Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska – kolejny etap

1589
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
220 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1234 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.01.2021 14:41

1) przygotowanie dokumentacji przetargowej 2) przetarg 3) wybór wykonawcy 4) wprowadzenie wykonawcy w teren 5) realizacja kwiecień - październik 6) odbiór prac listopad.

Umowa na realizację zadania podpisana w dniu 04 sierpnia 2020 r. z terminem wykonania do dnia 27 listopada 2020 r. Zakres prac obejmuje nasadzenia niskiej i wysokiej roślinności na  terenie przy ul. Człuchowskiej (pomiędzy ulicami Szulborską i Znaną) w Warszawie.

Projekt zrealizowany. W okresie od 04 sierpnia  do  27 listopada 2020 r. wykonano projekt zagospodarowania terenu, roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowej ok. 15 m2, prace ziemne, wyrównano teren, założono trawnik na powierzchni ok. 2000 m2, założono cztery klomby o pow. 50 m2 oraz alejki parkowe wokół klombów, nasadzono 15 nowych drzew, zainstalowano 8 szt. ławek z oparciami, ustawiono 6 szt. koszy na śmieci,  ustawiono tablicę informacyjną na  terenie przy  ul. Człuchowskiej (pomiędzy ulicami Szulborską i Znaną) w Warszawie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulrychów - część działki ew. nr 6 z obrębu 6-07-07, zlokalizowanej przy ul. Człuchowskiej pomiędzy ul. Szulborską i Znaną
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt rozpoczęcia prac nad budową nowego parku na Ulrychowie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13606?user=. Ten projekt jest kontynuacją tamtego pomysłu i zakłada wykonanie kolejnych elementów powiększających nowopowstały park o powierzchnię około 2000 m2:
1. wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 2000 m.kw. - 44 000 zł
2. nasadzenie 15 nowych drzew o obwodzie pnia co najmniej 30 cm - 75 000 zł
3. utworzenie czterech klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin - 13 000 zł
4. instalacja 8 ławek z oparciem - 21 600 zł
5. ustawienie 6 koszy na śmieci – betonowe, zamykane – 21 000 zł
6. usunięcie nawierzchni betonowej ok. 15m3 - 20 000 zł
7. wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 20 000 zł
8. koszty nieprzewidziane/inflacja - 5 400 zł

W ostatnich latach obszar Ulrychowa w obrębie ulic Człuchowskiej, Sowińskiego i Szulborskiej zmienił się poprzez nowe inwestycje mieszkaniowe, które są tu prowadzone przy jednoczesnym braku planowania i aranżacji terenów zielonych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zagospodarowanie części działki poprzez przekształcenie w teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie służyło mieszkańcom okolicy. Najbliższy Park Powstańców Warszawy oddalony jest od planowanego skweru o około 1 km. Osoby starsze lub rodzice z małymi dziećmi nie zawsze mają możliwość lub ich sprawność nie pozwala na dotarcie do Parku Powstańców Warszawy, by odpocząć w otoczeniu zieleni. Stworzony skwer będzie dla mieszkańcom przestrzenią do relaksu na świeżym powietrzu przy jednoczesnej możliwości budowania i podtrzymywania relacji społecznych.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 2000 m.kw. - 44 000 zł
2. nasadzenie 15 nowych drzew o obwodzie pnia co najmniej 30 cm - 75 000 zł
3. utworzenie czterech klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin - 13 000 zł
4. instalacja 8 ławek z oparciem - 21 600 zł
5. ustawienie 6 koszy na śmieci – betonowe, zamykane – 21 000 zł
6. usunięcie nawierzchni betonowej ok. 15m3 - 20 000 zł
7. wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 20 000 zł
8. koszty nieprzewidziane/inflacja - 5 400 zł
Łącznie 220 000.00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

12.07.2019 13:59
Koordynator w Dzielnicy Wola
08.08.2019 17:38
Koordynator w Dzielnicy Wola
28.08.2019 13:15
m.stefanska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Do uzasadnienia projektu można dodać, że rekreacja w Parku Powstańców Warszawy (jeszcze Parku) będzie zabroniona.
    Mieszkaniec17895  20.06.2019 12:16
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany