowników na Służewcu Biurowym.

Projekt polega na budowie kluczowego odcinka ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Realizacja projektu pozwoli dojechać w 2020 roku rowerem do nowych osiedli mieszkaniowych przy ul. Konstruktorskiej oraz do biurowców przy ul. Konstruktorskiej, ul. Postępu, ul. Suwak i ul. Domaniewskiej. W tym roku deweloper mieszkaniowy zbuduje ścieżkę rowerową po zachodniej stronie ul. Postępu od ul. Konstruktorskiej do ul. Domaniewskiej oraz po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Postępu do ul. Racjonalizacji. W ten sposób będzie zbudowany dojazd w głąb dzielnicy biurowej. Projekt według weryfikacji rok temu przez urząd dzielnicy kosztował wraz z remontem chodnika i przebudową miejsc postojowych przed budynkiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500 tys. zł.

Projekt jest zgodny ze "Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego" wykonanym w 2016 roku. http://www.transport.um.warszawa.pl/studium-obs-ugi-komunikacyjnej-rejonu-s-u-ewca-biurowego
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt pozwoli szybko i wygodnie dojechać rowerem oraz dojść pieszo do domów, miejsc pracy i sklepów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 70 000 zł
2. Wymiana istniejącego krawężnika na nowy krawężnik betonowy szer. 20 cm
290m*220zł/m = 63 800 zł
3. Wymiana nawierzchni jezdni na szer. 1,0 m wzdłuż wymienionego krawężnika betonowego
290m*1,0m*180zł/m2 = 52 200 zł
4. Wymiana istniejącego chodnika wraz z podbudową i obrzeżami , szer. chodnika 2,0 m -
290m*2,0m*230zł/m2 = 133 400 zł
290m*2*80zł/m = 46 400 zł
5. Budowa ścieżki rowerowej szer. 2,5 m wraz z podbudową i obrzeżami , nawierzchnia bitumiczna
290m*2,5m*320zł/m2 = 232 000 zł
290m*2*80zł/m = 46 400 zł
6. Wykonanie bufora pomiędzy ścieżką rowerową, a chodnikiem
290m*0,3m*230zł/m2 = 20 010 zł
7. Likwidacja nawierzchni istniejących miejsc parkingowych
20 000 zł
8. Wycinka istniejącego drzewostanu, przesadzenia oraz nowe nasadzania zamienne
50 000 zł
9. Przygotowanie projektu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy
40 000 zł
10. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (zawiera elementy blokujące - syrenki współczesne )
150 000 zł


Łączny koszt zadania – 924 210 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
924 210,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Uważam to za skandal, żeby dla budowy odcinka 100 m ścieżki rowerowej dokonywać wycinki potężnych drzew! To jakaś paranoja - akurat tu musi być ścieżka rowerowa, żeby sobie wygodnie wyjechać z ul. Postępu na ul. Wołoską!
  Chodnik do naprawy, ale tyle tej inwestycji, wystarczy!
  Dziwi mnie, że wszystkie instytucje tak łatwo poddają się tak lekkomyślnemu pomysłowi!
  Drzew mi bardziej żal, niż rowerzysty, który te 100 m będzie musiał przejechać po chodniku a nie po profesjonalnej ścieżce rowerowej!
  Żadne zastępcze nasadzenia nie zrekompensują straty starych liściastych drzew w tym miejscu!
  Mieszkaniec811  05.02.2021 21:22
 • Informacja urzędu zawiera nieprawdziwe i niepełne informacje.

  Zmiana projektu na budowę ścieżki rowerowej po północnej stronie drogi byłaby niezgodna z art. 5a ust. 4. ustawy o samorządzie gminnym. Projekty z budżetu obywatelskiego nie mogą być znacząco zmieniane na etapie realizacji. Mieszkańcy głosowali za budową ścieżki po południowej stronie jezdni, a nie po północnej. Ponadto budowa ścieżki po północnej stronie jezdni wymagałaby albo wycięcia 40 drzew posadzonych tam kilka lat temu albo zwężenia jezdni. To drugie wymagałoby likwidacji miejsc postojowych oraz przebudowę kanalizacji, co znacznie podniosłoby koszty projektu i prowadziłoby do niemożności jego realizacji.

  W dniu 14 kwietnia 2020 roku autor projektu poprosił urzędniczkę zajmującą się realizacją projektu o rysunek budowy ścieżki, gdy ten powstanie. Do tej pory ta prośba nie została spełniona. Wobec braku kontaktu ze strony urzędu autor nie może wypowiedzieć się na temat opracowanej dokumentacji realizacji projektu.
  Robert Buciak  06.02.2021 17:10 Autor projektu
 • Czy należy rozumieć, że od kwietnia 2020 r. autor czeka na jakiś rysunek z urzędu i nic się w tym czasie nie dzieje?
  To jak należy rozumieć ten tekst, w którym data po dacie, zostały podane informacje o działaniach? Czy ten tekst jest nieprawdą? Co jest prawdą w tym tekście?
  Cytuję:
  "Finalnie przekazana dokumentacja projektowa wymaga wykonania wycinki drzew, a zatem decyzji Wojewody Mazowieckiego.
  Z uwagi na konieczność wycinki drzew przygotowywany został wniosek o zgodę na dokonanie wycinki drzew.
  Październik 2020 - Przygotowano wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew.
  Listopad 2020 - W dniu 9.11.2020 r. został złożony wniosek o wycinkę drzew. W dniu 30.11.2020 Marszałek Województwa Mazowieckiego wezwał do uzupełnienia wniosku o wycinkę drzew.
  Grudzień 2020 - W dniu 11.12.2020 r. został uzupełniony wniosek o wycinkę drzew. W dniu 29.12.2020 r. dokonano komisyjnych oględzin drzew.
  Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w 2021 r.".

  Czy to autor projektu wystąpił z wnioskiem do Marszałka WM o wycinkę drzew po południowej stronie ul. Konstruktorskiej? Wycinka zresztą była przewidywana w projekcie ... I to jest niewłaściwe!

  Jaki jest stan drzew przewidzianych do wycinki i co wynika z komisyjnych oględzin drzew? Co to była za komisja? Ile drzew zostanie wyciętych, żeby zbudować ścieżkę rowerową i przebudować chodnik?

  Czy jest decyzja Marszałka zezwalająca na wycinkę? Dlaczego nie można tak pobudować ścieżki i chodnika, żeby drzewa wkomponować lub ominąć?
  Drzewa trzeba szanować i chronić! Wycinka to jest ostateczność. Ścieżka rowerowa nie jest koniecznością, a drzewo rośnie latami zanim osiągnie stan, jaki mają tutaj drzewa przewidziane do wycinki!
  Mieszkaniec811  06.02.2021 21:36
 • Czyli usunięte zostaną tylko 2 drzewa, w tym jedno martwe, a drugie to wielka topola, która w przyszłości mogłaby stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Pozostałe 11 drzew będzie przesadzone.
  Mieszkaniec8537  18.05.2021 19:31
  • Projekt uzyskał w sierpniu 2019 r. pozytywną ocenę merytoryczną, m.in. pomimo że wiadomo było jak wiele pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i konsultacji będzie wymagał i że nie ma szans na realizację w jednym roku budżetowym. Co okazało się rzeczywistością i cały rok 2020 został na to poświęcony. Jeszcze w kwietniu 2021 r. niezbędne było złożenie wniosku na kolejne pozwolenie!
   Jak można uważać, że projekt był możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym?!!!
   Dlaczego możliwe są takie naruszenia przepisów dot. Budżetu Obywatelskiego?!!
   Jednocześnie, taka inwestycja jak budowa 290 m ścieżki rowerowej dla wygody nielicznej grupki mieszkańców, wymaga likwidacji miejsc parkingowych dla aut, przebudowę chodników itp., wycięcie krzewów, 2 drzew i przesadzenie aż 11 drzew! Ile z tych 11 przyjmie sie w nowym miejscu?
   Ścieżkę zyska grupka rowerzystów, ale mieszkańcy tutejszych budynków, pracownicy i użytkownicy tego osiedla stracą tak bardzo w mieście potrzebną zieleń.
   A na dodatek, zapłacimy za to wszyscy prawie milion zł!
   To naprawdę rozrzutność i brak gospodarności!
   Mieszkaniec811  18.05.2021 21:20
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany