Origami dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych (pamięci, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego)

1027
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 500 zł
Kategoria
  • terapia manualna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powstańców Śląskich - Dwa Jelonki
ul. Pełczyńskiego - Klub Bemowskiego Seniora

Dane projektu

Opis projektu
ORIGAMI to zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne oraz koncentrację.
Adresaci
Adresatami są osoby starsze – seniorzy (mogą być też osoby dorosłe niepełnosprawne ruchowo).

Cel ogólny
Podstawowym zadaniem projektu jest usprawnianie motoryki małej oraz rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, jak też poszerzenie kontaktów społecznych.

Cele szczegółowe
- rozwijanie sprawności manualnej,
- usprawnianie współpracy rąk,
- kształtowanie precyzji,
- rozwijanie koncentracji,
- integrowanie półkul mózgowych,
- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego,
- rozwijanie umiejętności planowania,
- doskonalenie orientacji przestrzennej,
- usprawnianie percepcji wzrokowej,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej ( integrowanie funkcji percepcyjno-motorycznych),
- kształtowanie intuicji geometrycznych,
- rozwijanie myślenia technicznego,
- rozwijanie kreatywności,
- kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych,

Realizacja projektu

W projekcie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – ORIGAMI.
Uwzględniono złożenia przestrzenne: z kwadratów, prostokątów, trójkątów, oraz kiriorigami.
Zajęcia prowadzone będą metodą WARSZTATOWĄ. (W tym celu potrzebne będzie pomieszczenie ze stolikami i krzesłami).
W zajęciach może brać udział grupa stała, ale też mogą dochodzić osoby nowe w każdym momencie. Zadania będą dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa na jednorazowych zajęciach może liczyć do 15 osób, gdyż zajęcia mają charakter usprawniająco – terapeutyczny.
Grupa o stałym „trzonie” ma charakter otwarty.
W przypadku większej ilości chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa. Aby wszyscy mogli skorzystać z zajęć planowane jest wtedy uczestnictwo co dwa tygodnie.
Planowane są godzinne warsztaty raz w tygodniu o stałej godzinie i miejscu spotkań. (Mogą być godziny przedpołudniowe.)
Projekt przewiduje 30 spotkań w terminie od lutego 2020r. do 18.12.2020.
W zajęciach mogą brać udział mieszkańcy Bemowa nieodpłatnie.
Do realizacji projektu niezbędna jest osoba posiadająca wykształcenie zawodowe gwarantujące umiejętności terapeutyczne pracy z grupą, ma doświadczenie w terapii manualnej, zna metodykę prowadzenia tego typu zajęć, ma doświadczenie w pracy z seniorami.

Koszty projektu w całości (tj. 30 zajęć) przewidywane są na sumę 4500 zł (materiały + wynagrodzenie prowadzącego).
Uzasadnienie realizacji projektu
Origami jest chętnie wykorzystywaną techniką w terapii manualnej na całym świecie, gdyż pozwala w sposób ATRAKCYJNY rozwijać się i usprawniać niezależnie od wieku. Do pracy nad sobą i przezwyciężaniem trudności skłaniają piękne wytwory – efekt końcowy.
Warsztaty orgiami podnoszą wszystkie funkcje opisane w celach szczegółowych.

Efekty uczestnictwa w zajęciach to poprawa sprawności motorycznej rąk oraz poznanie i umiejętność wykonania ciekawych prac w zakresie sztuki wizualnej. Dodatkową korzyścią jest poszerzenie KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, nawiązanie nowych znajomości, identyfikacja z osobami o podobnych problemach.

Poznane na zajęciach prace i sposoby złożeń można powtarzać w domu zwiększając efektywność usprawniania manualnego. W tym celu na zajęciach uczymy się sposobu notowania poszczególnych kroków złożeń. Dobrym pomysłem jest też nauka innych osób w domu, gdyż proces uczenia kogoś to też utrwalanie i usprawnianie. Prace można wykonywać z innymi członkami rodziny i w atrakcyjny sposób spędzać czas z wnukami.
ORIGAMI to dobry sposób na INTEGRACJĘ międzypokoleniową: dzieci, rodzice, dziadkowie – jest dostępne dla każdego!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
30 zajęć x 150 zł = 4500 zł (instruktor zapewnia materiały)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

27.08.2019 13:52
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany