„Chronimy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy – konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych”

2140
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
38 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • dziko żyjących  i prawnie chronionych ptaków
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2339 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.12.2020 15:15

Projekt zrealizowany. Wykonano konserwację istniejących i zawieszono nowe skrzynki lęgowe dla ptakow.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
LOKALIZACJA - zadrzewienia komunalne dzielnicy Praga Południe, w szczególności:
I. Parki dzielnicowe – Kamionkowski (Błonia Elekcyjne), im. Obwodu Praga Armii Krajowej (przy ul. Podskarbińskiej), im. Józefa Polińskiego (przy ul. Szaserów), Aleja Wedla – nad Jez. Kamionkowskim, park przy Jez. Balaton,
II. Drzewostan przyuliczny i skwery – wzdłuż ulic: Kickiego, Paca, Mycielskiego i Rębkowskiej, jak również zieleń w okolicach ulic: Siennicka, Dwernickiego, Wiatraczna, Chrzanowskiego,
III. Drzewostan prawego brzegu Wisły – pomiędzy Mostem Siekierkowskim a mostem kolejowym linii średnicowej.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków, zadrzewień przyulicznych i zadrzewień brzegu Wisły na Pradze Południe. Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd, około 300 sztuk skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 180 nowych skrzynek lęgowych i 70 skrzynek dla dziennego odpoczynku nietoperzy. Jego realizacja zapewni liczne i bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom – ptakom z gatunków objętych ochroną prawną. Poprawi też znacząco warunki bytowania nietoperzy – zwierząt zagrożonych w Warszawie, między innymi, usuwaniem starych, dziuplastych drzew, w których ssaki te odpoczywają w ciągu dnia.
W projekcie przewidziano:
1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do końca listopada 2020r.) oczyszczenie około 300 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy jesiennym ich przeglądzie - daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą ocynkowaną (grubości 0,5 mm) – co zdecydowanie przedłuży ich trwałość. Prawdopodobnie w niektórych skrzynkach trzeba też będzie skorygować średnicę ich zbyt wąskiego otworu wlotowego oraz umieścić je wyżej nad ziemią, niż dotychczas,
2) Zawieszenie, w drugiej połowie 2020r. - 180 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków, w tym około 80 – na praskim brzegu Wisły (łącznie - 40 typu „A” – dla sikor i mazurków, 146 - typu „B” – głównie dla szpaków oraz 4 typu „E” – dla puszczyka i tracza nurogęsia). Nowe skrzynki będą zaopatrzone w tzw. „klocki” (typ „A” i „B”) oraz pierścień z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu „A”), jak również posiadać daszek zabezpieczony ocynkowaną blachą (wszystkie typy) oraz listwę zawieszającą impregnowaną środkiem przeciwko wilgoci, posiadającym atest ekologiczny,
3) Zawieszenie, w drugiej połowie 2020r., 70 skrzynek nadrzewnych dla nietoperzy (typu Stratman i Issel), w tym 50 z nich zostanie rozmieszczonych w zadrzewieniach brzegu Wisły na Pradze Południe, pozostałe w parkach miejskich Pragi Południe,
4) Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań, sporządzonego przez specjalistów – ornitologa i chiropterologa, którzy będą je, na bieżąco, nadzorować. Sprawozdanie to obejmie w szczególności opis zajęcia skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków, wraz z wnioskami, jak również sporządzenie mapy w systemie GIS z lokalizacją wszystkich skrzynek.
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek dla ptaków i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu – daszka – przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze Południe sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Rozwieszenie nowych skrzynek lęgowych - zwiększy atrakcyjność przyrodniczą terenów zieleni Pragi Południe, szczególnie w rejonach o drzewostanie w młodym i średnim wieku. Natomiast instalacja – po raz pierwszy na Pradze Południe – 100 sztuk skrzynek dla nietoperzy, zwierząt owadożernych, zagrożonych w centrum Warszawy wyginięciem – znacząco poprawi warunki ich przebywania w tej dzielnicy.Ptaki – jako element żywej przyrody miasta – są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni – charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Natomiast nietoperze również są łatwe do spostrzeżenia – lecz w przeciwieństwie do większości ptaków – głównie w porze nocnej, także o zmierzchu i świcie, kiedy są najbardziej aktywne.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka ocynkowaną blachą, 300 sztuk skrzynek dla ptaków – 14.000 zł
2) Zakup i zawieszenie 250 sztuk różnych typów skrzynek – dla ptaków i nietoperzy -20.000 zł
3) Nadzór ornitologa i chiropterologa nad realizacją projektu, wraz ze sporządzeniem końcowego sprawozdania oraz map rozmieszczenia wszystkich skrzynek w systemie GIS – 3.000 zł
4) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego M.St. Warszawy – 1000 zł
Koszt utrzymania (eksploatacji) projektu w 2020r. – 0 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
38 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

12.06.2019 12:49
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
15.07.2019 15:23
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany