Stawy Doliny Służewieckiej-rekultywacja, wykaszanie zarośniętych zbiorników

789
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
162 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2215 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
18.01.2021 15:33

01-02 2020 r. - Inwentaryzacja zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej ze wskazaniem zakresu koniecznych do wykonania robót. Przygotowanie map określających położenie zbiorników i ustalenie stanu prawnego działek. Ustalenie z wnioskodawcą wymiaru prac utrzymaniowych w ramach jednokrotnej jesiennej konserwacji.

02-03 2020 r. - Przygotowanie materiałów do postępowania przetargowego w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień.

03-04 2020 r. - Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych RDOŚ - o ile zachodzić będzie taka potrzeba.

05-06 2020 r. - Przygotowanie materiałów do postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót.

07-08 2020 r. - Wyłonienie wykonawcy robót w drodze przetargu nieogranioczonego i zawarcie umowy na realizacje robót.

11-12 2020 r. - Realizacja robót utrzymaniowych w ramach jednokrotnej jesiennej konserwacji.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
miedzy ul. Bacha a Dolina Służewiecką
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dolina Służewiecka działki nr 7/3 oraz 9 z obrębu 1-04-16
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Na terenie Doliny Służewieckiej występuje kilka stawów, które porosły trzcinami zasłaniając lustro wody. Park nad Doliną po konsultacjach społecznych ma mieć charakter naturalny, z uszanowaniem istniejącej struktury stawów. Wprowadzone maja być tylko niezbędne elementy małej architektury , naturalne ścieżki i oświetlenie i rekultywacja zarośniętych stawów .
Jeszcze nie powstał ostateczny kształt projektu parku. Niestety niepokoi wielu mieszkańców obecny stan stawów-siedliska wielu ptaków i wodnych zwierząt. Przez lata zaniedbań stawy przerosły trzciną. Brak koszenia trzcin lub jego niedostateczny wymiar doprowadził do degradacji różnorodności siedliskowej. Inna kwestia jest pogłębienie zbiorników. Na chwilę obecną proponuję wykoszenie trzcin, zmniejszając eutrofizację stawów. Stawy te pełnia również funkcję zbiorników retencyjnych poprawiając klimat dolinki i przeciwdziałają wylewaniu pobliskiej rzeczki u zbiegu Al. Wilanowskiej i ul. Sikorskiego.
Zakres planowanych prac:
1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiorników z pozostawieniem ok 20% porostów dla zwierząt wodnych.
2. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp pasem o szer. ponad 2.0 m.
3. Ręczne lub mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna zbiorników. Wykoszenie do 60 % dna każdego ze zbiorników. Dla siedlisk ptactwa pozostawienie 40% porostów trzcin.
4. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna pasem o szer. ponad 2.0 m.
5. Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i młodych drzew i ich odrostów porastających dno zbiorników i skarpy.
6. Hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %
7. Wyrównanie skarp stawów, ścięcie nawisów i uzupełninie ubytków gruntem rodzimym, likwidacja przetamowań.
8. Bieżące prace utrzymaniowe w ramach zapewnienia czystości i porządku na terenie
9. Wywóz zebranych zanieczyszczeń skoszonych i wyhakowanych porostów, zebranych odpadów komunalnych , konarów i gałęzi.
10. Napełnienie stawów w okresie wiosennym i jesiennym z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.
Uzasadnienie realizacji projektu
Degradacja środowiska poprzez brak prac przy pielęgnacji stawów-zagrożenie powodziowe, zagrożenie istniejących siedlisk.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Łączny koszt wykonania robót utrzymaniowych – 160 000,00 zł
Oznakowanie projektu: tabliczka pleksi o wym. 14 x 40 cm na słupach - 2 sztuki: 2 500,00 zł
Wartość łączna: 162 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
162 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

27.08.2019 15:53
Koordynator w Zarządzie Zieleni
02.09.2019 15:36
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Świetna inicjatywa. Zdecydowanie należy zadbać o stawy. Jakieś prace zostały tam już wykonane (chyba udrażniano przepływy miedzy rzeczka a stawami), wykoszono trochę trzcin, ale to wciąż zbyt mało, powinny sie pojawić kompleksowe rozwiązania.
    Mieszkaniec2935  10.07.2019 17:25
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany