Chronimy ptaki, wiewiórki i owady zapylające - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów

1053
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
47 640 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Zadrzewienia w dzielnicy Praga-Północ:
2. Miejski Ogród Zoologiczny przy ul. Ratuszowej 1/3,
3. prawy brzeg Wisły pomiędzy mostem kolejowym na linii średnicowej a Mostem Grota-Roweckiego.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej zieleni Pragi-Północ, w tym zadrzewień brzegu Wisły w tej Dzielnicy. Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd (około 200 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych na praskich skwerach, w tym także w Ogrodzie Zoologicznym, kontroli stanu (i ewentualnych naprawach) około 40 domków ("hoteli") dla owadów i około 40 karmników dla ptaków, dla obsługi których zostanie zakupionych 800 kg ziarna (słonecznika pastewnego). Ponadto na praskim brzegu Wisły i w ZOO zawieszonych zostanie 210 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków oraz budek dla wiewiórek i nietoperzy. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom lubianym przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je podziwiać z miejsc ogólnodostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Tak samo łatwo można obserwować zamieszkujące "hotele" owady zapylające, ginące w Warszawie.

w projekcie przewidziano:
1. Dwukrotne (od stycznia do końca lutego oraz jesienią do końca listopada 2020 r.) oczyszczenie około 200 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy tym przeglądzie daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość,
2. zawieszenie - w drugiej połowie 2020 r. - 210 sztuk nowych skrzynek (70 typu "A" - dla sikor i mazurków, 80 typu "B" - dla szpaków, 15 - dla wiewiórek, 20 schronów dla nietopeerzy typu Strattmann, 3 typu "E" - dla puszczyka i tracza nurogęsi, 2 - dla kowalika i 10 - typu "D" - w zadrzewieniach prawego brzegu Wisły - pomiędzy mostem kolejowym na linii średnicowej a Mostem Grota-Roweckiego oraz w Ogrodzie Zoologicznym. Nowe skrzynki będą zaopatrzone w tzw. "klocki" (typ "A" i "B"), pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu "A" i dla kowalika) oraz posiadać daszek obity od zewnątrz ocynkowaną blachą (wszystkie skrzynki),
3. przegląd stanu technicznego i konserwację około 40 domków ("hoteli") dla owadów zapylających oraz 40 szt. karmników dla ptaków, jak również zakup 800 kg słonecznika pastewnego - celem prowadzenia zimowego dokarmiania ptaków.
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze-Północ miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek na praskim brzegu Wisły - pomiędzy mostem kolejowym linii średnicowej a Kanałem Żerańskim - zwiększy atrakcyjność przyrodniczą tego terenu, którego drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Może się także przyczynić do osiedlenia na tym terenie ptaków wodnych - np. traczy nurogęsi, a także sów (np. puszczyka) - dotychczas tam nie występującego regularnie.
Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności na Pradze-Północ nietoperzy i ptaków, w tym: sikor, szpaków, mazurków, osiedlenie nowych gatunków - no. tracza, a także znacząco przedłuży żywotność skrzynek dla ptaków, zawieszonych w tej dzielnicy w przeszłości.

Natomiast działania projektu, dotyczące bieżącego utrzymania "hoteli" dla pożytecznych owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, obsługiwanych dotychczas przy udziale dzieci przez personel przedszkoli na Pradze-Północ, wraz z zakupem 800 kg słonecznika pastewnego - ziarna właściwego dla zimowego dokarmiania szeregu gatunków drobnych ptaków (wróbli, mazurków, dzwońców, sikor i czyży) w tej dzielnicy - będą skutkować utrzymaniem osiągniętego w przeszłości efektu ekologicznego projektów, dedykowanych ptakom i owadom. Umożliwią one również aktywizację i edukację ekologiczną dzieci w wieku przedszkolnym, które ucząc się opiekować we właściwy sposób dzikimi zwierzętami w mieście - nabierają właściwych postaw pro-przyrodniczych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Zakup i montaż skrzynek lęgowych 24 840,00 zł w tym:
 70 szt. typu "A" - dla sikor i mazurków – 70x50 = 3 500,00 zł
 80 szt. typu "B" - dla szpaków, 120x 60 = 4 800,00 zł
 15 szt. - dla wiewiórek, 15x60= 900,00 zł
 20 schronów dla nietoperzy - 20 x 50 = 1000,00
 3 szt. typu "E" - dla puszczyka i tracza nurogęsi, 3x130 = 390,00 zł
 2 szt. - dla kowalika 2x50=100,00 zł
 10 szt. - typu "D" 10x70=700,00 zł
RAZEM zakup: 11 190,00 zł
 Montaż 210 szt. (bez użycia podnośnika) - 13 650,00 zł
2. Czyszczenie 200 sztuk skrzynek lęgowych (bez użycia podnośnika), dwukrotne – 14 000 zł
3. Przegląd 40 szt. domków dla owadów i 40 szt. karmników – 1 600,00 zł
4. Zakup 800 kg ziaren słonecznika – 3 200,00 zł
5. Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny wraz z dokumentacją powykonawczą (z naniesieniem miejsc montażu) – 4 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 47 640,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
47 640,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

05.08.2019 12:53
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • czy mamy na Pradze Pn. puszczyki?
  jeśli chodzi o tracza - jeśli gatunek zaakceptuje czystość wody oraz pozostałe czynniki środowiskowe - to czy sam się wtedy nie pojawi?? bo mi to wygląda jak niegdysiejsza budka lęgowa dla gołębi, jaskółek czy jakiegoś innego gatunku ptasiego postawiona przy placu zabaw - wielkie otwarcie i duma wszystkich naokoło i pieniądze oczywiście - tylko że żaden ptak w swoim życiu nie skorzystał (nie pamiętam lokalizacji, nawet niekoniecznie wawa ale PL na pewno)

  a jeśli chodzi o to, czym zajmował się personel wraz z dziećmi - to czemu już nie mogą???
  Mieszkaniec12736  07.09.2019 20:25
  • Wracając do konstrukcji wieży, której to żaden ptak podobno do tej pory nie odwiedził. Projekty innowacyjne mają to do siebie, że czasem nie przynoszą założonego efektu. Wydaje mi się jednak, że jakieś ptaki tam gniazdowały. Pewnie inne niż zakładano.
   W omawianym wyżej projekcie, wszystkie jego elementy są od kilkudziesięciu lat stosowane. Co więcej w niektórych parkach Warszawy zajętość skrzynek lęgowych sięga 100 %. Jak pokazują wyniki badań nad zasiedleniem skrzynek lęgowych to obecnie najskuteczniejsza metoda kompensacji przyrodniczych.
   Mieszkaniec3280  10.09.2019 13:47
 • zapomniałam napisać: nie wiem jak inni, ale ja lubię wiedzieć, kto składa projekt :)
  Mieszkaniec12736  07.09.2019 21:16
  • Czy informacja kto jest autorem projektu ma znaczenie z punktu widzenia potrzeby i realizacji projektu? Nie wydaje mi się.
   Projekt jest potrzebny i co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
   Co do puszczyków i traczy - są to gatunki występujące w Warszawie. Także na Pradze Północ. Problem w tym, że często nie mają gdzie gniazdować bo drzewa z odpowiednimi dla nich dziuplami są masowo wycinane.
   Projekt zakłada konserwację domków dla owadów i karmników dla ptaków. Dokarmianiem ptaków zajmowały się do tej pory m.in. przedszkola. Teraz też będą to robiły z tą różnicą, że zostanie im dostarczony słonecznik. Nie zauważyłem by w projekcie przewidziano osobę/y do prowadzenia dokarmiania, które wyręczyłyby personel przedszkoli.
   Mieszkaniec3280  10.09.2019 13:41
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany