Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

1631
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
32 460 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 876 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.01.2021 12:34

Warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

Warsztaty "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej dla dzieci i młodzieży” zostały zrealizowane w październiku i listopadzie 2020 roku przez Wydział Edukacji i Wychowania. Zgodnie z panującymi warunkami związanymi z pandemią koronawirusa warsztaty odbywały się naprzemiennie stacjonarnie oraz online przy użyciu social mediów w 3 placówkach oświatowych, elastycznie zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Łącznie wzięło w nich udział 120 osób. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów m.in. umiejętności i kompetencji miękkich. Autorskie scenariusze edukacyjne dostosowane były dla różnych grup odbiorców (dzieci i młodzież). Były to spotkania realizowane metodami aktywnymi przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi, metod oraz form m.in. włączającymi odbiorców w interakcję z użyciem form pedagogiki zabawy i kreatywności, gier i zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń wzmacniających komunikację interpersonalną.

Warsztaty dotyczyły m.in:

- technik komunikacyjnych i taktyki działania w kontakcie z osobą, której zachowanie wskazuje na możliwość przejścia od agresji werbalnej do fizycznej

- stawiania granic

- asertywności

- zachowania w przypadku bycia namawianym do zrobienia czegoś wbrew sobie (zachowania niebezpieczne, przyjęcie środków psychoaktywnych, używki etc.)

- reagowania na przemoc wobec innych (np. świadek przemocy).

 

Samoobrona dla kobiet

Treningi z samoobrony przeprowadzone były w dwóch turach (lato i jesień) łącznie w 4 placówkach oświatowych.Wszystkie zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z planem. Łącznie wzięło w nich udział 56 osób. Informacja o zajęciach i zapisach była na bieżąco przekazywana mieszkańcom za pośrednictwem FB Urzędu, strony www Urzędu oraz przy uprzejmości szkół – poprzez platformę Librus. 

Zajęcia odbywały się w salach dostosowanych do zajęć treningowych. Treningi prowadzili wykwalifikowani trenerzy.

 Treningi z samoobrony objęły m.in:

- ćwiczenia wzmacniające ciało oraz poprawiające sprawność fizyczną  osób ćwiczących,

- naukę podstawowych zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia,

- chwyty i sposoby samoobrony w sytuacjach zagrożenia,

- scenariusze różnych sytuacji wraz, z nauką szybkich poprawnych reakcji osób ćwiczących,

- wyrobienie prawidłowych zachowań i odruchów w sytuacjach zagrożenia.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek; Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie szkół zrekrutowanych do projektu w czasie godzin wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych na terenie dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu będzie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości to będzie kontynuowana rekrutacja w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych, czy w ośrodkach kultury.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Na projekt składa się:
1. Realizacja zajęć samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16 r.ż. , zajęcia będą przeprowadzone dla 4 grup mieszanych każda po 8 treningów, w niżej wymienionych lokalizacjach:
a. Szkole Podstawowej nr 84 (ul. Radzymińska 227),
b. Szkole Podstawowej nr 298 (ul. Krakusa 2),
c. Liceum Ogólnokształcącym im. R. Schumana (ul. Olgierda 35/41),
d. szkole Podstawowej nr 275 (ul. Hieronima 2).
2. Zajęcia zostaną przeprowadzone między marcem a grudniem 2020 r. szczegółowy harmonogram uzgodniony zostanie ze szkołami i dostępnością sal;
3. Udział w zajęciach nieodpłatny, liczebność grupy do 30 osób, zapisy prowadzone będą mailowo do wyczerpania miejsc, zgłoszenia będą zbierane przez wykonawcę zajęć, promocja zajęć realizowana będzie przez Urząd Dzielnicy Targówek.
4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci do 13 roku życia i dla młodzieży do 19 roku życia na terenie szkół :Szkoły Podstawowej nr 28 im. S. Żeromskiego przy ul. Gościeradowskiej18/20, Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka, CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumanna. Tematyka warsztatów: techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy, stawianie granic, asertywność, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych. Przeprowadzonych zostanie ok. 32 godzin lekcyjnych dla 8 grup.

Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja będzie trwała 2 tygodnie i rozpocznie się po podpisaniu Umowy z firmą realizującą projekt- ok. 15 lutego 2020 r. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu dzielnicy oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić. Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet. Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną oraz metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Samoobrona:
Koszt instruktora: 6400,00 zł.
Wynajem sali: 2460,00 zł.
Koordynator projektu: 2000,00 zł.
Roll up: 1600,00
ulotki: 2400,00
Warsztaty dla dzieci:
Zajęcia dla 8 grup po 4h = 8000 zł
Koszt eksploatacji sali 1600 zł
Koszt promocji, oznakowania i koordynacji projektu - 8000 zł
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU 32 460 ZŁ
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
32 460,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany