Digitalizacja zasobów fotograficznych autorstwa Ireneusza Barskiego (foto-historia i wydarzenia w dzielnicy Ursus).

336
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursus
Ursus Południowy
Autor pomysłu Bozena Iwaniukowicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
42 710 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Ireneusz Barski od lat dokumentuje wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe, patriotyczne dzielnicy czy miasta stołecznego Warszawy. Zdjęcia powstawały jeszcze w epoce fotografii czarno-białej. Był świadkiem wydarzeń czerwca 1976 roku wówczas jeszcze jako pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus. Posiada niezwykle cenne zbiory fotograficzne. Digitalizacja tych zasobów stanowić będzie historyczną pamiątkę rozwoju dzielnicy Ursus.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursus
Obszar objęty pomysłem:
Ursus Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała dzielnica Ursus
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
zdigitalizowane zasoby fotograficzne opublikowane powinny być na stronie internetowej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ireneusz Barski od lat dokumentuje wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe, patriotyczne dzielnicy czy miasta stołecznego Warszawy. Zdjęcia powstawały jeszcze w epoce fotografii czarno-białej. Był świadkiem wydarzeń czerwca 1976 roku wówczas jeszcze jako pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus. Posiada niezwykle cenne zbiory fotograficzne. Digitalizacja tych zasobów stanowić będzie historyczną pamiątkę rozwoju dzielnicy Ursus.
Opis projektu
Postać Ireneusza Barskiego jest znana od wielu lat mieszkańcom Ursusa. Wszystkie uroczystości i wydarzenia były rejestrowane jego aparatem fotograficznym. Przez wiele lat był pracownikiem Zakładów Mechanicznych "Ursus". Rejestrował życie i pracę wielu pokoleń ursusowian. Był świadkiem wbudowania kamienia węgielnego pod osiedle Niedźwiadek, rejestrował i zabiegał o renowację starej kapliczki, będącej dziś chlubą Ursusa, a znajdującą się na osiedlu Skorosze, fotografował parki i osiedla Ursusa, był świadkiem wydarzeń czerwcowych, budowy kościoła parafialnego i wielu innych wydarzeń. Fotografował wbudowanie kamieni przy ul. Sosnkowskiego, przy skwerze ul. Cierlickiej. Jego zasoby fotograficzne są bardzo bogate i stanowić mogą niezgłębione źródło wiedzy o losach ludzi i historii dzielnicy Ursus. Zdigitalizowanie tych zasobów jest w żywotnym interesie całej naszej społeczności. Wstępnie oszacowałam i zaprojektowałam powstanie około 25 katalogów ze skanem 50 zdjęć. Łącznie zdigitalizowanych będzie szacunkowo 1.250 szt. zdjęć. Zamieszczenie ich na stronie internetowej pozwoli wielu mieszkańcom zgłębiać historię w zaciszu domowym czy też w szkołach i instytucjach użyteczności publicznej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zdigitalizowane zasoby fotograficzne pozwolą śledzić historię i wydarzenia dziejące się na przestrzeni wielu dziesiątek lat w naszej dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Opracowanie i opis katalogów 1 katalog x 200 zł
(szacunkowo) 25 kat. X 200 zł = 5.000,00 zł
2. Opracowanie umowy o udostępnieniu zasobów na potrzeby społeczno-promocyjne dzielnicy
(zadanie własne dzielnicy lub 1 os. X 3.000 zł)
Usługa prawna = 3.000,00 zł
3. Skanowanie
1 zdjęcie x 1,50 zł (szacunkowo 25 kat. X 50 zd. X 1,50 zł) = 1.875,00 zł
4. Utworzenie i utrzymanie strony internetowej zasobów zdigitalizowanych
= 5.000,00 zł
5. Obsługa transportowo-osobowa projektu 1 os. X 800 zł/m-c
(ok. 6 m-cy) = 4.800,00 zł
6. Zakup nośników (pendrivów i dysku przenośnego)
2 T – = 800,00 zł
4 x 32 GB – = 360,00 zł
7. Korekta zdjęć 1 godz. X 30 zł szacunkowo 500 godz.
=15.000,00 zł
Razem: 42.710,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
42 710,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
utrzymanie strony internetowej zasobów zdigitalizowanych
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

15.03.2016 08:58
ijablonowska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany