Stop przemocy - program pomocy psychologiczno-prawnej dla dzieci, rodziców i pedagogów ze wszystkich ursynowskich szkół

632
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
117 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ursynów ul. Dereniowa 52/54, siedziba Urzędu Dzielnicy, zainteresowane szkoły podstawowe i/lub ponadpodstawowe.

Dane projektu

Opis projektu
Opis projektu

Utworzenie zespołu specjalistów: psycholog i negocjator (prawnik) w celu
- rozwiązywania konfliktów między uczniami, rodzicami, konfilktów w rodzinie;
- przekazania wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pedagogom ze wszystkich publicznych placówek oświatowych na Ursynowie oraz rodzicom i dzieciom z terenu Ursynowa, zagrożonym wystąpieniem zachowań o charakterze przemocowym oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- pokazywania długofalowych skutków spirali przemocy;
- uświadomienie, że przemoc się „nie opłaca”
- zajęcia z uczniami (nauka podstaw asertywności, mechanizmów psychologicznych ofiara-agresor, sposobów samoobrony itp)
- wsparcie dla wychowawców i pedagogów w rozwiązywaniu konfliktów, superwizja trudnych przypadków
2. Sposób realizacji:
Zaangażowani w projekt specjaliści: psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnik posiadający doświadczenie w ww. dziedzinie, przeprowadzą zajęcia dla pedagogów i przedstawicieli raed rodziców ze wszystkich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Ursynowa. Zajęcia te odbędą się w Urzędzie Dzielnicy, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym lub, w przypadku zainteresowania dyrektorów szkół, na terenie ww. placówek. Tematyka zajęć obejmie m.in. diagnozowanie symptomów występowania przemocy, procedurę działania w przypadku zdiagnozowania wystąpienia przemocy, aspekty prawne i psychologiczne podjęcia interwencji w środowisku rodzinnym i szkolnym, motywowanie do podejmowania działań, przekazanie wiedzy o projekcie w celu jej dalszego upowszechniania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ze wszystkich placówek. Czas trwania jednych zajęć – 5 godzin. Przewiduje się zorganizowanie 10 zajęć seminaryjno-warsztatowych, w każdym z nich weźmie udział ok. 30 specjalistów.

Dyżury konsultacyjne psychologa i prawnika adresowane do pedagogów, przedstawicieli rad rodziców w celu: skonsultowania trudnych przypadków występujących w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym itp. Spotkania konsultacyjne dla rodziców dzieci uwikłanych w zachowania przemocowe. Konsultacje dla dzieci i młodzieży zagrożonych stosowaniem lub doznawaniem przemocy w środowisku domowym i rówieśniczym.

Konsultacje, porady i mediacje prowadzone będą w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Ursynów ul. Dereniowa 52/54, siedzibie Urzędu Dzielnicy lub w zainteresowanych szkołach podstawowych i/lub ponadpodstawowych. Udział w konsultacjach możliwy będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z konsultantem lub koordynatorem projektu.W ramach projektu istnieć będzie możliwość bezpośredniej pomocy w szkole i bezpośredni kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konsultacje.
Numer telefonu do zespołu będzie się znajdować w materiałach informacyjnych rozdawanych w szkole i komunikowanych w internecie.
Konsultacje dla zainteresowanych specjalistów w ich miejscu pracy.

3. Informacje o projekcie upowszechniane będą za pośrednictwem: plakatów i ulotek dystrybuowanych w szkołach, Urzędzie, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, OPS itp., strony www Urzędu Dzielnicy, profilu fB, stron placówek oświatowych, media społecznościowe i parentingowe. Projekt przewiduje opracowanie materiałów informacyjnych dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz dla dzieci/młodzieży i rodziców.

4. Cele projektu:
- Poprawa poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i poza szkołą
- Elementarna edukacja psychologiczna i prawna dla dzieci i dorosłych
- Poprawa poziomu kultury, promocja hasła „Bądź miły”/ „Be nice” z elitarnych angielskich szkół
Uzasadnienie realizacji projektu
Skala przemocy szkolnej rośnie. Przemoc słowna, fizyczna, wykluczenia, brak szacunku to narastający problem w polskich szkołach, podwórkach i ulicach. Wśród wielu dzieci panuje „moda na bycie złym”, wulgaryzmy i patologia są atrakcyjne, agresja mylona jest z siłą. Konieczna jest dodatkowa pomoc dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, uczniów i rodziców ze strony wykwalifikowanych specjalistów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt:
Przeprowadzenie 10 spotkań warsztatowych, 5h x 10 spotkań x 2osoby x 100zł/h = 10 000 zł
Konsultacje: 40 tygodni x 6h x 2os. x 100 zł = 48 000 zł
Superwizje: średnio 40tyg. x 2h w tyg. x 2 os. x 120 zł = 19 200 zł
Promocja projektu – opracowanie merytoryczne i graficzne plakatów i ulotek, wydruk i kolportaż: 150 plakatów i min.15000 ulotek = ok. 15 000 zł
Koordynacja projektu, w tym kontakt z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z konsultacji:: 10 mies. x 1200 zł = 12 000 zł
Księgowość: 3000 zł
Zakup lub wypożyczenie niezbędnego sprzętu, wyposażenia i akcesoriów (komputery, art. biurowe, art. spożywcze na seminaria warsztatowe itp. ) – 10 000 zł
Łączny koszt: 117 200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
117 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

27.08.2019 13:48
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany