Środowisko to nie śmietnisko! Pikniki edukacyjne nt. ekologii

1738
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Mahbub Siddique-Olesiejuk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
994 300 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pikniki odbędą się między kwietniem, a wrześniem w weekendy. Dwa z nich zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy Włochy, dwa na terenie dzielnicy Ochota.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt dotyczy stworzenia 4 pikników o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, z atrakcjami dla całych rodzin. Wydarzenia poświęcone będą promowaniu wśród mieszkańców Warszawy postaw ekologicznych, odpowiedzialności konsumenckiej oraz zasadom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy.

Pikniki odbędą się między kwietniem, a wrześniem w weekendy. Dwa z nich zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy Włochy, dwa na terenie dzielnicy Ochota.

Do stworzenia scenariusza oraz realizacji wydarzeń zostaną zaangażowani przedstawicieli organizacji, które na co dzień zajmują się prowadzeniem zajęć oraz warsztatów związanych z szeroko rozumiana ekologią. Aby dostosować poziom wiedzy do wszystkich grup wiekowych, scenariusz wydarzeń według których będą realizowane wszystkie 4 pikniki zostanie opracowany z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych: od najmłodszych do seniorów.

Podczas wydarzeń promowane będzie również wśród mieszkańców zasada REDUCE – REUSE – RECYCLE (tzn. zasada 3R), czyli: ogranicz (ilość wytwarzanych odpadów) – użyj ponownie (nie wyrzucaj przedmiotów, które mogą być jeszcze użyte) – przetwórz (odpady – w tym bioodpady, które stają się zasobem).

Zgodnie z powyższa zasad 3R, na mieszkańców będą czekać warsztaty i atrakcje edukacyjne z zakresu powtórnego użycia i przetwarzania produktów, pokazy dot. „zero waste” w domu, wielkoformatowe gry edukacyjne, atrakcje dla najmłodszych, edukacyjna gra terenowa. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszenie przedstawiciele m.st. Warszawy.

W czasie pikników odbędzie się również krótka debata z ekspertami nt. odpowiedzialnej konsumpcji oraz możliwości ograniczenia wytwarzanych odpadów. Debatę poprowadzi moderator, który będzie zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji.

Informacje o wydarzeniach pojawią się zarówno w Internecie – na stronie internetowej m.st. Warszawy (www.czysta.um.warszawa.pl), oficjalnych profilach w mediach społecznościowych miasta, jak i w prasie lokalnej. Stosowna informacja pojawi się również na stronach internetowych Urzędów Dzielnic – Włochy oraz Ochota. Dodatkowo, zostanie stworzone dedykowane wydarzenie na Facebooku, na którym zostaną zawarte najważniejsze informacje organizacyjne.

Mając na uwadze dbałość o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, wydarzenia te będą odbywać się w standardzie tzw. „zielonego wydarzenia” (ograniczenie wytwarzanych odpadów, niekorzystanie z produktów jednorazowych, zminimalizowanie wykorzystania drukowanych materiałów promocyjnych). Na ternie opisanych wyżej 4 pikników będzie prowadzona zbiórki odpadów – do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki realizowanym działaniom, mieszkańcy m.st. Warszawy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dowiedzieć się, jak w swoich gospodarstwach domowych zapobiegać powstawaniu odpadów, hierarchii postępowania z odpadami, tematyki „zero waste” – czyli jak wyrzucać mniej odpadów", a także idei upcyklingu – czyli ponownego wykorzystania.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
994 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

26.06.2019 14:12
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
08.08.2019 10:17
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami
04.09.2019 16:42
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • czemu to jest projekt ogólnomiejski a nie dla poszczególnych dzielnic?

    brakuje mi konkretów, żebym mogła być na tak, pomimo, że ten temat jest i dla mnie bardzo ważny
    Mieszkaniec12736  23.09.2019 14:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany