Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych

1072
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
38 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1342 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.12.2020 10:15

Przeprowadzono postępowanie w trybie do 30000 euro. Podpisano umowę na wykonanie. Wykonano pierwsze czyszczenie skrzynek lęgowych - w lutym, kolejne - w październiku. Na koniec projektu zawieszono nowe budki.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki i skwery Ochoty.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
parki i skwery Ochoty: Park Szczęśliwice, Park Wielkopolski, Park im. M. Curie Skłodowskiej - przy ul. Wawelskiej i Instytucie Onkologii, Park im. Z. Malickiego, Park przy dawnej fosie przy ul. Korotyńskiego, Skwer Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, skwer przy Pl. Narutowicza, skwer im. Grotowskiego przy Pl. Lindleya, zachodnia część Pola Mokotowskiego – pomiędzy Al. Niepodległości a Al. Żwirki i Wigury

Dane projektu

Opis projektu
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków Ochoty. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2-krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 370 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 250 nowych skrzynek – głównie w zachodniej części Pola Mokotowskiego, gdzie zostanie rozmieszczone na drzewach 130 skrzynek dla ptaków (typów „A” i „B”) i 40 – dla nietoperzy. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, jak również wiewiórkom – zwierzętom lubianym przez odwiedzających parki. Odpowiednie dla nich ukrycia dzienne znajdą także nietoperze.
W projekcie przewidziano:
1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2020r.) oczyszczenie 370 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2020r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) – co zdecydowanie przedłuży ich trwałość,
2) Zawieszenie – w drugiej połowie 2020r. - 250 sztuk nowych skrzynek (70 typu „A” – dla sikor i mazurków, 120 typu „B” – dla szpaków, 40 – dla nietoperzy – modele – Stratman i Issel, 9 typu „KOMIN” – dla kaczek krzyżówek, 5 – dla wiewiórek, 1 typu „E” – dla puszczyka, 5 typu „D” – dla kawek) w drugiej połowie 2020r. Nowe skrzynki będą zaopatrzone w tzw. „klocki”, pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów „A” i „B”) oraz posiadać daszek zabezpieczony ocynkowaną blachą (wszystkie).
3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań – w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków i wiewiórki, wraz z wnioskami na przyszłość.
Ptaki – jako element żywej przyrody miasta – są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego też, podobnie jak i wiewiórki - łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni – charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Natomiast o zmroku i w nocy – bez trudu można obserwować latające nisko nad ziemią nietoperze.
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu – daszka – przedłuży znacząco żywotność tych masowo wykorzystywanych przez ptaki na Ochocie miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie skrzynek – głównie w zachodniej części Pola Mokotowskiego, należącego do dzielnicy Ochota – zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą tego parku, którego drzewostan nie posiada jeszcze naturalnych dziupli. W tym dużym parku – o wciąż młodym jeszcze drzewostanie - rozwieszenie skrzynek dla nietoperzy – zapewni tym pożytecznym ssakom bezpieczne miejsca ich dziennego odpoczynku. Realizacja projektu pozwoli – w skali całej Ochoty - na zwiększenie liczebności w tej dzielnicy sikor, szpaków, mazurków, a także zapewni dogodne miejsca dla odpoczynku i rozrodu wiewiórek, którym dedykowany jest jeden z typów budek. Natomiast w Parku Szczęśliwice i w Parku im. Zasława Malickiego zawieszenie łącznie 9 budek typu „KOMIN” zajmowanych chętnie przez kaczki krzyżówki – zwiększy bezpieczeństwo lęgów tych ptaków w sąsiedztwie zbiorników wodnych tych parków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka ocynkowaną blachą 370 sztuk skrzynek – 14.000 zł,
2) Zakup i zawieszenie 250 sztuk skrzynek – 20.000 zł,
3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 3.000 zł,
4) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego M.St. Warszawy – 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
38 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

12.06.2019 13:27
Koordynator w Dzielnicy Ochota
13.06.2019 10:09
Koordynator w Dzielnicy Ochota
03.09.2019 09:51
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany