Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów

1782
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Ewa Karkut
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
32 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1340 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
20.10.2021 11:19

Realizacja projektu zawieszona z powodu pandemii Covid 19. Przygotowano dokumentację dot. składania ofert na wykonanie projektu. Działania wstrzymano ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Specyfika zajęć nauki samoobrony wymaga bezpośredniego kontaktu uczestników. Aktualny stan epidemiczny uniemożliwia prowadzenie tego typu zajęć. Oczekujemy na możliwość wznowienia działań.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Południe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie szkół zrekrutowanych do projektu w czasie godzin wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych na terenie dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu będzie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości to będzie kontynuowana rekrutacja w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części:

1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h treningów dla każdej grupy).

2. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub przejawiającą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9h warsztatów dla każdej grupy).

3. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 4 grup mieszanych (minimum 8h treningów dla każdej grupy).

4. Przeprowadzenie otwartych dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci do 13 roku życia i dla młodzieży do 19 roku życia na terenie szkół podstawowych z terenu dzielnicy Praga Południe, które zrekrutujemy do projektu. Tematyka warsztatów: techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy, stawianie granic, asertywność, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych. Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów.

5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców dzielnicy na terenie szkół z terenu dzielnicy, które zrekrutujemy do projektu (minimum 28 godzin zegarowych warsztatów dla chętnych dorosłych – mieszkańców Dzielnicy).

Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnie, przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Po warsztatach dla uczniów w każdej szkole odbędą się warsztaty dla rodziców i nauczycieli (np. podczas zebrania). Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu dzielnicy oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić. Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet. Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i zagrożenia z jej strony.

Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną oraz metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.

Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup społecznych w szerokim zakresie zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- koszt udostepnienia sali (OSiR) na zajęcia dla mieszkańców i osób pełnoletnich = 11.200 zł
- koszt treningów samoobrony grup mieszanych 100 zł x 32 godz. = 3.200 zł
- koszt treningów samoobrony (OSiR) dla kobiet 2 x 100 zł x 20 godz. = 4.000 zł
- warsztaty dla kobiet (OSiR) 2 x 100 zł x 20 godz. = 4.000 zł
- warsztaty dla dzieci 100 zł x 8 godz. x 2 x 8 szkół = 8.000 zł
- warsztaty dla rodziców i nauczycieli 100 zł x godz. w pierwszym
etapie organizacja 28h = 2.800 zł
- promocja = 2.000 zł
Razem = 32.200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
32 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

22.07.2019 10:41
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
09.08.2019 11:34
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany