Ratujmy warszawskie drewniaki - drewniak Burkego

51
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
404 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • ochrona zabytków
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kawęczyńska 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obiekt stanowi własność M. st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
1. Wykonanie remontu ratunkowego oficyny Burkego, obejmującego najbardziej zagrożone i zdegradowane części budynku, w awaryjnym stanie tj.:
• Wykonanie pionowej i poziomej izolacji fundamentów wraz z ich podbiciem i wzmocnieniem (z wyłączeniem dwóch skrajnych części budynku, które objęte są dotacją MWKZ 2020 r. tj. ściany szczytowe i fragment elewacji frontowej - pierwsza i ostatnia oś budynku)
• Wymiana elementów konstrukcyjnych budynku – murłata i podwalina (z wyłączeniem dwóch skrajnych części budynku, które objęte są dotacją MWKZ 2020 r. tj. ściany szczytowe i fragment elewacji frontowej - pierwsza i ostatnia oś budynku)
• Rozbiórka podłogi parteru w zakresie niezbędnym do wykonania izolacji fundamentów.
• Rozbiórka części ścianek działowych na parterze w zakresie niezbędnym do wykonania izolacji fundamentów.
• Częściowa wymiana zdegradowanych elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych oraz szalówki (zabytkowe elementy drewniane w dobrym stanie zostaną ponownie wykorzystane). Wzmocnienie istniejących konstrukcji drewnianej ścian przewidzianej do zachowania, impregnacja, zabezpieczenie p.poż oraz wykonanie ocieplenia płytami z wełny. Powyższe prace dotyczą przyziemia i parteru.
• Wykonanie wzmocnień/ przemurowania dwóch środkowych kominów wraz z wykonaniem dodatkowych kotwień w ścianie szczytowej sąsiedniego budynku.
• Remont więźby dachowej polegający na wymianie zdegradowanych elementów konstrukcji wraz z wymiana deskowania i poszycia z papy.
• Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową.
2. Opracowanie broszury dotyczącej drewniaka Burkego (format pdf i jej wydruk - nakład ok. 400 egzemplarzy).
3. Zorganizowanie ogólnodostępnych warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców, mających na celu przypomnienie zapomnianych technik stolarskich, w ramach wydarzenia organizowanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków na terenie Dzielnicy Praga Północ.
4. Zorganizowanie 5 spacerów edukacyjnych, popularyzujących architekturę drewnianą Warszawy (proponowane trasy: osiedle Boernerowo, osiedle Przyjaźń, Jazdów, drewniana architektura Dzielnicy Wawer, Szmulowizna i Targówek Fabryczny).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wykonanie remontu ratunkowego oficyny Burkego pozwoli na zabezpieczanie jej zabytkowej substancji i zachowanie obiektu na kolejne lata. Broszura dostępna na stronie pdf pozwoli na zapoznanie się z historią i architekturą budynku będącego reliktem drewnianej zabudowy Pragi. Warsztaty edukacyjne umożliwią mieszkańcom poznanie tradycyjnych technik stolarskich, stosowanych przy wznoszeniu historycznych obiektów drewnianych. W trakcie spacerów edukacyjnych mieszkańcy będą mogli obejrzeć przykłady drewnianego budownictwa Warszawy, będącego elementem dziedzictwa architektonicznego miasta.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
• Remont drewniaka: 362 500 zł brutto
• Koszt tablicy informującej o projekcie: 1 000 zł brutto
• 5 spacerów: 2 500 zł brutto (przygotowanie scenariusza i poprowadzenie spaceru, czas trwania jednego spaceru ok. 3 godz.)
• Broszura pdf oraz wydruk nakład ok. 400 egzemplarzy: 10 700 zł brutto
• Warsztaty stolarskie: 24 600 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
404 900,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.01.2020 11:19
Autor projektu
19.01.2020 11:20
Autor projektu
19.01.2020 11:24
Autor projektu
19.01.2020 11:24
Autor projektu
19.01.2020 11:41
Autor projektu
21.01.2020 08:56
Autor projektu
21.01.2020 21:48
Autor projektu
18.06.2020 13:16
Wydział Opinii Konserwatorskich w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Jeden z nielicznych projektów godnych poparcia. Drodzy Państwo, jeśli także macie dość projektów zakładających sadzenie drzew i kwiatów, stawianie ławek, fontann i tężni, a także organizację zajęć z angielskiego dla emerytów, oddajcie głos na ratowanie zabytku.
    Mieszkaniec19227  31.01.2020 00:24
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany