WARSZAWSKI STANDARD OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM - neurologopeda dla każdego noworodka i niemowlęcia

1478
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Agnieszka Gola
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 900 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt w etapie I byłby realizowany we wszystkich warszawskich szpitalach z oddziałami położniczmi.
Projekt w etapie II byłby realizowany w przychodniach służby zdrowia, w poradniach dzieci zdrowych.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt ma celu podwyższenie standardu opieki nad najmłodszymi dziećmi poprzez objęcie przesiewowymi badaniami neurologopedycznymi wszystkich warszawskich noworodków i niemowląt. Badania mają na celu sprawdzenie u każdego dziecka warunków niezbędnych dla prawidłowego rozwoju mowy, a w razie potrzeby jak najszybsze podjęcie działań korygujących. Badanie przeprowadzone w okresie noworodkowym oraz powtórnie w okresie niemowlęcym to najwyższy standard opieki jaki możemy obecnie zapewnić, gwarantujący optymalny rozwój każdego dziecka.
Projekt przewiduje dwukrotne sprawdzenie dziecka:
Etap I - badanie na oddziale noworodkowym. Badanie skutkowałoby odpowiednim wpisem do książeczki zdrowia (kolorową wklejką w 3 kolorach) informującym o wyniku przesiewu oraz skierowaniem do dalszego postępowania. Dodatkowo, rodzice każdego noworodka, otrzymują podstawowe zalecenia neurologopedyczne istotne dla prawidłowego rozwoju malucha - w formie ulotki dołączanej do wyprawki.
Etap II - wizyta niemowlęcia w wieku 4 miesięcy. Neurologopeda w placówce służby zdrowia powtórnie bada dziecko, w razie konieczności kieruje do dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, a w pozostałych przypadkach udziela rodzicom/opiekunom porad dotyczących pielęgnacji i opieki nad dzieckiem w aspektach istotnych dla rozwoju mowy.

Czas jednego spotkania, na obu etapach to 30 min.

Projekt jest zainspirowany działaniami Wielkiej Orkiestry Śiątecznej Pomocy - programem przesiewowych badań słuchu, które zrewolucjonizowały możliwości wczesnego rozpoznania dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych.

Dodatkowe elementy projektu:
1) ujednolicone szkolenie neurologopedów z uzyskaniem uprawnień do posługiwania się kwestionariuszem - jest możliwość skorzystania z opracowanego przez dr E. Stecko Programu szkolenia neurologopedów - wczesna interwencje neurologopedyczna, który obejmuje także uprawnienia do posługiwania się odpowiednim kwestionariuszem. Program został zaakceptowany przez środowiska medyczne.
2) opracowanie projektu wklejek do książeczek zdrowia
3) opracowanie i druk ulotek informacyjnych dla noworodków i dla niemowląt
4) promocja akcji.


Uzasadnienie realizacji projektu
W Warszawie, co roku rodzi się ok. 35 tys. dzieci. Otrzymują one Wyprawkę Warszawiaka świadczącą o trosce władz miasta o najmłodszych. Projekt przewiduje dodanie jeszcze jednego elementu wyprawki - opiekę neurologopedy gwarantującą dobry start każdego warszawskiego malucha.
Mowa i możliwość komunikowania się w życiu każdego człowieka pełni ogromną rolę. Słusznie zatem traktowana jest jako najwspanialsze narzędzie ludzkiego porozumiewania, a także poznawania. Niejednokrotnie, powodzenie w różnych sytuacjach warunkowane jest posiadanymi umiejętnościami związanymi z wykorzystaniem mowy.
Codzienne praktyka gabinetów logopedycznych pokazuje stały wzrost liczby dzieci wymagających podjęcia działań terapeutycznych. W przedszkolach na zajęcia logopedyczne uczęszcza już co drugi przedszkolak. Przyczyn tego stanu jest wiele - począwszy od skutków opieki medycznej w okresie prenatalnym, poprzez konsekwencje przebiegu porodu, zanieczyszczenie środowiska, nieprawidłowości spowodowane nieprawidłowym karmieniem, a także zmianą stylu opieki nad małym dzieckiem.
Odpowiednio wczesna diagnostyka i podjęcie działań korygujących nieprawidłowości, może znaczącą poprawić obecny stan rzeczy. Wczesna interwencja skraca terapię i zmniejsza jej koszty, również te społeczne.
Opieka neurologopedy to także istotne wsparcie zdrowia dziecka - zapobieganie wielu chorobom, wadom zgryzu, nieprawidłowościom postawy, zaburzeniom funkcji słuchowych i innych.
Pomimo, iż coraz bardziej rośnie świadomość społeczna dotycząca znaczenia rozwoju mowy dostępność diagnostyki we wczesnym okresie rozwoju dziecka jest nadal zbyt niska. Pragniemy, aby Warszawa stała się wiodącym ośrodkiem, w którym profilaktykę logopedyczną rozpoczynać będzie się już w szpitalu, tuż po urodzeniu i monitorowana będzie także do końca pierwszego roku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 900 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Mniej szczepień = MNIEJ zaburzeń neurologicznych>
  Ten projekt ODWRACA uwagę od szukania PRZYCZYNY coraz częstszych licznych zaburzeń u dzieci....
  Mieszkaniec16244  11.06.2019 02:58
  • Logopeda/neurologopeda ma ocenić budowę i funkcje narządów pokarmowo-artykulacyjnych, odruchy, wrażliwość na dotyk... Zanim ktokolwiek zaszczepi dziecko. Zarzut niesłuszny.
   Agnieszka Gola  11.06.2019 22:18 Autor projektu
  • Dzieci sa szczepionke w pierwszej dobie !
   Co z tego, że za kilka dni logopodea bedzie badał dziecko ? Skopro szczepionka i adiuwany i tak działajaa powoli i zaburzenia pojawiaja sie po kilku / kilkunastu tygodniach a u mocniejszych dzieci - nawet po kilku miesiacach !

   Prosze o zapoznanie sie z publikacją:
   "POWIKŁANE SZCZEPIENIA OCHRONNE
   jako ukryty i prawdopodobny czynnik wystąpienia zaburzeń procesu komunikatywnego"
   I. Dworaczyk. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, B.Woźnica:
   Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego u, Poznaniu "

   Badania obejmowały 81 dzieci w wieku 1 - 15.5 r.ż. będące pod opieką Kliniki Foniatrii i Audiologii w latach 1997-2000 r. z powodu zaburzeń procesu komunikatywnego.

   W wywiadach zwrócono uwagę na zbieżność czasową zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, objawów przypominających zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, drgawek gorączkowych, zawrotów głowy, zapaleń uszu
   z okresami szczepień obowiązkowych.
   Po przebyciu tego typu incydentów występujących bezpośrednio po szczepieniach ochronnych, obserwowano niepokojące objawy w postaci:
   - pojawienia się braku reakcji na dźwięki (chociaż wcześniej dziecko reagowało),
   - cofanie się w rozwoju mowy,
   - zespól Westa,
   - zawroty głowy,
   - wielomiesięczne stany podgorączkowe,
   - wielomiesięczna bezsenność
   - i wiele innych.

   Po dokładnej diagnostyce foniatrycznej i audiologicznej u badanych dzieci rozpoznano:
   - u 24 obustronny głęboki niedosłuch,
   - u 15 obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy średniego stopnia,
   - u 7 niedosłuch przewodzeniowy,
   - mu 10 dyslogię,
   - a u 22 różne rozpoznania (jednostronny głęboki niedosłuch, cechy autyzmu, porażenie mózgowe dziecięce, zaburzenia koncentracji) mogące wpływać na rozwój procesu komunikatywnego."
   Mieszkaniec16244  17.06.2019 12:19
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany