„Chronimy wolskie jerzyki, wróble i kawki – instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków”

2158
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1922 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.01.2021 14:49

1) przygotowanie zapytania ofertowego 2) wtbór wykonawcy 3) wprowadzenie wykonawcy w teren 4) realizacja marzec - wrzesień 5) odbiór prac październik.

Projekt zrealizowany. W okresie od 13 sierpnia do dnia 15.11.2020 r.   wykonano opiniię ornitologiczną przed przystąpieniem do prac instalacji skrzynek dla ptaków, zamontowano 100 szt. skrzynek dla jerzyków na budynkach komunalnych/obiektach sportowych, zamontowano 80 szt. budek tupu „D” na budynkach komunalnych/obiektach sportowych, zamontowamo 20 szt. budek typu „D” na drzewach w parku E. Szymańskiego (10 szt.) i Parku Moczydło (10 szt.), administrowanych przez Wydział Ochrony Środowiska.                                             

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
domy komunalne (wybrane spośród wymienionych w załączonej liście) i administrowane przez wolski ZGN, gmach Hali Sportowej KOŁO – ul. Obozowa 60, gmach Hali Sportowej REDUTA – ul. Redutowa 37, Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Esperanto 5, budynki administrowane przez OSiR Wola – Garbińskiego 1 oraz Kasprzaka 1/3. O umiejscowieniu budek zadecyduje opinia ornitologa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ostateczny wybór lokalizacji (budynków) zostanie wskazany w opinii specjalisty ornitologa, przewidzianej w projekcie. Natomiast – w razie wystąpienia uzasadnionej konieczności – część skrzynek typu „D” (dla kawek) – w liczbie do 20 - będzie mogła być powieszona również na wysokich drzewach (na wysokości powyżej 6 metrów nad ziemią) w wybranych w opinii ornitologicznej wolskich parkach miejskich.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt służy stworzeniu dogodnych siedlisk dla bezpiecznego dla ptaków i nieuciążliwego dla ludzi gniazdowania jerzyków, wróbli oraz kawek, ptaków o spadającej liczebności, także na Woli. Zakłada zakup i zawieszenie 200 skrzynek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków – na ścianach zewnętrznych budynków komunalnych, administrowanych przez wolski ZGN, szkół i przedszkoli publicznych a także na siedzibie wolskiego Ratusza – w taki sposób aby nie przeszkadzały one użytkownikom i/lub mieszkańcom tych nieruchomości.
W projekcie przewidziano zakup i rozwieszenie na wysokich ścianach zewnętrznych (głównie „szczytowych”) około 20-30 budynków - 100 skrzynek lęgowych dla jerzyków, zajmowanych także przez wróble oraz 100 skrzynek typu „D” – wykorzystywanych na lęgi przez kawki. Skrzynki dla jerzyków - drewniane, jedno-komorowe, o owalnym poziomo otworze wlotowym 6,5 x 3,5 cm, dwu-krotnie malowane od zewnątrz, z daszkiem szczelnie pokrytym blachą ocynkowaną. Skrzynki dla kawek (typu „D”), także drewniane, powinny posiadać okrągły otwór wlotowy o średnicy 8,5 cm, głębokość (rozumianą jako odległość od dolnej krawędzi otworu wlotowego do podłogi) – 30 cm , a także kwadratową podłogę o wymiarze wewnętrznym 17 cm x 17 cm. Należy je pomalować od zewnątrz i zaopatrzyć w daszek z bocznymi okapami, także obity od zewnątrz blachą ocynkowaną Skrzynki obu tych typów zostaną przytwierdzone do ściany 2 kotwami – od strony ich tyłu. Wybór konkretnych budynków, na ścianach których wszystkie skrzynki zostaną zawieszone, nastąpi po sporządzeniu przewidzianej w projekcie opinii ornitologa oraz po dokonaniu uzgodnień z poszczególnymi zarządcami nieruchomości wolskich komunalnych. Przy wyborze lokalizacji posadowienia skrzynek na ścianach zewnętrznych wyklucza się kominy, szyby windowe i tzw. „zwyżki”. Poza preferencjami ptaków – zostaną uwzględnione także: wymogi bezpieczeństwa publicznego, brak uciążliwości dla użytkowników budynku, dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy skrzynkach z ziemi - z terenu ogólno-dostępnego. Do zawieszenia skrzynek posłuży samochodowy podnośnik koszowy lub też praca alpinisty – tam, gdzie podnośnik taki nie będzie mógł wjechać.
Uzasadnienie realizacji projektu
Owadożerne jerzyki ograniczają nieraz występujące w mieście plagi owadów krwiopijnych – meszek i komarów, natomiast wróble i kawki również karmią swoje pisklęta bezkręgowcami, w tym szkodliwymi dla zieleni miejskiej. Z drugiej strony – liczba dogodnych siedlisk gniazdowania w mieście dla tych prawnie chronionych i akceptowanych przez mieszkańców Warszawy ptaków wciąż maleje – głównie z uwagi na powszechnie prowadzone prace docieplania (= tynkowania) ścian zewnętrznych wielu nieruchomości, w trakcie których likwidowane są wloty do tzw. stropodachów oraz szczeliny i inne ukrycia w murach, które są od wieków siedliskiem lęgowym dla tych gatunków. Jednocześnie jerzyki, wróble i kawki nie powodują uciążliwości sanitarnych, zaś możliwie jak najdalsza lokalizacja posadowienia skrzynek od okien lokali mieszkalnych – nie będzie zakłócać spokoju ich mieszkańców. Dzięki zastosowaniu skrzynek dla kawek – ptaki te przeniosą się też do tych budek z kominów i szybów wentylacyjnych, gdzie ich gniazdowanie nie jest wskazane. Doświadczenia zebrane przez autora niniejszego projektu w centralnej Warszawie (także na Woli) nt. wykorzystania postulowanych skrzynek przez omawiane trzy gatunki ptaków – rokują na pełny sukces tego projektu – który przyczyni się do zachowania charakterystycznych dla zabudowy ptaków, od wieków zasiedlających w Warszawie lecz obecnie – zagrożonych w swoim bycie z podanych powyżej przyczyn.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt 200 szt. skrzynek 14 800
Opinia ornitologiczna 11 100
Dwukrotne malowanie 2500
Oznaczenie graficzne budek 500
Montaż 11 100

Całkowity koszt realizacji 40 000 złotych.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany