Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci z zespołem Aspergera, Autyzmem i ADHD

823
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Edyta Okninska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
562 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wybrane szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Bemowo
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt dotyczy prowadzenia zajęć w czterech wybranych szkołach m.in. z oddziałami integracyjnymi na terenie Dzielnicy Bemowo (SP 82, SP 301, SP 341 i SP 357)

Dane projektu

Opis projektu
Projekt polega na zorganizowaniu i prowadzeniu bezpłatnych spotkań terapeutycznych TUS dla chętnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Autyzmem i Zespół Aspergera oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z bemowskich szkół podstawowych.
W projekcie mogą też wziąć udział dzieci posiadające opinię poradni zawierające zalecenia do TUS. Zajęcia odbywać się będą w czterech wyznaczonych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi (SP 82, SP 301, SP 341 i SP 357). W przypadku dużej liczby chętnych dzieci pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na zajęcia będą miały dzieci uczęszczające do danej szkoły. Zajęciami objęte będą dzieci od klas I do VII. Zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych odpowiadających etapom edukacyjnym. Czas 1 spotkania to 80 min. Zajęcia rozpoczynałyby się od stycznia i trwały do połowy grudnia (od września kontynuacja zajęć w grupach utworzonych w styczniu) i odbywałyby się w godzinach popołudniowych. Cykl obejmowałby max. 4 spotkania w miesiącu przez
8 miesięcy (1 spotkanie w tygodniu dla każdej grupy). Spotkania prowadzone będą przez specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć TUS. Dzieci kwalifikowane będą przez terapeutów do grup (max 6 osobowych) zgodnie z etapem edukacyjnym, na podstawie przeprowadzonych rozmów
z rodzicami oraz posiadanych w orzeczeniu lub opinii zaleceń w zakresie konieczności rozwoju umiejętności społecznych. W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie uczestniczenie w zajęciach dzieci na podstawie obserwacji i diagnozy psychologa szkolnego. Informacja o zapisach na zajęcia zostanie przekazana rodzicom w formie plakatów w szkołach (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej każdej szkoły w Dzielnicy Bemowo.
Realizacja projektu nie wymaga żadnych specjalistycznych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zajęcia prowadzi się przy użyciu ogólnie dostępnych w szkole gier, zabawek, materiałów szkolnych (kredki, kolorowanki, papier itp.), które zostaną zakupione do realizacji zajęć.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu jest bardzo potrzebna dzieciom, które uczęszczają do szkół podstawowych i mają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczonym Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub posiadających opinię poradni
z zaleceniami do TUS. Trening TUS ma za zadanie nauczyć dziecko umiejętności społecznych, zachowania się w grupie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, poczucia bezpieczeństwa, poprawy wizerunku dziecka w środowisku szkolnym. Zajęcia prowadzone na co dzień w szkołach nie zawsze odpowiadają na potrzeby młodzieży szkolnej, grupy terapeutyczne są większe, brak jest warunków lokalowych, zmianowość w szkole powoduje trudności w zorganizowaniu jednolitych grup wiekowych. Dodatkowo nie wszyscy rodzice, którzy chcieliby aby ich dzieci uczęszczały na zajęcia TUS poza szkołą mają możliwość opłacenia zajęć. Dodatkowe zajęcia na terenie szkoły poza godzinami lekcyjnymi umożliwią dzieciom nabycie umiejętności społecznych, akceptacje grupy rówieśniczej oraz poprawią funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią, ułatwią pracę nauczycielom i pedagogom, wpłyną na postrzeganie samego siebie, wpłyną też na wyniki w nauce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Po 7 grup w każdej szkole x 6 os./grupa = 42 os./szkołę
Koszt zajęć za 1 dziecko: 100 zł brutto x 4 spotkania/m-c x 6 os./grupa = 2.400 zł/ grupę/m-c
Koszt 1 grupy w ciągu 8 m-cy: 2.400 zł x 8 m-cy = 19.200 zł
Koszt wszystkich grup w ciągu całego okresu realizacji programu: 19.200 zł x 7 grup = 134.400 zł/szkołę
Koszty rekrutacji i spotkania podsumowującego z rodzicem: 100 zł/dziecko x 42 os.= 4.200 zł/szkołę Koszt zakupu pomocy dydaktycznych: 1.000 zł/szkołę
Koszt promocji i oznakowania graficznego całego projektu: 250 zł x 4 szkoły=1.000 zł
Koszt dla jednej szkoły: 134.400 zł + 4.200 zł +1.000 zł + 1.000 zł = 140.600 zł x 4 szkoły (czyli = 562.400 zł
Koszt łączny projektu: 562.400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
562 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.07.2019 08:36
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany