Zajęcia uspołeczniające dla uczniów z Zielonej Białołęki

1680
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
15 600 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • integracja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Zaułek 34
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Nieodpłatne zajęcia obejmują następujące aktywności, odbywające się w budynku SP nr 112 przy ul. Zaułek 34:
1) Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z elementami Treningu Zastępowania Agresji (TZA) dla dzieci w wieku szkolnym, mieszkających i/lub uczących się na Zielonej Białołęce - są to zajęcia terapeutyczne, przeznaczone zarówno dla uczniów zarówno sprawiających problemy w szkole lub posiadających diagnozy o zaburzenia zachowania (autyzm, ADHD/ODD, mutyzm i inne), jak również ich rówieśników niesprawiających szczególnych problemów, empatycznych i otwartych na inność;
2) konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (łącznie 80 godzin, 1h=60min.) dla rodziców, nauczycieli i terapeutów uczestników zajęć, a w miarę wolnych miejsc także dla innych zainteresowanych – indywidualne lub grupowe, zapisy u wykonawcy.
Zajęcia będą się odbywały w 4 grupach wiekowych: 7-9, 10-12, 13-14 lat i jedna grupa rezerwowa dla uczniów wymagających zindywidualizowanego podejścia (np. szczególnie agresywnych), w 2 cyklach po 10 zajęć trwających po 45 minut każde (łącznie 20 spotkań). Liczebność jednej grupy nie powinna przekraczać 8-10 uczestników. Szacowana częstotliwość zajęć to 1 raz w tygodniu. Konsultacje odbędą się w innych terminach niż zajęcia, ustalonych przez wykonawcę z chętnymi rodzicami lub nauczycielami, po uprzednim zapisaniu się.
Zajęcia i konsultacje poprowadzą wykonawca i wykonawca wspierający, oboje z wykształceniem wyższym (psychologia, pedagogika) i minimum 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi w podobnym wieku.

Rekrutacja na zajęcia i konsultacje jest otwarta w pierwszej kolejności dla dzieci i dorosłych, którzy mieszkają (uczą się, pracują) na Zielonej Białołęce, w dalszej kolejności - w miarę wolnych miejsc - mogą być przyjęte osoby spoza dzielnicy. Nabór do poszczególnych grup przeprowadzi wykonawca na podstawie dokumentacji dostarczonej przez rodziców lub - za ich zgodą - także na podstawie informacji udzielonych przez nauczycieli i terapeutów pracujących na co dzień z uczestnikami. Z niektórymi kandydatami do zajęć TUS wykonawca może przeprowadzić indywidualne rozmowy.
Listy uczestników zostaną utworzone przez wykonawcę po przeprowadzeniu pierwszych zajęć. Na każdy cykl będzie przeprowadzona osobna rekrutacja. Każdy uczestnik zajęć lub konsultacji w wyjątkowym przypadku, w razie braku chętnych lub w razie szczególnej potrzeby, za zgodą wykonawcy może brać udział w zajęciach w ramach drugiego cyklu. Wykonawca nie udziela pisemnych opinii o uczestnikach z wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. skomplikowane leczenie, sprawa w sądzie).
Jeśli dany uczestnik nie pojawi się na 3 zajęciach z rzędu, traci miejsce, na które zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej w danej grupie wiekowej.

Sugerowany okres trwania rekrutacji to 24.02.2020-15.03.2020. Pierwsze zajęcia powinny się odbyć w okresie 16-22.03.2020. Pierwszy cykl zajęć i konsultacji (wiosenno-letni) potrwa 16.03-30.06.2020 (do końca roku szkolnego 2019/2020), cykl drugi (jesienno-zimowy) – w okresie 14.09-18.12.2020. Informacja o rekrutacji na zajęcia, zawierająca m.in. adres e-mail do zapisu, nr telefonu wykonawcy i wykaz potrzebnych dokumentów na temat sytuacji społecznej dziecka, zostanie przekazana w lokalnych mediach społecznościowych oraz za pomocą ulotek i plakatów. Zostanie także utworzona strona projektu na portalu społecznościowym, przez którą wykonawca będzie przekazywał różne informacje uczestnikom i innym zainteresowanym mieszkańcom Zielonej Białołęki.
Wykonawca projektu przygotuje własny, dostosowany do potrzeb uczestników program terapeutyczny na podstawie ramowego programu TUS i TZA według A. Goldberga, który dostarczy Realizatorom projektu wraz z listą uczestników nie później niż miesiąc po rozpoczęciu realizacji projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zielona Białołęka znajduje się w trudnej sytuacji edukacyjnej. Przepełnione szkoły, wszechobecne korki sprawiają, że dzieci uczą się w trybie zmianowym i spędzają czas w szkolnych świetlicach. Nie zawsze są w stanie dobrze funkcjonować, szczególnie jeśli cierpią z powodu zaburzeń społecznych. Dorośli nie zawsze mają okazję dbać o to, by zadbać o rozwój swoich podopiecznych, by uczyć podopiecznych budowania głębokich, autentycznych relacji z innymi. Niniejsze zajęcia mają na celu nie tylko pilotować rozwój społeczny dzieci dysfunkcyjnych i zasadniczo bezproblemowych, ale również budować przyjaźnie i relacje między dziećmi w ich lokalnym środowisku. Stanowią także pomoc dla rodziców i terapeutów z Zielonej Białołęki, będąc dla nich źródłem dodatkowych, ważnych informacji na temat ich podopiecznych oraz pracy z nimi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
15600,00 - wynagrodzenie dla specjalistów, koszt wynajęcia pomieszczeń
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

17.06.2019 12:32
Koordynator w dzielnicy Białołęka
05.08.2019 14:12
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany