Sąsiedzkie ogródki podwórkowe - dla Pragi

1812
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Michał Harasimowicz
Współautorzy Judyta Łuczyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
169 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przykładowe działki:
• Działka 41405 92/7 (Radzymińska)
• Działka 41404 2/2 (Białostocka)
• Działka 41404 9 (Radzymińska/Białostocka)
• Działka 41401 95 (Jadowska)
• Działka 41404 13/2 (Folwarczna)
• Działka 41401 42 (Radzymińska)
• Działka 41407 37 (Al. Tysiąclecia)
• Działka 41504 6/2 (Olszowa)
• Działka 41304 61/1 (Ratuszowa/11 Listopada)
• Działka 41305 59/3 (Równa)
• Działka 41201 40/2 (Starzyńskiego)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lista działek może ulec zmianie.

Dane projektu

Opis projektu
Opis skrócony:

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na maksimum 10 ogródków, których wyglądem i opieką zajmowaliby się mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Na zakończenie konkursu uczestnicy i uczestniczki otrzymałyby nagrody i upominki.

Pełny opis projektu:

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na najładniejszy (pielęgnowany przez 1 sezon) ogólnodostępny ogródek na maksimum 10 działkach we władaniu Urzędu m.st. Warszawy, których opiekunami będą mieszkańcy i mieszkanki wybrani w procedurze naboru.

Regulamin konkursu oraz tryb naboru opiekunów powinien bazować na podobnym programie „Zielone Śródmieście” organizowanym przez Urząd Dzielnicy Śródmieście (http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-3403-podstawy_prawne.html)

Każdy z ogródków będzie miał przypisany budżet nie większy niż 14 000 PLN na zakup roślin, ich podlewanie oraz zakup materiałów koniecznych do jego realizacji. Dodatkowo w kosztorysie każdy ogródek zawiera koszt opracowania projektu zagospodarowania (do 1 000 PLN) i zakup sprzętu ogrodniczego, np. taczka, szpadle, wiadra, rękawiczki, sekatory itp. (do 1 000 PLN). Zakupione narzędzia - środki materialne będą własnością dzielnicy.
Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe upominki i dyplomy, a dla opiekunów 3 najładniejszych ogródków przewidziane będą nagrody.

Ramowy regulamin konkursu:

Na osobę opiekuna każdego z ogródków w miesiącach styczeń i luty zostałby zorganizowany nabór wśród mieszkańców i mieszkanek dzielnicy. Informacja o naborze powinna zostać poprzedzona akcją informacyjną o projekcie na stronie dzielnicy i mediach dzielnicowych.

Każda osoba ubiegająca się o miano opiekuna ogródka musiałaby podpisać oświadczenie, że jest w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu, aby opiekować się ogródkiem do końca trwania konkursu (listopad 2020). Opiekun deklaruje również preferowany ogródek, którym chce się zajmować. W przypadku wielu prawidłowych zgłoszeń dla danego ogródka następuje ocena wniosku opiekuna.

Podczas oceny koncepcji realizacji powinny być premiowane ogródki zawierające elementy edukacyjne.

Przykładowe pomysły ogródków edukacyjnych:
• ogródki z roślinami rodzimymi, do tego domek dla jeży
• ogrodzie sąsiedzkim – miododajny domek dla owadów zapylających
• ogród samopodlewający się
• łąką kwietna
• ogród ziołowy/leczniczy/ roślin jadalnych
• ogródek z warzywami
• ogródek zawierający samodzielnie wyplecioną (bądź na warsztatach) ławkę sąsiedzką z wikliny
Jeśli, któryś z ogródków nie będzie miał chętnego, wśród chętnych osób, którym nie udało się zostać opiekunami innych ogródków następuje ponowny wybór.

Po wystartowaniu konkursu każdy z opiekunów wraz z koordynatorem projektu po stronie dzielnicy określałby harmonogram oraz szczegóły wydatkowania budżetu ogródka oraz przy współpracy odpowiedniego wydziału dzielnicy realizował swoją koncepcję zagospodarowania.

Podczas trwania konkursu koordynator projektu pełnić będzie jednocześnie rolę weryfikatora przewodniczącego zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu . Relacja z przebiegu konkursu będzie pojawiać się w mediach społecznościowych Urzędu Dzielnicy. W przypadku stwierdzenia braku prac opiekuna ogródka przez 2 miesiące oraz braku kontaktu koordynator może zdyskwalifikować opiekuna i zorganizować ankietę na mediach społecznościowych jak wykorzystać pozostałe środki materialne i finansowe.

Po zakończeniu konkursu Urząd Dzielnicy organizuje głosowanie na najładniejszy ogródek wśród mieszkańców. 3 opiekunów z największą ilością głosów otrzymuje nagrody majątkowe warte odpowiednio:
- I nagroda - 2 000 PLN,
- II nagroda - 1 000 PLN,
- III nagroda – 500 PLN.
Pozostali opiekunowie otrzymają upominki wartości 200 PLN.
Suma nagrody: 4 900 zł

Na zakończenie projektu Urząd Dzielnicy opublikuje raport z przebiegu konkursu. Raport w wersji pdf zostanie umieszczony na stronie Urzędu Dzielnicy.

Wstępny kosztorys:
Budżet 10 ogródków – 10 * 14 000 PLN = 140 000 PLN
Koszty projektów – 10 * 1000 PLN = 10 000 PLN
Koszty sprzętu ogrodniczego – 10 * 1 000 PLN = 10 000 PLN
Tabliczki Budżetu – 10 * 200 PLN = 2 000 PLN
Nagrody i upominki - 4 900 PLN
Raport - 3 000 PLN
Koszt realizacji projektu: 169 900 zł

Źródła zdjęć:
Galeria projektu "Zielone Śródmieście" UD Śródmieście
https://www.srodmiescie.warszawa.pl/galeria-3-zielone_srodmiescie.html
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie aktywność mieszkańców Pragi jest niestety na niskim poziomie. Projekt ma na celu szersze włączenie mieszkanek i mieszkańców Pragi w proces kształtowania otaczającej ich przestrzeni.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżet 10 ogródków – 10 * 14 000 PLN = 140 000 PLN
Koszty projektów – 10 * 1000 PLN = 10 000 PLN
Koszty sprzętu ogrodniczego – 10 * 1 000 PLN = 10 000 PLN
Tabliczki Budżetu – 10 * 200 PLN = 2 000 PLN
Nagrody i upominki - 4 900 PLN
Raport - 3 000 PLN
Koszt realizacji projektu: 169 900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
169 900,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

10.06.2019 22:38
Autor projektu
10.06.2019 23:01
Autor projektu
04.08.2019 13:53
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany