Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Interaktywny portal kulturalno-edukacyjny (studio nagrań, webinary, warsztaty tematyczne itp.)

1980
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
88 280 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Projekt ten skierowany jest głównie do ludzi młodych w przedziale 18-26 lat z nadzieją rozszerzenia grupy docelowej o młodzież od 14 roku życia – czyli młodzież ucząca się w szkołach średnich i studiującą na uczelniach warszawskich lub rozpoczynającą pracę.
Projekt zamierza zaktywizować ludzi młodych i stworzyć im forum dla prezentacji ich twórczości kulturalnej, tworząc ogólnodostępne studio dostosowane do nagrań video i audio oraz stworzyć potencjalne warunki do wydruku plakatów, ulotek, periodyków, broszur itp.
Celem projektu jest również stworzenie nowej platformy edukacyjnej i kulturalnej wspierającej działalności ludzi młodych z możliwością partycypacji również ludzi z pozostałych grup wiekowych - zwłaszcza niepełnosprawnych.
Projekt jest zlokalizowany przy XXXV LO na Saskiej Kępie ale z racji lokalizacji szkoły i wykorzystania nowych technologii będzie ogólnodostępny dla chętnych z całej dzielnicy i Warszawy.
Dostęp do sprzętu i studia to minimum 25 godzin tygodniowo wraz z sobotami (od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00, w soboty 9.00-14.00). Dodatkowo możliwy będzie również dostęp do studia w godzinach pracy szkoły 9.00 -16.00 jeśli nie będą one wykorzystywane przez uczniów lub nauczycieli szkoły.
Portal internetowy, na którym będą publikowane treści (teksty, rysunki, nagrania audio i video itp.) oraz aktywne będą różne aplikacje, będzie czynny całą dobę, wszystkie dni tygodnia przez cały rok. Dostęp do niego będzie nieograniczony dla wszystkich grup wiekowych, niezależnie od wykształcenia i zatrudnienia.
Udział w warsztatach, korzystanie ze studia sprzętu i jego wynajem będą bezpłatne.
Rekrutacja chętnych będzie się odbywała drogą internetową.
Uprawnieni do korzystania ze studia, wydruku i wynajmu sprzętu oraz warsztatów będą uczniowie i studenci lub absolwenci studiów w przedziale 14-26 lat oraz niepełnosprawni niezależnie od wieku, stopnia niepełnosprawności i wykształcenia. Poświadczeniem uprawnień będzie okazanie legitymacji szkolnej lub studenckiej albo zaświadczenia o niepełnosprawności - w trakcie zapisów lub podczas zajęć.
Korzystający ze studia i sprzętu będą dodatkowo wypełniali ankietę (przygotowaną i modyfikowaną przez prowadzących warsztaty, opiekuna pracowni lub inne zaangażowane w projekt osoby umożliwiającą ocenę oczekiwań i potrzeb młodzieży) oraz składały oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z celami projektu aby wyeliminować osoby, które chciałyby ze studia i sprzętu korzystać niezgodnie z założeniami, np. do działań biznesowych, w działalności polityczno-propagandowej lub rozpowszechniania innych treści niezwiązanych z celami projektu.
Korzystanie ze studia i sprzętu będzie możliwe w otwartej formule - podobnie jak korzystanie z czytelni i biblioteki - wsparte dodatkowo użyciem internetowego kalendarza do umawiania spotkań (możliwe będzie również umawianie się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy opiekuna).
Wynajem sprzętu (w terminach pracy studia), możliwy będzie podobnie jak przy wynajmie wartościowych rzeczy, z depozytem na czas wynajmu. Wysokość depozytu powinna umożliwić odkupienie lub naprawę uszkodzonego/zagubionego albo wyłudzonego sprzętu lub pokrycie kary za przedłużające się nieuprawnione korzystanie ze sprzętu.
Kary za przedłużający się wynajem lub kaucje za niezwrócony sprzęt będą przekazywane do Urzędu Miasta, które oczywiście może je przeznaczyć na konserwację, modernizację lub zakup nowego sprzętu do studia.
Standardowy czas wynajmu - jeden dzień. W wyjątkowych przypadkach, np.: wyjazd lub kilkudniowe wydarzenie kulturalno-edukacyjne, możliwe będzie przedłużenie wynajmu do trzech dni.
Informacje o warsztatach, dostępie do studia i sprzętu będą umieszczane na stronach internetowych szkoły, wysyłane do innych szkół, uczelni itp., umieszczane będą również na portalach społecznościowych, przesyłane do Urzędu Miasta oraz lokalnych i warszawskich mediów.
Dane o tematyce i terminach warsztatów zostaną opublikowane, w opisanych powyżej miejscach, około cztery tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Warsztaty w formie online będą dostępne dla osób zgłaszających się, które otrzymają loginy i hasła dostępu umożliwiające uczestnictwo. W warsztatach online liczba miejsc będzie, z reguły, nieograniczona. Na dzień przed warsztatami lista uczestników będzie zamykana. Jeśli prowadzący uzna, że specyfika zajęć wymaga węższego grona - chodzi głównie o warsztaty stacjonarne na terenie szkoły lub w innych miejscach - grupa może być ograniczona do 17 osób. Decyduje z reguły kolejność zgłoszeń. Wyjątkowo może być przyjęta inna forma rekrutacji na warsztaty zaproponowana przez prowadzącego, np. test online, którego wypełnienie lub zdobycie odpowiedniej liczby punktów warunkowałoby kwalifikację.
Uczestnicy będą otrzymywali automatycznie, w momencie zapisywania, informacje o możliwości udziału lub wyczerpaniu się miejsc na warsztaty.
W wielu warsztatach, zwłaszcza online, będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni niezależnie od wykształcenia i wieku.
Po warsztatach, niezależnie od ich tematyki, zapis elektroniczne i inne materiały z ich przebiegu, będą umieszczane na portalu projektu. Uczestnicy warsztatów muszą przed udziałem wyrazić zgodę na upublicznienie niezbędnych do publikacji danych.
Zakłada się również, że osoby korzystające ze studia, sprzętu i wydruków udostępnią bezpłatnie, dla potrzeb portalu związanego z tym projektem, swoje dzieła do wykorzystania w części lub całości, zgodnie z wolą redakcji, do publikacji na portalu. Wykorzystane dane będą opisane w sposób umożliwiający identyfikację autora - chyba że twórca zastrzeże inaczej.
Pierwszeństwo korzystania z warsztatów, studia i sprzętu będą miały osoby niepełnosprawne.
Korzystanie z warsztatów, sprzętu i wynajem będą bezpłatne.
Poza redakcją portalu planowane są również różne zajęcia merytoryczne - warsztatowe (również online)
Przykładowa tematyka:
Historia mediów
Kreatywne pisanie
Angielski w mediach
Zajęcia z fotografii
O biologii, czyli o życiu
Matematyka – ale to ciekawe
Fizyka w doświadczeniach
Eksperymenty chemiczneUzasadnienie realizacji projektu
Internet zmienił i zdominował nasz świat. Zwłaszcza młodzi ludzie świetnie się w tej rzeczywistości znajdują. Niestety dostrzegalny jest jednocześnie wyraźny brak znaczących, wiarygodnych i atrakcyjnych portali dla młodych ludzi dających im szansę nie tylko na odbiór treści, ale również na prezentacje swoich dzieł.
Jest to nawet problem portali zagranicznych, również tych tworzonych z myślą o młodzieży, które prezentują często treści uproszczone i niestety o bardzo niskiej jakości artystycznej. Powiedzenie „znany z tego, że jest znany” niestety dobrze określa sytuację wielu mediów.
Ogromnym ograniczeniem dla młodych oraz niepełnosprawnych są również sprawy techniczne i lokalowe. Większość ludzi młodych oraz osób niepełnosprawnych nie ma możliwości nagrywania swoich projektów medialnych i powielania swoich prac w dobrych warunkach, sprzętem przyzwoitej jakości, z merytoryczna pomocą doświadczonych osób.
Utworzenie studia nagrań na Pradze-Południe, na Saskiej Kępie, dodatkowo przy szkole, która realizuje program matury międzynarodowej daje ogromne szanse zaistnienia uzdolnionej młodzieży Warszawy, nie tylko z okolic szkoły. Do tej szkoły i sąsiednich szkół dojeżdża ogromna ilość młodzieży z całej dzielnicy i Warszawy. Dodatkowo młodzież ta, często władająca biegle językami (czasami nawet na poziomie rodzimych użytkowników języków obcych) będzie miała szansę zaistnienia nie tylko w środowisku lokalnym ale również w szerszym wymiarze. Portal ten stanie się w sposób automatyczny świetną platformą do prezentacji wartościowych treści i nauczania. Dodatkowo ma szansę na wysokie pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i mediach społecznościowych. Popularność ta ma służyć głownie edukowaniu oraz promowaniu bardzo dobrych projektów, twórczości, dzieł i prac ludzi młodych, zwłaszcza niepełnosprawnych, którzy obecnie nie są w stanie z powodów technicznych, ekonomicznych oraz braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności zaprezentować swoje dokonania i osiągnięcia. Dodatkowo portal będzie dawał szanse na spotkania z ciekawym ludźmi lub przeprowadzania wywiadów poza studiem a nawet transmisji ciekawych wydarzeń np. wystaw, spotkań lub zjawisk np. meteorologicznych, astronomicznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przystosowanie pomieszczenia szkolnego do nagrań audio i video wraz ze sprzętem (kamery, mikrofony, laptopy wraz z odpowiednim oprogramowaniem ) 18 060 zł
Drukarki i materiały eksploatacyjne około 3000 zł
Koszt domeny internetowej około 200 zł za rok
Dwóch redaktorów prowadzący, każdy 130 godzin x 80 zł = 10400, w sumie 260 godzin x 80 zł = 20 800 zł (3 razy w tygodniu 2 godziny dziennie przez 10 miesięcy)
Asystenci redaktorów 6 godzin tygodniowo, razem 264 godzin x 30 zł = 7 920 zł
Prowadzący zajęcia merytoryczne planowane 2 godziny tygodniowo, razem 88 godzin x 100 zł = 8 800 zł
Opieka nad studiem w godzinach popołudniowych i soboty pół etatu biblioteki około 28 000 zł
Obsługa księgowa projektu 2 godziny miesięcznie w sumie (20 rocznie) 10 x 150 zł = 1500 zł
Razem około 88 280 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
88 280,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

25.06.2019 12:57
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
25.06.2019 14:08
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
22.07.2019 13:17
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany