Walczymy ze SMOGiem i Cukrzycą - darmowe pomiary ryzyka wystąpienia cukrzycy i wpływu SMOGu na płuca (każda dzielnica)

1
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec16146
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 204 780 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • ochrona zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Umieszczenie w publicznych przychodniach punktów pozwalających na zmierzenie poziomu wdychanego ze smogiem tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ocenienia ryzyka sercowo-naczyniowego / cukrzycy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przychodnie Publiczne mieszczące się obowiązkowo w każdej dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
O rozmieszczeniu punktów zadecydują Dyrektorzy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Umieszczenie w publicznych przychodniach punktów pozwalających na zmierzenie poziomu wdychanego ze smogiem tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ocenienia ryzyka sercowo-naczyniowego / cukrzycy.
Opis projektu
Czy wiesz jakie zagrożenie niesie ze sobą SMOG? Czy jesteś świadomy skutków nieleczonej cukrzycy?

Warszawa od dłuższego czasu staje przed wyzwaniami związanymi z poprawą świadomości mieszkańców w kwestii chorób cywilizacyjnych.

W 2018 roku WHO – Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła SMOG do 5 najważniejszych czynników powodujących powstawanie chorób cywilizacyjnych. Z badań wprost wynika, że: „Już przy bardzo niewielkich stężeniach, nawet takich, które są obecnie uznawane za bezpieczne (m.in. przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska) zauważyliśmy wzrost zagrożenia cukrzycą.”

W Warszawie mieszka niemal 50 tysięcy osób z niezdiagnozowaną cukrzycą. Czy masz pewność, że nie jesteś w tej grupie?

W ramach projektu publiczne przychodnie mieszczące się w Warszawie zostaną wyposażone w punkty w których będzie można:
1. Zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
2. Obliczać jego nadmiar w stosunku do ilości występującego w otoczeniu
3. Szybko i nieinwazyjnie typować pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
4. Wcześnie wykrywać u pacjenta choroby cywilizacyjne (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) będące główną przyczyną zgonów w Polsce
5. Zmniejszyć liczbę pacjentów z zagrażającymi życiu powikłaniami tych chorób np.: udar, wylew, zawał, stopa cukrzycowa, niewydolność nerek i ślepota
6. U osób zdiagnozowanych, wspomóc proces dobrania właściwych procedur leczenia i jego precyzyjne monitorowanie w długim okresie czasu –co jest szczególnie istotne w przypadku diabetyków.

Projekt przewiduje następujący przebieg:
1. Urządzenia zlokalizowane będą w pobliżu rejestracji na specjalnie dedykowanym, ogólnodostępnym stanowisku. Urządzenie będzie nadzorowane, obsługiwane przez pracownika Przychodni.
2. Z punktu będzie mogła skorzystać każda osoba.
3. Po badaniu pacjent uzyska ulotkę (ulotki) z wynikiem oraz informacją na o tym, na jakim urządzeniu zostało wykonane badanie oraz jak interpretować wynik oraz o przykładowych działaniach, które należy podjąć.
4. Pacjent w razie konieczności powinien zgłosić się z wynikiem do swojego lekarza POZ po dalszą diagnostykę.

Badania wykonywane takimi urządzeniami jest bezbolesne i zajmują łącznie do 60 sekund. Do tego czasu należy doliczyć 5 minut na wstępne omówienie sposobów zapobiegania występowania cukrzycy.
Pierwsza faza badania polega na dokonaniu pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uzyskany wynik będący z założenia wyższym od normy ma uzmysławiać osobom fakt zanieczyszczonego powietrza w Warszawie, oraz to, że takim powietrzem oddychają. Docelowym długotrwałym efektem ma być świadomość mieszkańców, że to oni mają wpływ na emisję spalin i skład naszego powietrza. Naturalnym jest, że u osób palących papierosy wynik ten będzie zdecydowanie wyższy niż u osób niepalących, jednak palenie także jest jedną z przyczyn występowania chorób sercowo-naczyniowych. Na ulotkach znajdzie się także informacja na ten temat.
Druga faza badania polega na przyłożeniu (w zależności od urządzenia) przedramienia bądź dłoni do czujnika. Czujniki z urządzenia oceniają ryzyko na podstawie poziomu występowania końcowych produktów glikacji w tkankach pacjenta (np. w skórze).
Urządzenia medyczne użyte w tym projekcie są wielkościowo porównywalne, w zależności od przeznaczenia wielkości portfela/futerału na okulary bądź tostera/gofrownicy więc np. w wypadku potrzeby relokacji placówki można przenieść je praktycznie bezkosztowo.

Dodatkowo planowane jest zaprojektowanie i wykonanie (zakup) po jednym rollupie dla każdego stanowiska informujących pacjentów o możliwości przebadania lub ryzyku wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy itp., a także ulotek – karta badania z miejscem na: dane osoby badanej, wynik oraz informację o dalszym postępowaniu.

Jako, że stanowiska wyposażone w urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach należy przyjąć, że będą udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek. Część przychodni pracuje nawet 65 godzin tygodniowo, więc problem ze spełnieniem kryterium ogólnodostępności nie występuje. Z racji występowania smogu w okresie grzewczym planuje się przeprowadzenie 2 tur akcji:
1. styczeń – marzec 2021
2. listopad – grudzień 2021
W okresie kwiecień-październik 2021 oraz w latach kolejnych urządzenia będą mogły być używane przez ZOZy do innych zadań.

1. Koszt zakupu urządzeń i instruktażu z obsługi to około 46 000 PLN (x18);
2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 30 PLN (x18);
3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x18);
4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 2 000 PLN (jednorazowo);
5. Wydruk ulotek to około 1 000 PLN (x18);
6. Koszt zaprojektowania ulotki to około 2 000 PLN (jednorazowo);
7. Adaptacja stanowiska (biurko, 2 krzesła, przedłużacz) to około 700 PLN (x18);
8. Koszty osobowe obsługi urządzenia w ciągu roku to około 15 000 PLN (x18);
9. Koszt eksploatacji urządzeń w pierwszym roku to 3 780 PLN (x18) w tym:
a. koszt zakupu 6 baterii alkaicznych 9V (urządzenie I etap) to 60 PLN (x18),
b. koszt zakupu 5000 ustników (urządzenie I etap) to 3500 PLN (x18),
c. koszt zużycia prądu (urządzenie II etap) 20 PLN (x18),
d. koszt dezynfekcji – płyn, ściereczki antybakteryjne (urządzenie II etap) 200 PLN (x18).
Łącznie: 1 204 780 PLN
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Cukrzyca staje się z każdym rokiem coraz większym problemem cywilizacyjnym. Szacuje się, że w Polsce nawet 3 miliony mieszkańców cierpi na tą chorobę (w różnych typach), a jedna trzecia z nich nie zdaje sobie sprawy, że na nią choruje. Dodatkowe 2 miliony to osoby ze stanem przedcukrzycowym. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przewiduje, że za kilkanaście lat cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą przyczyną zgonów.

Około 2/3 zgonów wśród cukrzyków (diabetyków) spowodowane jest powikłaniami wynikającymi z choroby wieńcowej (zawał).

Nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo istotnym jest informowanie o przyczynach powstawania cukrzycy jej wykrywanie, a co za tym idzie wprowadzanie leczenia w myśl zasad „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „im wcześniej tym lepiej”.

Umieszczenie rollupów spełni dodatkowo funkcję edukacyjną mającą zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy, na fakt, że wśród ich bliskich - rodziny, znajomych, znajdują się osoby, które mają cukrzyce i nie są tego świadome. Co więcej, oni sami również mogą być niezdiagnozowani lub znajdować się w grupie ryzyka.

Statystycznie w Warszawie osób z niezdiagnozowaną cukrzycą może być nawet około 45-50 tysięcy.

Zakupione urządzenia idealnie wpasują się w założenia programu: „Cukrzyca 2025” dotyczącego strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2015-2025.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt zakupu urządzeń i instruktażu z obsługi to około 46 000 PLN (x18);
2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 30 PLN (x18);
3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x18);
4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 2 000 PLN (jednorazowo);
5. Wydruk ulotek to około 1 000 PLN (x18);
6. Koszt zaprojektowania ulotki to około 2 000 PLN (jednorazowo);
7. Adaptacja stanowiska (biurko, 2 krzesła, przedłużacz) to około 700 PLN (x18);
8. Koszty osobowe obsługi urządzenia w ciągu roku to około 15 000 PLN (x18);
9. Koszt eksploatacji urządzeń w pierwszym roku to 3 780 PLN (x18) w tym:
a. koszt zakupu 6 baterii alkaicznych 9V (urządzenie I etap) to 60 PLN (x18),
b. koszt zakupu 5000 ustników (urządzenie I etap) to 3500 PLN (x18),
c. koszt zużycia prądu (urządzenie II etap) 20 PLN (x18),
d. koszt dezynfekcji – płyn, ściereczki antybakteryjne (urządzenie II etap) 200 PLN (x18).
Łącznie: 1 204 780 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 204 780,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
zgodnie z założeniem projektodawcy realizacja projektu miałaby się odbywać we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawa na terenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że nie wszystkie podmioty są zainteresowane realizacją projektu. Dlatego brak możliwości ustalenia konkretnych lokalizacji, a tym samym niemożność sprawdzenia czy m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na których projekt miałby być realizowany. Ponadto w 2019 r. podczas pikników medycznych organizowanych na terenie niektórych przychodni użytkowany był aparat do mierzenia występowania końcowych produktów glikacji w skórze pacjenta zarówno lekarze diabetolodzy oraz lekarze POZ uczestniczący w pikniku wyrazili negatywną opinię nt. zastosowania tej aparatury w procesie leczniczym.

Modyfikacje

21.01.2020 12:57
Autor projektu
21.01.2020 13:13
Autor projektu
30.01.2020 09:05
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
23.04.2020 11:38
Wydział Organizacji i Nadzoru w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Samo mierzenie, sprawdzanie, diagnozowanie nie usunie przyczyn problemu. Brakuje mi zdecydowanie elementów edukowania i zmian niezdrowych nawyków życiowych, które prowadzą do cukrzycy. Profilaktyka to nie diagnoza.
    Apolonia13  23.02.2020 14:29
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany