Zabierz woreczki na psie wycieczki - kampania informacyjna dotycząca sprzątania po psach

60
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Sylwia Lacek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
39 230 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Psie odchody na trawnikach, placach, czy w parkach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka - wywołują groźne choroby. Projekt ma na celu wypracowanie nawyków sprzątania psich kup przez właścicieli czworonogów, skierowana do wszystkich mieszkańców – zarówno do posiadaczy psów, jak i osób które nie reagują widząc nieodpowiedzialne zachowanie sąsiadów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórka wskazane przez mieszkańców, lokalizacje wybrane we współpracy z Urzędem Dzielnicy, placówki oświatowe na terenie dzielnicy, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Psie odchody na trawnikach, placach, czy w parkach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka - wywołują groźne choroby. Projekt ma na celu wypracowanie nawyków sprzątania psich kup przez właścicieli czworonogów, skierowana do wszystkich mieszkańców – zarówno do posiadaczy psów, jak i osób które nie reagują widząc nieodpowiedzialne zachowanie sąsiadów.
Opis projektu
Akcja informacyjna, która przekona właścicieli czworonogów, by sprzątali odchody swoich pupili z osiedlowych alejek, trawników i skwerów oraz uczuli pozostałych mieszkańców do reagowania na nieprawidłowe zachowania. Całość podzielona na 3 części:

1. Działania informacyjne
­- Informowanie mieszkańców o zagrożeniach i konsekwencjach zanieczyszczonych trawników – zanieczyszczenia gruntu, rozwój pasożytów, kontakt dzieci z odchodami, choroby odzwierzęce.
­- Budowanie odpowiedzialności społecznej, poczucia konieczności utrzymania porządku.
­- Rozdawanie torebek na psie odchody. Ważne! Woreczki papierowe lub z biodegradowalnego surowca, spełniającego europejskie wytyczne dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację, wyposażone w uchwyt, odporne na rozerwanie.
­- Informowanie, że psie odchody można wyrzucać do każdego dostępnego śmietnika.

2. Zajęcia edukacyjne w szkołach:
­- Pogadanki dotyczące posiadania psa i obowiązków właścicieli
­- Szkolny konkurs na etykietę „Sprzątnij po swoim psie”
(Najlepsze prace zostaną nagrodzone i nadrukowane w formie tabliczek umieszczonych na terenie dzielnicy).

3. Montaż tabliczek zachęcających do sprzątania po psie (opracowanych na podstawie zwycięskich prac konkursowych), kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych do placówek podległych urzędowi, publikacja materiałów w lokalnych mediach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Akcja informacyjna wpłynie na kształtowanie pożądanych nawyków społecznych, wzrost odpowiedzialności za otoczenie, naukę reagowania i poprawę czystości na bielańskich osiedlach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie koncepcji merytorycznej i graficznej materiałów informacyjnych – 3 000,00 zł ¬
Druk ulotek DL – 500,00 zł ¬
Druk plakatów A3 – 500,00 zł ¬
Dystrybucja ulotek - 2 000,00 zł ¬
Biodegradowalne torebki na psie odchody – 1 000,00 zł ¬
Animatorzy/edukatorzy w szkołach (jeśli będzie taka możliwość z towarzyszeniem żywego psa) – 2 osoby x 50 spotkań x 1 godzina lekcyjna x 150 zł /45 min.¬ tj. 15 000 zł
Koordynator projektu (odpowiedzialny za spójność poszczególnych elementów, przeprowadzenie konkursu, koordynację poszczególnych elementów) – 2 000,00 zł ¬
Nagrody konkursowe – 2 000,00 zł ¬
Wykonanie projektu 10 tabliczek (przeniesienie zdjęć prac plastycznych na projekt; ewent. poprawki graficzne itp.) – 1 230 zł
Nadruk prac na tabliczce wykonanej z płyty dibond na nodze z profilu aluminiowego malowanego proszkowo wraz z montażem - 120 zł brutto/szt. x 100 szt. tj. 12 000 zł

Koszt całościowy: 39 230 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 230,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 01:15
Autor projektu
21.01.2020 14:08
Autor projektu
31.01.2020 09:08
Koordynator w Dzielnicy Bielany
22.05.2020 10:25
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Konieczne jest zwiększenie ilości pojemników na psie odpady, wraz z Eko woreczkami. Ilość psów wychodzących na spacer np. przy ul. Gen.Maczka jest bardzo wielka a 2-3 miejskie kosze to zdecydowanie za mało.
    Mieszkaniec22159  01.02.2020 14:58
  • Dodajmy do tego drugie zanieczyszczenie terenów zielonych, butelki i puszki po alkoholu. W temacie 1 - ważne są śmietniki. Jeśli będą śmietniki w rozsądnych odległościach to akcja pójdzie o wiele lepiej.
    Mieszkaniec3175  15.09.2020 11:39
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany